189718981899

Slavia - Český Sculling Cercle
1 : 1

Datum: 13. března 1898

Utkání: Dvojzápas mezi Slavií a ČSC, 1. utkání


Slavia - AC Praha
11 : 0

Datum: 20. března 1898


Slavia - Český Sculling Cercle
10 : 0

Datum: 24. dubna 1898

Utkání: Dvojzápas mezi Slavií a Českým Sculling Cerclem

Průběh: V neděli 24. t. m. sehrány byly na hřišti Sportovního klubu »Slavia« na Letné dva nejvýše zajímavé matche mezi prvními a druhými mužstvy Sport. klubu »Slavia« a Č. Sculling-Cerclu. Matche tyto očekávány byly v českých sportovních s napjetím, poněvadž poslední match těchto klubů skončil nerozhodně 0:0. Avšak tentokráte po tuhém a zajímavém boji zvítězila »Slavia«, která je mistrovským mužstvem zemí koruny české, přes zoufalou obranu Č. Sculling-Cerclu v obou matchích, I. nužstvo »Slavie« zvítězilo nad I. mužstvem Č. Sculling-Cerclu 10:0. a II. mužstvo »Slavie« porazilo II. mužstvo Č. Sculling-Cerclu 3:0. Matchi bylo přítomno veliké množství obecenstva.

Poznámky: Tisk před utkáním: „Footballový zápas mezi I. a II. mužstvem sportovního klubu »Slavia« a I. a II. mužstvem Českého Sculling Cerclu bude zcela určitě za každého počasí dobojován dnes v neděli o 3. hod. odpolední na hříšti sport. klubu »Slavie« na Letné u vodárny. Footballový tento match, poslední v nynější sezoně, jest již po dlouhý čas ve veškerých sportovních kruzích naší veřejnosti s napjetím očekáván. Jak známo, jest I. mužstvo sport. klubu »Slavie« až dosud nejlepším mezi pražskými mužstvy footballovými a jest též mistrovským mužstvem »Zemí koruny české« a »Království českého«. Český Sculling Cercle pak při posledním zápasu s tímto mužstvem zůstal nerozhodným, jest tedy pochopitelným, že toto poslední rozhodné utkání očekává se se zájmem.“ (Národní listy, 24. dubna 1898)


Slavia - AC Praha
2 : 0

Datum: 11. prosince 1898

Utkání: Mistrovství zemí koruny České

Poznámky: V celé mistrovské soutěži bylo sehráno pouze toto utkání. Slavia se umístila na 1. místě.
Po utkání byla dvakrát vykradena slavistická klubovna na Letné a většina hráčů zůstala bez bot, takže byly obavy, že se kopaná přestane hrát i v tomto klubu.
  Z tisku:
 Sportovním klubem »Slavia« vypsané závody footballové o mistrovství zemí koruny české dohrány byly v neděli 11. t. m. matchem S. K. »Slavia« a A. C. »Praha«. Zvítězilo jako vždy I. mužstvo S. K. »Slavia« 2 goaly ku 0, čímž dobylo 3. mistrovství ve footbalu. (Národní listy, 13. prosince 1898)
 Z hřiště sportovního klubu »Slavia« na Letné. Na dnešek ustanoven jest match nejlepších mužstev jak českých, tak pražských S. K. »Slavia« a Čes. Football-Clubu. Match ten slibuje mnoho příjemného prožitku sportovního, neboť mužstva ta jsou si téměř rovna. Začátek o 1/23. hod. odpol. (Národní listy, 18. prosince 1898)