189818991900

Slavia - Berlin
0 : 0

Datum: 8. ledna 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Karel Vosátka - Štekl, Strádal - A. Pressler, Hrabě, Krýž - Baumruk, Setzer, Freja, Kindl, Zámostný

Průběh: Footballový zápas mezi sportovním klubem »Slavia« a kombinovaným berlínským mužstvem za vedení kapitána Schultze rozhodován v neděli dne 8. ledna
Plakát k zápasu.
na hříšti »Slavie« na Letné. Zápas vyškoleného mužstva berlínského za vedení obezřetného kapitána skýtal v nejednom směru momenty napínavé a nade vše očekávání četné obecenstvo odměněno bylo podívanou zajisté zajímavou. Mužstvo »Slavie«, které svými výkony v poslední době stalo se všeobecně známým, mělo velmi těžké postavení. Byl to první match českého mužstva s hráči zahraničními, které předcházela pověst velmi zvučná. Zápas skončil však nerozhodně. Žádné straně nepodařilo se docíliti branky. Soudce po sedmdesát minut trvajícím zápase ohlásil výsledek 0:0. Následkem toho vyjednala obě mužstva přes všechny nepřátelské snahy německých zdejších kruhů sportovních, které za každou cenu hleděly tento zápas zmařiti, odvetný match do Prahy na dny velikonoční. (Národní listy, 10. ledna 1899)

Rozhodčí: Václav Rudl

Poznámky: Německé mužstvo bylo kombinováno z pěti berlínských klubů. Berlínský Sport und Spiel uvedl zmínku, že berlínské mužstvo bylo v Praze velmi dobře přijato, přičemž obecenstvo bylo klidné a nestranné, z čehož vysoudil roztomilý závěr, že „Čechové nejsou žádní Barbaři” a vřele se doporučuje Prahu pro sportovní utkání navštěvovati.
 Z tisku před utkáním: „Footballová saisona pražská bude důstojně zakončena v pondělí 26. prosince matchem I. mužstva S. K. »Slavia« proti kombinovanému mužstvu berlínskému. Match ten slibuje býti velice napínavým, neboť berlínské mužstvo zvítězilo nedávno v Paříži, »Slavia« pak po třikráte již dobyla mistrovství zemí koruny české. Je to vůbec poprvé, kdy české mužstvo měřiti se bude s mužstvem zahraničním. Match tento vzbuzuje v pražských kruzích sportovních pochopitelný rozruch.“ (Národní listy, 25. prosince 1898)
  25. února se konala v Choděrově restaurantu veřejná schůze s programem „O nynějších poměrech pražských“. Referentem byl dr. J. Hausmann. Podnět k této schůzi, jak uvedly téhož dne Národní listy, „zavdal boykott českých klubů sportovních pražskými Němci“. V posledních číslech officiálního orgánu »Deutsche Sportnachrichten« útočí se pod záminkou matche Slavia contra Berlín, který uskutečněn byl dne 8. ledna v Praze způsobem svrchovaně surovým proti všemu, co českého jest. Obviňování jsou čeští sportsmani přímo z loupení a vraždění, prohlašováni jsou za barbary a lidi bez kultury! K tomuto zostouzení mlčeti není možno a proto na dnešní schůzi bude pojednáno o krocích, jež mají býti podniknuty proti tomuto zákeřnictví uvádějícímu české jméno i národ v potupu po celém vzdělaném světě.“


Slavia - Oxford University
0 : 3 (0 : 3)

Datum: 28. března 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Vosátka - K. Stáňa, Fr. Zámosta, R. Halík, Setunský, J. Maličký, K. Krýza, J. Hrabě, A. Pressý, J. Strádal (kapitán), K. Steklý, V. Rudl (sestava vyšla před utkáním, hráčů je zde uvedeno 12)

Průběh: Včera odpoledne konal se na hříšti Sportovního klubu »Slavia« na Letné zajímavý onen match mezi studenty anglickými a českými, o němž v posledních dnech v kruzích, kteréž o sport a jeho hry živěji se zajímají, tolik se mluvilo. Objevilo se, že v Praze vlastně máme množství obecenstva
o věc se interesujícího; rozsáhlé čtyřhranné hříště, na jehož půdě bílými pruhy označeny byly čáry hraničné, obklopeno bylo nepropustnou několikanásobnou hradbou diváků; dámy zasedly na židlích v popředí, a ve stanech pod vlajkami »Slavie« zaujali místo hodnostové, - bylo jich přítomno hojně; dostaviliť se i pan maršálek zemský p. Lobkowicz, pan místodržitel, Jeho Eminence p. Schönborg, arcibiskup pražský, mnoho jiných osobností, zaujímajících vynikající společenské postavení, také několik členů našeho zastupitelství obecního, dále početní přívrženci různých oborů sportovních atd. atd.
  Pohoda byla velmi příznivá; poněkud větrno, poněkud slunečno, celkem krásný, jarní den. Po krátké ouvertuře na zkoušku, již odbyla si obě mužstva, anglické v modře pruhovaném, české v bíločerveném dressu, každé pro sebe, rozestavili se soupeři, zavzněl signál píšťalou, a zápas zahájen.
  Hned z počátku bylo zřejmo, že české mužstvo má co činiti se soupeřem tou dobou asi nepřekonatelným, jenž mimo svou svrchovanou sehranost, virtuositu předem respektovanou, náhodou byl i ve výhodě svou posicí po slunci, ačkoliv nemá býti řečeno, že by tato okolnost byla měla zvláštní nějaký vliv na celkový výsledek. Krátce jen po zahájení hry, dříve než mužstvo »Slavie« dostalo se do proudu, kombinovaný skvělý útok Oxfordských způsobil prvý goal na útraty domácího mužstva. Patrně na vrub zavládnuvší následkem toho v jeho řadách nejistoty spadá i poměrně rychlý goal druhý; pak ale mužstvo »Slavie« se sebralo.
  Po třetí dobyta branka jich po úporném, dlouhotrvajícím boji a tím stanoven byl i poměr závěrečný. Brankář »Slavie« konal své divy, však také mužstvo anglické několikráte strhlo obecenstvo k pochvale svým obdivuhodným rozdělením výkonů. Nadešel půl času a družstva zaměnila místa.
  Češi i pak nuceni byli obmeziti se hlavně jen na defensivu, ačkoli několikráte podařilo se jim proniknout s míčem až k samé bráně nepřátelské. Avšak goalman anglický valně neměl příležitost k zakročení. Bylo zajímavo pozorovati, kterak napjetí hrou vyvolané sdělovalo se všemu přihlížejícímu obecenstvu. Soupeři na obou stranách, přes to, že událo se dosti karambolů nevyhnutelných, počínali si vskutku vzorně; objevilo se, že podstata této zvláštní hry vlastně právě v tomto dokonalém ovládání hráčské vášně spočívá. Byl to zápas »fair« v každém ohledu.
  Angličanům nepodařilo se dosíci dalšího úspěchu, a po trojnásobném signálu, značícím krátce po půl šesté konec hry, zůstalo při poměru 3:0. Srdečnou ovací oxfordským hostům se strany soupeřů českých, a trojnásobným »hipp hipp hurrah !«, pronešeným z jich strany kollegům ze sportovního klubu »Slavie«, zakončen zajímavý match. Obecenstvo vítalo odjíždějící oxfordské hosty hlučným potleskem. Před odjezdem obě mužstva dala se společně fotografovati. Závěrkem dne byl večírek na počet hostí, uspořádaný v sále hotelu »U saského dvora«, při němž vyměněny srdečné přípitky a důraz položen na vzájemnost sportovní.
  Dnes dopoledne odbude se ohlášená návštěva na radnici staroměstské. (Národní listy, 29. března 1899)

Mužstva Slavie a Oxfordu.
Diváci: 4.000

Poznámky: Oxford University Association Football Club.
  Na pozvání Slavie reagoval Oxford telegramem s tímto textem: „Ano stop čtyřicet liber stop Jameson.” Soupeři tedy musela Slavia vyplatit startovné ve výši 40 liber šterlinků. Pomohli jí ředitel Malostranské záložny E. Balcar, pivovar Prazdroj a J. Rössler-Ořovský. Za zmínku jistě stojí, že Angličané přijeli i přesto, že obdrželi dopis od klubu DFC Praha, v němž jakýsi „dobrodinec” vylíčil Prahu jako hnízdo, v němž si není žádný cizinec jist životem a zapřísahal oxfordské studenty, aby se Praze vyhnuli.

  Že Praha zápasem žila dokazují i další články. Z nich ještě alespoň dva. Ten první vyšel 26. února 1899 v Národních listech:
  Match Slavia - Oxford vyvolal nejživějši ohlas ve veškerých českých kruzích sportovních. Zejména když dobře promýšleným soustavným boykottováním se strany německých kruhů sportovních v Praze čeští hráči zbaveni byli nejen sympatií ostatního světa sportovního, ale vůbec i možnosti měřiti své síly se soupeři zahraničnými. Když nyní vzdor všem intrikám match studentů anglických a českých dojde k uskutečnění, je to jistě zadostučiněním pro české sportovní kluby a S. K. Slavia, která boykottem německých klubů nejvíce byla postižena, zvlašt. - Ježto jedná se o to, aby angličtí studenti, jako representanti svého národa v české Praze byli uvítáni tak, aby doma ve vlasti mohli směle vyvraceti nesčetné ty různé lži o našem barbarství a nevzdělanosti, utvořil se pravě komitét z přátel Anglie a příznivců Slavie, který společně se sportovním výborem Slavie bude pracovati k tomu, aby Angličané v Praze patřičným způsobem byli uvítáni. K uhrazení značného nákladu tohoto matche vypisuje S. K. Slavia veřejnou subskripci, která jistě dojde vlídné podpory české veřejnosti.
  Sděluje se nám dále v zajímavé této záležitosti: Oxfordské studentské mužstvo, které do Prahy přijede zápasit v kopané, vybojovalo minulou sobotu match s mužstvem cambridgským. Vítězem byli Cambridští, kteří obdrželi pouze jeden goal, proti 3 goalům, které dali Oxfordským.

  A druhý článek, nebo spíše poznámka, z téhož periodika z 12. března 1899:
  Oxfordské mužstvo, které bude proti »Slavii« 28. t. m. startovati, má, jako vůbec studenti-sportsmani oxfordské university, dress barvy tmavě-modré. Úbor »Slavie« bude bíločervený, takže bude výborně lze obě mužstva rozeznávati během zápasu.
Národní listy, 5. března 1899.Národní listy, 26. března 1899.


Slavia - Berliner FC Frankfurt
5 : 4 (3 : 2)

Datum: 9. dubna 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie u vodárny

Utkání: přátelské

Sestava: K. Vosáhlo - A. Pressý, J. Vosáhlo - K. Steklý, J. Hrabě, K. Krejza - J. Maličký, K. Setunský, R. Halík, K. Stáňa, F. Zámosta

Branky: Halík 1:0, Zámosta 2:1, Zámosta 3:1, Halík 4:2, Setunský 5:3, O. Glasow 5:4

Průběh: Za velké návštěvy obecenstva, které s patrným zájmem závody sledovalo, konán tento první zápas klubu německého proti českému. Ačkoliv jsme očekávali vítězství »Slavie«, přece musíme konstatovati, že výsledek mohl pro »Slavii« býti ještě lepší, neboť během hry seznáno, že mužstvo »Slavie« poměrně mnohem lepší jest berlínského. Hráno celkem dobře, ale nikterak »v rukavičkách«, jen brankář »Slavie« tentokráte, patrně vítězstvím svého mužstva jist, tuze ven z brány se odvažoval. Vrchní soudce pan Cífka s akuratessou úřadu svého se zhostil. Mezi hosty pozorovali jsme pana místodržícího hraběte Coudenhova.
  Průběh hry byl krátce následující. Odkop měla »Slavia« a dosti dlouho míč jedno mužstvo druhému přebíralo, až konečně asi po 10 minutách centr »Slavie« Halík první goal pro »Slavii« učinil. Však berlínští brzo se vzpamatovali a pravá jejich spojka hnedle vyrovnávací, velmi pěkný goal »Slavii« uštědřila.
  Pak následovaly dva goaly, které levé křídlo »Slavie« Zámosta po pěkných kombinacích do branky berlínských poslal.
  Již zdálo se, že před half time výsledek bude 3:1, když skoro před samým zapísknutím opětně berlínský centr jeden goal »Slavii« uštědřil.
  Po přestávce hráno s menším ohněm a brzo dal opětně Halík berlínským goal a hned na to centr berlínských »Slavii«. Pátý a poslední goal dal berlínským Setunský. Zdálo se, že výsledkem 5:3 skončí zápas, když před koncem s pokutového kopu před goalem »Slavie« kapitán berlínský skvostný goal hlavou učinil.
  Resultát 5:4. Ze sportovního pozdravu pak skončen tento interessantní zápas. (Národní listy, 10. dubna 1899)

Rozhodčí: Cífka

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: »B. F. C. Frankfurt« přihlásil se na match se »Slavií« záhy po uveřejnění zaslána »S. K. Slavie« v časopise »Spiel u. Sport«, jímž vyvráceny byly lži o klubu »Slavii« po Berlíně šířené. Skutkem tím dokázal, že »Frankfurt« ihned a prvý mezi kluby v německé říši, že zprávám o Češích šířeným nevěří, a naše footbalisty navzdor neslýchaně smělému, v jistém směru i nízkému manévru jistých německých »také sportsmanů« za rovnocenné hráče pokládá. Německá všesportovní unie zakázala (!) dokonce »B. F. C. Frankfurtu« do Prahy jeti a zde se »Slavií« startovati, avšak klub tento neposlechl a zavítá určitě do Prahy bezpochyby již v sobotu dne 8. dubna. Postavení mužstva uveřejníme v nedělním »Sp. Věstníku«. Mužstvo sport. klubu »Slavia« bude totéž, kteréž proti Oxfordu stálo, toliko levý baks, kapitain inž. Strádal, jenž v Praze ten den přítomen nebude, nahražen bude pro tento zápas posluch. filos. Jul. Vosátkou. Zápas bude tedy velmi zajímavý. Vstupenky budou po 50 kr. a 30 kr., pro studenty za cenu sníženou po 40 kr. a 20 kr., budou se vydávati u členů sport. klubu »Slavia« v Akademické čítárně vždy od 11 do 12 hod. dopol. (Národní listy, 5. dubna 1899)


Slavia - Slavia B
5 : 2

Datum: 23. dubna 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie

Utkání: ?


Slavia - SC Minerva Berlin
4 : 0 (1 : 0)

Datum: 11. května 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Vosáhlo - Kindl, Setunský, Strádal, Maličký, Benetka (sestava byla prý až na jednoho náhradníka sestavena jako obyčejně)

Branky: 8. Kindl 1:0, Kindl 2:0, Kindl 3:0

Průběh: Zápas footballový sportovního klubu »Slavia« proti sportovnímu klubu »Minerva« (Berlín) dne 11. května 1899. Vítězstvím »Slavie«, která berlínským zápasníkům 4 goaly uštědřila, skončeno jarní období závodů v kopané. Za krásné pohody a dosti četné návštěvy obecenstva platícího i neplatícího, které hru s velkou živostí sledovalo, vybojován opětně jeden ze zajímavějších bojů. Mužstvo »Slavie«, které tentokráte se jevilo mnohem silnějším, hrálo dobře, jen ve druhé polovici v živosti hry povolilo, což dlužno asi přičísti vítězství napřed už jistému. Brankář Vosáhlo, který mimochodem řečeno neměl skoro žádnou práci, odvažoval se z počátku příliš z branky ven, tentokráte mohl si toho ovšem dovolit. Z hráčů ostatních vynikli Kindl, Setunský, Strádal, Maličký a Benetka. Mužstvo berlínské, záležející většinou z mladých hráčů, není slabé, jen souhra nebyla valná. Jinak dlužno uvésti zvláště, že má velmi dobré běhouny i dobré hráče. V celku ale je mužstvo, jež záleží - jak řečeno - z mladých lidí, »lehké« oproti »Slavii«.
  Průběh hry byl následující: Odkop měli hosté; míč přešel ihned do jejich pole a většinou hra u branky jejich se pohybovala. Krátce, asi po 8 minutách, namířil Kindl dlouhý kop proti brance soupeřů a míč, který brankáře proti němu běžícího přeskočil, bez překážky do branky berlínských poslal. Hned na to vážně byla ohrožena branka »Slavie« a jen špatně vyměřenému kopu, který těsně okolo branky letěl, děkují »Slavisté«, že nedostali goal, neboť brankář, vyběhnuv daleko z branky, kop tento zachytiti nemohl. Až do polovice hry nepodařilo se již více »Slavii« branku berlínskou proraziti, což dlužno hlavně připočísti dosud zde nevídanému hájení branky berlínskými, kteří jednoho z hráčů staví ještě před brankáře, tak že jaksi dva hráči branku chrání. V druhé polovici hry hned v první minutě povedl se Kindlovi druhý šťastný kop a v 10 minutách po krátkém ostrém boji třetí, oba výsledkem korunované. Berlíňané výsledkem tímto rozohněni napínají všecky své síly, zvláště jejich kapitán, ale marně, neboť nemohou ubrániti, aby do konce hry míč ještě jednou, tudíž po čtvrté, jejich brankou neprolétl.
  Ke konci k úplnosti referátu dlužno zmíniti se, že závody navštívili: princ Ferd. Lobkovic s chotí, kněžna Schwarzenbergová, šl. Doubek s chotí, chovanci Strakovské akademie; též někteří pp. poslanci zyvítali na Letenskou pláň, jakož i někteří pp. professoři vysokých škol atd. Úřad soudcovský k úplné spokojenosti zastal p. Hauner. (Národní listy, 14. května 1899)

Rozhodčí: Hauner (ještě jeden den před zápasem byl nominován p. J. Rössler jun.)

Diváci: ?

Poznámky: Mužstvo Minervy bylo sestaveno takto: v brance Fachse, obránci Radensleben a Buchman, na halvu Signorski, Görlitz, Wirth a útočníci Schwenke, Röpke, Putliz, Zelande, Lehmann.


Slavia - AC Viktoria Wien
4 : 0 (2 : 0)

Datum: 22. října 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Ženíšek

Branky: ?

Průběh: Zápasem tímto šťastně zahájil S. K. »Slavia« letošní saisonu footbalovou. Ačkoliv mužstvo A. C. »Victoria« není prvního řádu, přece match byl velice zajímavým a očekávané jisté vítězství »Slavie« opravňuje k naději, že klub tento během saisony opětně takové formy nabude, by mu bylo možno čeliti mužstvům prvé třídy mezinárodní. Souhra není sice ještě taková, jakou honosilo se mužstvo na jaře, za to ale výkony jednotlivců byly velice pěkné. Jaký je nový brankář Ženíšek, match tento neukázal, neb pro tentokrát byl týž úplně »bez práce«.
  Mužstvo A. C. »Victoria« sestává vesměs z dobrých běhounů, jest ale daleko »lehčí« mužstva »Slavie« a vyniká mezi nimi obzvláště brankář Nagy a náhradník Popovich.
  Match navštíven byl velice četně vybraným obecenstvem, které výkony obou mužstev pochvalou vyznamenávalo. Průběh matche byl pak následující:
  Odkop měla »Slavie« a hned přerušena hra před branku vídeňských, kde se též po celou dobu matche konala. V prvních 10 minutách ohrožena silně branka vídeňských a jen tím, že se míč odrazil o tyč branky, přichází »Slavie« o první úspěch. Však netrvá to dlouho a »Slavie« po necelých 15 minutách první goal Vídeňákům uštědřuje. Hra stává se nyní živější a po tuhém boji před brankou dávají »Slaviáci« druhý goal Vídeňákům. Ačkoliv nyní obě strany síly své napínají, zůstává výsledek 2:0 až do poloviny hry nezměněný.
  Druhá polovina hry začíná velice ostře a je pozorovati, že »Victoria« hlavní váhu klade na obranu a k útoku na branku »Slavie« vůbec v této polovici hry nepřichází. Ačkoliv »Victorie« se statečně brání a její brankář mnohý dobře mířený kop do branky zachytí, nemůže více zameziti, aby ještě dvakráte »Slavie« míč jejich brankou neprohnala. Vítězí tudíž »Slavie« 4:0 proti »Victorii«. (Národní listy, 23. října 1899)

Rozhodčí: J. Cífka

Diváci: ?

Trenér: ?


Slavia - Berliner FC Frankfurt
10 : 1 (8 : 0)

Datum: 29. října 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Ženíšek - Rachota, Dlouhý - Pressý, Steklý, Krýza - Baumruk, Pardubský, Zámosta, Richter, Kindl

Branky: 6. ? 1:0, 8. ? 2:0, 18. ? 3:0

Průběh: Minulé neděle očekáváno vítězství »Slavie« proti vídeňské »Viktorii« a výsledek 4:0 nijak nepřekvapil. Za to match včerejší velikým byl překvapením pro svět sportovní. Dle výsledků s »Viktorií« soudilo se, že »Slavie« s tíží zvítězí a to tím více, jelikož »Frankfurt« v dobré formě se nalézá, což s »Slavii« říci se nemohlo. Včerejší match ukázal, že »Slavie« v týdnu učinila veliký pokrok a hra, jakou jsme včera viděli, překonávala nejlepší dosud výkony »Slavie.«
  Souhra byla znamenitá a byla skutečně radostná podívaná, jak hráči míč jeden druhému podávali, aby v pravém okamžiku některý z nich jej do brány poslal. Zejména hra kapitána »Slavie« byla výborná a týž obecenstvem bouřlivým potleskem odměňován za skvělé »driblování«.
  Sestavení forwardů bylo velice dobré a všickni vynikali nejen jako hráči, ale i jako běžci. Oba dobře známí backové drželi se velmi dobře a i half backové dělali co mohli a nemožno žádnému z nich nic vytknouti.
  Známý brankář »Slavie« byl na svém místě a svojí klidností a rozvahou mnohý goal svému klubu ušetřil. Ale i mužstvo berlínské hrálo dle úsudku všech, kteří toto mužstvo již dříve viděli, lépe než kdy jindy, jen se zdálo, že neočekávanou prudkou hrou »Slavie« silně překvapeno a v začátku ztrémováno bylo. Ačkoliv hra nebyla nijak »jemna«, přece nevybočeno nikdy z pravidel hry, oč též dbal soudce p. Horáček, kterého bychom nejraději viděli tento úřad zastávati. Obecenstva se tentokráte sešlo ještě více, než minulé neděle. Obecenstvo nadšeno hrou »Slavistů«, odměňovalo nejen tyto hlučnou pochvalou, ale i Berlíňáky při jejich řídkých úspěších. Průběh hry byl následující:
  Odkop měli berlínští a hned započato tempem velice ostrým z obou stran. Po malé chvíli octla se hra na poli berlínském a po krátké kombinaci, ani ne za 6 minut od početí hry, dává »Slavie« první goal »Frankfurtu«. Však sotva mužstva znova hru počnou, opět znamenitě prorážejí forwardové »Slavie« řady berlínské, aby v minutě 8. jim druhý goal uštědřili. Hra stává se čím dále tím ostřejší a pěkné kombinace »Slavie« často se tříští o tuhý odpor berlínského brankáře. Časté útoky na bránu berlínskou neminou se však úspěchem a v 18. minutě prolítne »kůže« po třetí do sítě berlínské a čtvrtá a pátá branka následují za sebou velice rychle. »Frankfurt« úspěchem »Slavie« je znatelně ztrémován, takže do poloviny hry »Slavie« ještě třikráte míč brankou berlínskou prožene. Stav hry do polovice byl 8:0. V druhé půli hry očekávalo se, že »Frankfurt«, maje lepší posici po větru, porážku svou z první poloviny hry odčiní, než ačkoliv berlínští všecky své síly napnuli, nepovedlo se jim než jednou branku »Slavie« ztéci. Druhá poloviny opětně započata velice ostře, ale brzo tempo ochablo a bylo viděti, že obě mužstva, velice prudkou hrou v první polovině, unavena jsou. Slaviáci, kteří nyní i proti větru bojovati musí, který mnohý dobře vyměřený kop na stranu snáší, dostanou se přece několikráte před brankou »Frankfurtu« a do konce hry ještě dva goaly jim uštědří, takže vítězí skvěle 10:1.
  Obě mužstva za skutečně pěknou hru pozdravena hlučným potleskem obecenstva.
  Berlíňáci odjíždějí do Vídně a Pešti a neopomeneme čtenáře zpraviti o výkonech jejich v městech těchto. (Národní listy, 1. listopadu 1899)

Rozhodčí: Horáček

Diváci: ?

Trenér: ?


Slavia - SC Minerva Berlin
3 : 0 (2 : 0)

Datum: 12. listopadu 1899, Praha, Letná, hřiště Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Ženíšek - Rachota, Dlouhý - Pressý, Steklý, Krejza - Baumruk, Bloomer, Zámosta, Richter, Kindl (sestava byla uvedena v den utkání v Národních listech)

Branky: 15. ? 1:0

Průběh: Footbalový zápas sportovního klubu »Slavie« mužstva A. proti S. C. »Minerva« z Berlína konaný minulé neděle na hříšti »Slavie« na Letné skončil výsledkem:

»Slavia« vítězí 3:0.

  Zdá se, že letos »Slavie« těžko protivníka rovnocenného najde, neb i tentokráte s převahou zvítězila. Ačkoliv »Slavie« nikterak se štěstím nehrála, přece berlínský klub jistě poražen. »Minerva« se značně zlepšila a nejen dle výsledku zápasu, ale i dle celého výsledku hry, jest nejsilnějším klubem, s kterým dosud letos »Slavie« hrála. Zejména obrana Berlínských byla velice dobrá a vyznamenávali se jak brankáři, tak i oba backové velice pěknou hrou.Mužstvo berlínské, které je lehčí »Slavie«, sestává vesměs z dobrých běhounů a souhra jeho jest dobrá. Mezi »Slavisty« opětně vynikl brankář, který několikráte měl příležitost do hry zasáhnouti, dále výborní backové, kapitán a pravé křídlo.
  Průběh hry byl pak následující: Hned po odkopu octl se míč v poli berlínských, kteří ale po malé chvíli prorazí řady Slavistů a zle obléhají branku těchto. První kop z rohu docílí Minerva a málem byl by tento stal se osudným Slavii, která ale výbornou kombinací dostane se před branku Minervy a po tuhém boji docílí prvního goalu asi v 15 minutách po početí hry. Z obou stran hraje se nyní ostře a četné útoky Slavistů rozrážejí se o tuhý odpor výborných berlínských backů a jich brankáře, který výtečně chytá skoro jisté rány do goalu. Ale i berlínští časem dostanou se před svatyni Slavie, ale o to, by se dovnitř nedostali, stará se chladnokrevný brankář a oba jeho pomocníci-backové. Četné kombinace obou mužstev a výborné hájení brankářů vyvolává bouřlivou pochvalu obecenstva, které tentokráte oboustrannou hrou spokojeno jest. Slavie, která v útocích neochabuje, docílí ještě před půlí hry jeden goal, těžce zasloužený.
  Po přestávce, kdy, jako obyčejně, obě mužstva společně ofotografována, začíná opět hra rychlým tempem a zdá se, že berlínští porážku v první polovině chtějí stůj co stůj odčiniti. Proto přece ale většinou hra odehrává se před branou berlínských, kteří jen tu a tam náhlým výpadem do pole »Slavie« se dostanou.
  Po ostré šarvátce před brankou berlínských podaří se »Slavii« třetí goal »Minervě« uštědřiti. Hra stává se co možná nejostřejší a námaha obou stran jest bezvýsledná, neb žádná z nich do konce výsledku nějakého nedocílí, ačkoliv zejména hosté nasazují poslední síly. »Slavie« vítězstvím tímto vyhrává třetí letošní mezinárodní match.
  Před matchem hořejším konán zápas o mistrovství mužstev II. třídy a sice S. K. »Slavie« mužstva B. proti S. K. letenskému. Zápas skončil vítězstvím »Slavie« 5:2.
  Oba matche navštíveny četným obecenstvem, které ani prudký a studený vítr ze hřiště neodehnal, začež skutečně pěkným sportovním požitkem odměněno bylo. (Národní listy, 19. listopadu 1899)

Rozhodčí: Polata (uváděn ještě před zápasem)

Diváci: ?


Slavia - Slavia B
6 : 1 (5 : 1)

Datum: 19. listopadu 1899

Utkání: Mistrovství zemí koruny České

Průběh: Zápas tento poskytl mnoho zajímavých momentů a ač převaha A teamu zřejma byla, přece byl boj tuhý, jmenovitě v polovici druhé půle, kde A mužstvo toliko jeden goal získalo oproti 5:1 v polovině první. (Národní listy, 26. listopadu 1899)

Poznámky: Slavia obsadila 1. místo. Jiný tým se do soutěže nepřihlásil, a tak bylo sehráno pouze toto utkání. A jak dále uvedly 26. listopadu 1899 Národní listy, „Slavia A tímto získala po třetí »Mistrovství zemí koruny české« ve hře kopané pro rok 1899/1900.“


Slavia - AC Union Wien
8 : 0

Datum: 26. listopadu 1899, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Ženíšek - Rachota, Dlouhý - Pressý, Stökl, Krejza - Baumruk, W. Bloomer, Zámosta, Richter, Kindl

Branky: ?

Průběh:

Footballový zápas »Sportovního klubu Slavia« proti »Sport-Clubu Union« z Vídně dne 26. t. m.
»Slavie« vítězí 8:0.
  Čtvrtý a poslední letošní zápas mezinárodní »Sportovního klubu Slavia« skončil opět velkým vítězstvím českého mužstva. Tentokráte byl to vídeňský »S. C. Union«, který převahu »Slavie« pocítiti musil. Mimoděk vtírá se porovnání s pražským německým klubem, jež svého času docela za nejlepší na kontinentě byl prohlašován. Týž klub zápasil s vídeňským »Athletic-Sport-Clubem« a zápas skončil nerozhodně 2:2. »Athletic Sport Club« pak porazil »Union« 2:0, kterou »Slavie« snadno 8:0 porazila. Jednoduchým počtem sezná čtenář, o co je náš klub lepší.
  »Slavia« tentokráte nehrála se štěstím, neboť veliký počet dobře mířených ran narazil na tyče branky anebo šel těsně kol těchto. Jinak hráno v celku dobře, jen místy pohráváno dlouho s míčem a tím mnohá příležitost rychlé kombinace přišla na zmar. Pravé křídlo opětně drželo se znamenitě, ale i Kindl na levém křídle zachránil svou reputaci jedním výborným dlouhým kopem přímo do branky. Brankář tentokráte byl úplně bez práce, neboť před branku »Slavie« se Vídeňáci vůbec nedostali. Ostatní mužstvo, málo přeměněné oproti posledně, drželo se dobře.
  Vídeňské mužstvo záleží vesměs z mladých a mlaďoučkých hráčů a bylo již v nevýhodě tělesnou silou proti »Slavistům«. Celá hra činila dojem hry »kočky s myší« a byla skutečně radostná podívaná, jak obzvláště maličtí harcovníci Vídeňáků »kličkovali« a »hráli na muže«. Však jeden dlouhý »back« »Slavistů« stačil, aby malí Vídeňáčkové o míč byli oloupeni. Vídeňští brzy poznali, jak jsou v nevýhodě a proto bránili zvláště svou pozornost k hájení své branky a k útoku se zřídka kdy odhodlali.
  Jinak dlužno konstatovati, že hosté hráli velice dobře a zejména vynikali oba brankáři. (V první polovici hry byl jiný brankář než v druhé.)
  Nepříliš četné obecenstvo tentokráte se velice živě bavilo, neboť hra místy komickým dojmem působila a též míč několikráte s klobouky publika důkladnou si známost udělal.
  Hra sama pohybovala se skoro neustále v poli hostů a nebýti četných nešťastných příhod, byl by býval výsledek pro »Slavii« mnohem větší.
  »Slavie« bude závoditi ještě letos ve Vídni a doufáme, že i tam ji štěstí neopustí. (Národní listy, 27. listopadu 1899)

Rozhodčí: ?

Diváci: ?


Cricket & FC Vienna - Slavia
0 : 2 (0 : 1)

Datum: 10. prosince 1899, Vídeň

Utkání: přátelské

Sestava: Zámosta, Bloomer

Branky: Bloomer 0:1, Zámosta 0:2

Průběh: Nejdůležitější událostí celé letošní footballové saisony v Rakousku bylo nedělní setkání českého mistrovského klubu studentského proti nejlepšímu mužstvu vídeňskému. Ale i ostatní sportovní svět zápasu tomuto pozornost věnoval, čehož důkazem byla četná návštěva sportsmanů a sport. zpravodajů listů z celé skoro Evropy. Výprava »Slavie« pod vedením neúmorného dra. Hausmanna odjela do Vídně v sobotu 9. t. m.; na rozloučenou dostavili se na nádraží četní pražští sportovníci. Při příjezdu do Vídně byli studenti naši vítáni deputacemi českých spolků vídeňských, dále zástupci Cricketerů, mnohými členy přátelských klubů »Victoria« a »Union« a četným obecenstvem.
  Vídeňský sportovní svět nalézal se v neděli ve znamení matche tohoto. Nejen, že všechny listy různé posudky a zprávy o mužstvu přinášely, ale i ve veřejných místnostech o vyhlídkách obou klubů rozmlouváno.
  Čeští hráči ubytovali se v hotelu »Bellevue«, kdež byli pozdraveni p. Šermerem, předsedou klubu rakouských národností a j. pány. Jemu srdečně děkoval dr. Hausmann. Potom odebrali se studenti do místnosti klubu »Victorie«, kamž zvláště pozváni a velice srdečně přijati byli.
  Druhý den pak byl zápas. Po celý den sněžilo tak, že hříště úplně bylo zaváto, a zápas následkem toho notně stížen. Když mužstvo »Slavie« v běločervených dressech, vedeno vůdcem výpravy drem. Hausmannem, na hříště nastoupilo, uvítáno bylo potleskem hojně shromážděného obecenstva a členstva klubů »Victoria« a »Union«. Hra počala a hned zmocnili se »Slavisté« míče a ve velmi ostrém tempu hnali jej ku bráně vídeňské. Avšak oba »backs« Cricketerů a jich brankář po celých patnáct minut bránili své sítě proti ostrým útokům »Slavie«. Konečně po opětovným výpadech podařilo se Bloomerovi nezadržitelným »schootem« míč do branky vídeňské vpraviti. Dlouho trvající ticho bylo důkazem všeobecného překvapení.
  Však jedna branka tato účinkovala na Vídeňáky tou měrou, že na nejbližších deset minut obsadili pole »Slavie«, a jen úplné spolehlivosti obou backs »Slavie« měl co děkovati brankář, že mohl před stálými útoky svou svatyni uhájiti. Pole vyměněno za poměru 1:0 ve prospěch »Slavie«. Druhá polovina hry začala vzdor stálému sněžení svrchovaně ostrým útokem vídeňských, avšak osvědčený brankář český byl plně na svém místě. Dlouho kolísala hra před tou i onou brankou, až konečně po skvostné kombinaci Zámosta druhý a poslední goal pro Čechy učinil. Marně stupňovanými útoky snažili se Cricketéři aspoň částečného úspěchu dosíci, neb všecky jejich kombinace tříštily se o nerozbornou hradbu obránců »Slavie« a hra skončila za velkého rozčilení obecenstva vítězstvím červeno-bílých 2:0.
  Tím skončen byl letošní nejpozoruhodnější zápas footballový v Rakousku, a vítězstvím tímto uzavřela také letos »Slavie« knihu svých úspěchů. Zajisté, že »Slavie« i na dále české barvy ponese k boji vítěznému. Úspěchům budoucím mnoho zdaru.
  Po zápase uspořádán byl v restaurantu Hauswirtově Cricketery banket na počest »Slavie«, při němž přátelské sportovní styky mezi oběma kluby utuženy a nové zápasy ujednány byly. (Národní listy, 12. prosince 1899)

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Poznámky: Včera konán ve Vídni na závodišti v Prateru match v kopané sportovního klubu »Slavia« proti »Vienna Cricket and Football Clubu«. Výsledek matche očekáván v sportovních kruzích s největším napjetím, neb utkali se zde nejlepší mužstva z celého Rakousko-Uherska. Ačkoliv v kruzích zasvěcených vítězství »Slavie« očekáváno bylo, přece i vídeňský, chance k vítězství neupírány. Klub vídeňský, který vlastně sestává po většině z Angličanů, byl do poslední chvíle zrazován ode hry s Čechy, však raději odřekl hru pražským Němcům a jednou již smluvený match uskutečnil. (Národní listy, 11. prosince 1899)


Slavia - KC Chrudim
6 : 0

Datum: 1899, Praha

Utkání: přátelské

Poznámky: Tento zápas jsem získal od jednoho španělského fandy, který sbírá mezinárodní zápasy různých klubů. Mezi nimi měl i tento, ale nevěděl, že KC Chrudim je český klub. V roce 2005 jsem zakoupil výroční knihu SK Slavia / TJ Dynamo Praha - 65 let tělovýchovy a sportu Dynamo Praha, kde se o utkání také zmiňují. Podle této knihy se hrál zápas mimo Prahu a řídil jej Josef Rössler Ořovský.


  V národních listech ze dne 25. února 1899 se píše: V neděli (20. února, pozn. aut.) sehrány byly za neobyčejně četného účastenství obecenstva na hříšti Slavie tři velmi zajímavé matche. Hrálo tu I. mužstvo Slavie jednak proti A. C. »Praha« jednak proti kombin. mužstvu A. C. »Praha«, A. C. »Sparta« a čes. »Football-clubu«. Matche skončily vesměs vítězstvím mužstva »Slavie«. Účel matchů byl z českých klubů vybrati mužstvo 11. hráčů, kteří mají býti vysláni jako representační team český k mezinárodním závodům do Vídně. V neděli v matchích bude pokračováno.