190019011902

Slavia - Magyar Uszó Egyesület
4 : 2

Datum: 17. března 1901, Praha

Utkání: přátelské

Poznámky: Již tuto neděli 17. t. m. setká se A-team »Slavie« s Magyar Uzsó Egyesület, maďarským mužstvem I. třídy. O zdatnosti mužstev uherských netřeba se šířiti; známať jest rychlost a obratnost hráčů maďarských. Magyar Uzsó Eg. přemohl loni 16. prosince posud nepřemožený Budapesti Torna Club 3:1 (»Slavia« zvítězila rovněž na podzim 3:0), takže lze očekávati zápas neobyčejně napínavý. Zápas odbude se ještě na starém hříšti »Slavie«, neboť pro únorové vánice nemohlo býti nové hříště náležitě upraveno. Bližší na plakátech. Lístky v předprodeji lze obdržeti v cenách snížených u firem: Blaschko a Vaníček (Příkopy), trafika na »Košíku« (Václavské nám.) a bratří Potůčkové v Žitné ul.

(Národní listy, 14. března 1901)

Torna Club Budapešť - Slavia
2 : 3 (2 : 2)

Datum: 24. března 1901, Budapešť

Utkání: přátelské

Sestava: Ženíšek - Kryš, Paclt - Pressler, Březina, Štekl (Koudela) - Baumrack, Letenský, Novotný, Havel, Růžena

Branky: ?. Ray 1:0, ?. Letenský 1:1, ?. Windett 2:1, ?. Novotný 2:2, ?. Novotný 2:3

Průběh:

»Slavia« vítězí nad Budapesti Torna Clubem 3:2.

  Za ohromného napjetí očekáván památný zápas mezi naší mistrovskou »Slavií« a nejlepším maďarským klubem Budapesti Torna Clubem. Všeobecně známa byla krásná forma Maďarů, kteří posílili své mužstvo Angličanem Frod Windettem, nejlepším hráčem ve forwardu vůbec. »Slavia« za vedení místopředsedy Inž C. Karla Hammra opouštěla Prahu s ne právě skvělými chancemi na vítězství, nebot chyběli dva výborní forwardi, známý Setzer a Stána, kteři nahraženi byli z B-teamu. Mužstvo »Slavie« hrálo v tomto postavení:

  Ženíšek
  Kryš—Paclt
  Pressler—Březina—Štekl
  Baumrack—Letenský—Novotný—Havel—Růžena

  Torna Club: Minder—Ray—Mannó M.—Windett—Buda
  Róka—Qrdódy—Klebersberg
  Harsády—Lucius
  Badonyi.

  Nával obecenstva k zápasu byl nesmírný; čítáno bylo na 16.000 diváků. »Slavie« uvítána na hříšti neutuchajícím potleskem. O 4. hodině dal A. Jolla znamení k nastoupeni. »Slavie« měla odkop a bleskem ocituje se u brány modrobílých, kde výborně zachraňuje Harsády, umístiv míč na nejrychlejšího hráče Mindnera, jenž v ohromném tempu přihaní míč k bráně »Slavie«. Nebezpečný útok odvrácen kopnutím míče na zamezí. Z toho následující roh odražen Ženíškem brillantně. Hra pohybuje se střídavě na obou polích, a brankáři obou stran mají dosti příležitostí podali ukázky svého umění. Konečně po dlouhém nerozhodném boji podařilo se Windettovi prokličkovati, a míč jím centrovaný proměňuje Ray ostrým shootem v goal. Obě strany zvyšují tempo, »Slavie« podniká velkolepé útoky pomocí svých osvědčených křídel Baumrucka a Růženy, získávajíc několik rohů, avšak znamenitá obrana Maďarů maří všechny naděje. Posléze Koudela, levý half, který vystřídal poraněného Štekla, přihrává míč Růženovi, jenž centruje, a Letenský zachytiv míč prudkým shootem získává vyrovnávajícího goalu. Avšak jen na krátko hraje se nerozhodně, nebot Windett po tuhém boji získává druhý goal pro Maďary. Protest »Slavie« pro offside neuznán. Po výkopu rozpředl se překrásný boj; »Slavie« uplatňujíc svou osvědčenou kombinaci podniká nebezpečné útoky na goal Torna Clubu, kde Badomje bravurně odráží nebezpečné shooty, tak že jen jeden výborně umístěný míč zásluhou Novotného nachází cestu do branky. Krátce potom oznamuje soudce halftim s výsledkem 2:2.
  Při počátku nové půle útočí zprvu Torna Club, avšak »Slavie« znenáhla zatlačuje protivníky své zpět, až veškerý boj odehrává se jen před goalem maďarským, kde Novotný získává 3. goal pro »Slavii«. Maďaři napínají zoufale všechny síly, aby odvrátili další úspěchy »Slavie«, což se jim skutečně daří. »Slavie« zaznamenává ve prospěch svůj několik rohů, jež však výborně byly brankářem maďarským odraženy. S vítězstvím 3:2 opouští »Slavie« hřiště, získavší jedno z nejtěžších svých vítězství vůbec. Ač ve forwardu »Slavie« hráli 3 noví hráči, byla souhra i obrana dokonalá.
  Vítězstvím tímto utvrdila »Slavie« starou svou pověst, přemohši svého nejnebezpečnějšího protivníka. Zajímavo jest všimnouti si mezinárodního »Torna Clubu«: hrálť proti našim studentům Minder (Němec), Ray (Švýcar), Mannó Miltiades (Řek), Windett (Angličan) a Buda (Maďar). (Národní listy, 31. března 1901)

Rozhodčí: A. Jolland (J. Jolland ?)

Diváci: 16.000

Poznámky: Slavia hrála se dvěma náhradníky a zvítězila po tuhém boji. (Národní listy, 26. března 1901)

  Jak v pešťských listech čteme, byli naši zápasníci při sobotním příjezdu do Pešti velkým množstvím obecenstva, najmě studentstva, skvěle uvítáni. Ve jménu M. A. C. uvítal naše studenty dr. Béla Krepelke, za B. T. C. dostavila se četná deputace k uvítání. (Národní listy, 26. března 1901)
Magyar Atletikai Club - Slavia
1 : 3

Datum: 25. března 1901, Budapešť

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: ?

Rozhodčí: Gillemot

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 4. listopadu 1906)

First Vienna - Slavia
5 : 3

Datum: 12. května 1901, Vídeň

Utkání: přátelské

Poznámky: K porážce Slavie přispěla »secesse« v S. K. S.
(Národní listy, 1. listopadu 1906)

Slavia - Švýcarsko
4 : 0

Datum: 7. dubna 1901, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Ženíšek - Baumruk, Kotouč, Müler, Růžena, Zámostný

Branky: ?. Baumruck 1:0, ?. Baumruck 2:0, ?. Müller 3:0, ?. Zámostný 4:0

Průběh: Na svátky velikonoční pozvala si Slavie na matche do Prahy dvě sdružení vynikajících sportovníků v oboru hry kopané.
  První match konal se v neděli 7. t. m. se »Švýcarským representačním mužstvem«, který skončil velkým vítězstvím našich hráčů 4:0. Pěkná pohoda času přivábila velice velice četné obecenstvo na pláň letenskou. Švýcarské mužstvo je výborné a sestává z hráčů velmi dobrých, z nichž někteří jsou vynikající footballisté. To platí zejména o levém backu, který chvílemi sám i třem našincům čelil a byl nebezpečným soupeřem našeho Baumrucka. Škoda, že chvílemi upadal až do urputné hry a překračoval meze dovolených triků.
  Dále sluší vytknouti velice dobrou hru švýcarského centr half-backa, jakož i rychlým během vyznamenávající se pravé křídlo. Brankář hostí byl též dobrý, jen po prvém goalu našich zdál se býti ztrémován. Za to náš brankář hrál tentokráte znamenitě. Také ostatní naši hráči byli plně na svých místech.
  V prvé půli hry střídali se útoky na obě branky stejnosměrně a nebylo tak převahu našich pozorovati, přes to, že hned asi po 10 minutách docílen první goal Baumruckem, který sám má zásluhu o první úspěch našich. Za to ve druhé půli hry, kdy udáno Švýcary tempo co nejostřejší, pozorovati bylo, že naši lépe kombinují.
  Výsledky pak se brzo dostavily, neb po malé chvíli po započetí druhé půle, zmocní se míče Kotouč a proběhnuv s ním až k brance, podá jej na Baumrucka, který s naprostou jistotou míč v síti Švýcarů umístí. Ale i třetí branka ve prospěch našich záhy se dostavila, neboť hned po odkopu zmocní se naši míče a rychlým během ženou se k brance hostí. Zámostný, který je silně obsazen, podá míč na Milera, a tento nezadržitelným shootem zvyšuje počet branek na 3. Ale i Švýcaři nelení a mnohá chumelenice před brankou Slavie zdá se býti nebezpečnou, ale útoky jich tříští se o skvělou záchranu backů a brankáře Ženíška, který činí tentokráte pravé divy. Hra blíží se ke svému konci a tempo je pořád stejně ostré. Naši podniknou ještě jeden útok a skvostně sehraný míč na Růženu, přižene tento po linii až dolů, kde krásně centruje. Zámostný míč zachytí a za bouřlivého jásotu docílí 4. branky. Brzo potom oznámen soudcem konec hry.
  Večer sešla se velice četná a vybraná společnost v místnostech Pražského klubu, kdež Švýcaři pohoštěni a odevzdána jim vlajka »Slavie« v upomínku na dnešní match. Hosty oslovil předseda »Slavie« p. JUDr. Práchenský, načež jemu francouzsky odpověděl kapitán Švýcarů p. De Gerine, který vyslovil naději, že »Slavie« přijede na revanch do Švýcarska. Švýcaři odjížděli o 11. hod. večerní do Vídně k zápasu s vídeňským kombinovaným mužstvem.

(Národní listy, 9. dubna 1901)

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Poznámky: Reprezentační mužstvo Švýcarska bylo složeno z hráčů mužstev Ženevy, Chaux de Fonds, Basileje a Curychu.


Slavia - Surrey Wanderers
1 : 5 (0 : 2)

Datum: 8. dubna 1901, Praha

Sestava: Baumruck, Hrabě

Branky: ?. Hrabě 1:5

Průběh: Včerejší match Surrey Wanderers se »Slavií« ukázal, že hra Angličanů v Haagu (3:3) a s »Preussen« (3:8) jich formě neodpovídala, »Slavie« poražena 5:1. Výsledek matche včerejšího nepokládáme však za docela správný. Revanch-match ve středu slibuje být velice zajímavým. S počátku hry zdálo se, že naši borci rovné protivníky si vynašli, neb hra se pohybovala více v poli hostů a jen chvílema do pole našich byla přenesena. Však po náhlém útoku Angličanů, který korunován byl úspěchem, povolili a kuráž zcela ztratili po druhém goalu, který pouze odrazem o vlastního spoluhráče způsoben. Ačkoliv i pak často naši útočili, přece úspěchu docíliti nemohli, neb obrana Angličanů, zejména brankář, pracovala znamenitě; branky vyměněny při stavu 2:0.
  Druhá půle započata s prudkostí, která vše do stínu stavěla, co dosud na kolbišti letenském jsme spatřili. Dva goaly Angličany docílené, byly úspěchem kombinace u nás nezvyklé, neb Angličané dlouhými kopy přes hlavy našich hráčů úspěchů získali. Jen pátý goal Angličanů, připravený pěknou kombinací a neudržitelným shootem, byl poctivě zasloužený. Blíží se konec hry a naši hoši hrají přímo zuřivě, podněcováni častým povzbuzováním obecenstva.
  Baumruck, který málo míč kdy dostal, lítá přímo po hřišti, ale vše marno, neb back proti němu postavený, poráží vše, co se mu do cesty namane. Konečně docílí naši rohu. Ticho po hřišti v tomto okamžiku bylo hrobné. Zapísknutí soudcovo ozve se, míč, skvěle Baumruckem před branku vykopnutý, letí na Hraběte a ten pošle hlavou míč do sítě Angličanů. Hromový jásot obecenstva odměňuje zasloužený úspěch Slavistů. Hned na to skončena hra.
  Dnes v úterý pořádá se na počest hostí banket na Žofíně, spojený s koncertem, při kterém účinkují české damské trio a pánové Březina a MUDr. Ostrčil. Ve středu je revanch match, který počne až o 1/25. h.

(Národní listy, 9. dubna 1901)

Rozhodčí: ?

Diváci: ?


Slavia - Surrey Wanderers
2 : 4 (1 : 3)

Datum: 10. dubna 1901, Praha

Sestava: Ženíšek (Šustera) - Baumruck, Richter

Branky: Richter 2

Průběh: Odvetný footballový zápas »Slavie« s anglickým mužstvem Surrey Wanderers, konán ve středu 10. t. m. a skončil opětně vítězstvím Angličanů 4:2.
  Oproti prvnímu výsledku, kdy Angličané zvítězili 5:1, jest tentokráte poměr pro naše borce mnohem příznivější a odpovídá našemu názoru, že hra o velikonoční pondělí nebyla poměrem síly mužstev odpovídající. Angličtí hráči vynikali nad naše borce silou tělesnou, které též jak náleží využitkovali a tak hru náramně zostřili. Musíme podotknouti, že čekali jsme celkem více od hostů a ačkoliv míčovou techniku mají lepší našich, přece není rozdíl tak veliký. Někteří pak z našich docela se jim vyrovnají. První den byl jejich brankář lepší našeho, neb Ženíšek tento den štěstí neměl, za to při druhém matchu, kdy v brance byl Šustera, vyrovnalo se hájení naší branky skoro obraně branky anglické. Též naši oba backs byli v lepší formě druhý den a účinně pomáhali chladnému brankáři. Jen halves, při druhém matchu, tuze drželi se backů a tím málo podporovali řadu útočníků, která tento den tím větší práci měla, jelikož obhájci angličtí bezohlednou hrou na muže všecku kombinaci jim mařili. Přes to podařilo se našim dvakráte míč v brance hostů umístiti a to zvláště zásluhou Baumruka, který míč v obou případech dolů po linii prohnal a Richtra, který prudké shooty v goaly převedl.
  V první půli hry střídají se útoky v obou polích stejnoměrně a jsou to naši hráči, kteří za ohromného jásotu četně shromážděného obecenstva prvého goalu docilují. To povzbudí ale Angličany, kteří nyní zuřivě útočí a docilují 3 goalů, z nichž pouze třetí k nezadržení byl.
  Druhá půle hry ukázala, že naši borci mnoho Angličanům nezadají, neb obě mužstva docílí pouze po jednom goalu. Angličané sice většinou útočí. avšak tentokráte brání se naši znamenitě a strhují obecenstvo i spoluhráče anglické k povzbuzující pochvale. Tentokráte soudcoval pan Jol. Hammer, který vždy nestranně si počíná, ale tentokráte nešťastnou náhodou mnohé přestupky hostí přehlédl. Přestupků těch bylo dosti, což dotvrzuje též hra Angličanů s berlínskými »Preussen«, kdy z 15 goalů anglických uznány jen 3. Zejména pravé křídlo forwards anglických stálo skoro při všech útocích levého křídla z rohu off side. Pak způsob hry levého backa i half backa byl více než dovolený, o čemž by Baumruck nejlépe mohl povídati a tak nedivili jsme se obecenstvu, že tentokráte svoji nelibost dávalo hlasitěji na jevo.
  Celkový souhrn náš o hře hostí je ten, že několik matchů našich s nimi brzo by vyrovnalo poměr síly obou mužstev.

Rozhodčí: J. Hammer

Diváci: ?


Wiener AC - Slavia
1 : 0

Datum: 21. dubna 1901, Wien

Utkání: Challenge Cup, finále

Průběh: Slavia prohrála, ačkoliv měla po celý druhý poločas velkou převahu.

Poznámky: Finále 4. ročníku.


Slavia - Southampton FC
0 : 3 (0 : 3)

Datum: 24. dubna 1901, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Ženíšek - Paclt, Vousač, Hrabě, Bloomer, Růžena, Baumruck

Branky: 10. ? 0:1, 25. ? 0:2, ?. ? 0:3

Průběh: Footballový zápas »Southampton A. E. F. C.« proti sportovnímu klubu »Slavia«, dne 24. t. m. konaný, shromáždil velice četné obecenstvo na pláni letenské, které na konec za nadšených projevů, pru hráče obou stran, domů odcházelo, neb přítomno bylo zápasu, jaký v Praze dosud neviděn. Naši hráči tentokráte ukázali, že pověsti nejlepšlho klubu na pevnině zasluhují, neb v druhé polovině hry, přes všecko namáhání hostů hráno nerozhodně, což pro »Slavii« je úspěchem největším. Povážíme li, že »Slavia« hrála opětně s celou řadou náhradníků, musíme se tázati, jak asi by byl match dopadl, kdyby celé prvé mužstvo bylo pohromadě bývalo. Však dlužno počítati jen s faktem a tu výsledek 3:0 ve prospěch Angličanů dosti mluví o síle našeho klubu, neb takým ani žádný nejlepší amateurský klub Anglie chlubiti se nemůže. Naši hoši ale hráli, že radost byla podívat se a podávali výkony Angličanům rovnocenné. Sám brankař Angličanů Robinson, který klidně přihlížel hře před brankou našich, nemohl se přemoci, aby s největším obdivem o našich hráčích se nevyjádřil a dodal, že ačkoliv věděl dobře, že »Slavia« je nejlepším klubem, s kterým na pevnině hráti budou, přece že také hry prý neočekával a obrannu Ženíškovou přímo nadšen byl. Zajisté nejlepší to kritika, kterou soupeř pronese.
  Největší chvály zaslouží však tentokráte obránci branky červeno-bílé, kteří ve druhé půli hry vůbec vše zadrželi. Paclt po své dlouhé nemoci opětně ukázal starou sílu a zachránil mnoho. Neméně činným byl jeho soused »Vousač«, který k nezměrnému gaudiu obecenstva nejen míč, ale hned i tři anglické hráče od branky pryč poslal.
  Komicky přímo působilo, když mladičký Bloomer II. nehorázně »šel na muže« a často s úspěchem i dvěma o mnoho hlav vyšším hostům míč odebral. Musili bychom skoro všecky naše hráče vyjmenovati, kdybychom všechny pěkné výkony znamenati chtěli.
  Jen forward byl tenkráte chabější a mimo to bylo na Baumruckovi viděti jakousi únavu, neb měl jistě »v nohou« ještě úterní match; nad to byl též nejvíce Angličany obsazen. Angličtí hráči překonávali sami sebe a kdo viděl jejich hru v druhé polovině, zajisté byl přesvědčen o veliké jich vyspělosti ve hře kopané. Proti matchi s kombinovaným mužstvem byl tentokráte charakter hry ostřejší, čemuž též četné tresty nasvědčovaly. První polovina hry, kdy »Slavia« hrála proti větru, počato hned útokem Angličanů a neminulo ani 10 minut, co Ženíšek propustil do své sítě první míč, který z velkého chumelení před goalem ani pro vzedmutý prach neviděl. Angličané hned na to podnikají nové kombinované útoky, o jichž maření stará se účinně Hrabě. Asi ke 25 m. opětně útočí Angličané a je to zase pravé jich křídlo, které z velké vzdálenosti šutuje. Ženíšek sice míč lehce zachytí, ale upadne a tak míč do branky se skutálí. Hned na to navštíví naši branku hostů a tu má Robinson příležitost své umění ukázati. Zápas se přiostřuje a převádí do pole červenobílých a opět je to pravé křídlo, jehož zásluhou třetí goal docílen. 10 minut před koncem hry docílí naši rohu, který pěkně Baumruckem vykopnut a Hrabětem hlavou podán na Růženu. Tento krásně metá, ale tuze vysoko a tak poslední útok »Slavie« též bez úspěchu. Půle hry brzy na to skončena vítězstvím hostů 3:0. Druhá půle hry pak překonala všechno očekávání, neb naši jako neproniknutelná zeď chránili svoji tvrz, tak že hostům, přes to, že ránu na ránu do české branky posílali, ani jednou se nepodařilo míč v síti jejich umístiti. Chvílemi zdálo se, že není možno míč více zadržeti, ale kopy, které jindy jistě cestu do branky nacházely, tentokráte všecky zpět vráceny byly. A tak přes všecku velmi zřejmou námahu hostí nedocíleno žádného úspěchu a když konec hry odpískán, tu neznalo nadšení obecenstva mezí. Aby pak málo zaměstnaný brankář Angličanů ukázati mohl co umí, provedena na konec hra pěti míči na branku, kterou pouze sám Robinson chránil.
  Tu teprve bylo viděti jeho pravé a mění, neb schytal skoro všecko co mu do branky posláno a to z bezprostřední blízkosti. Nadšený potlesk diváků byl mu odměnou za tak bravurní produkci. Náš referát nebyl by úplný, kdybychom nezmínili se o soudci tohoto matche, panu Horáčkovi, který úplně nejen hráče, ale i obecenstvo uspokojil svojí nestrannou uznalostí.

(Národní listy, 25. dubna 1901)

Rozhodčí: Horáček

Diváci: ?

Poznámky: Z jiného zdroje, který patrně čerpal i z Národních listů, jsem o brankáři Robinsonovi získal ještě tento úryvek:
  Slavia sice předvedla obětavý výkon, brankáře Southamptonu však příliš neohrozila. John Robinson (brankář Angličanů) nechtěl zůstat své pověsti, která ho předcházela, nic dlužen a po skončeni zápasu se znovu postavil do branky, aby Pražanům předvedl své umění. Pěti míči mířili střelci Slavie mezi tři brankové tyče. Robinson jim zmenšoval střelecké úhly, štičími skoky se vrhal po míči, které buď chytal nebo vyrážel. Obecenstvo jásalo nadšením. Robinson uchvátil fotbalovou Prahu. Byl prvním brankářem, který změnil dosavadní způsob hry obránců branky. Jeho skoky po míči byly nazvány robinzonády a jméno tohoto průkopníka mezi brankovými tyčemi fotbalová historie už nikdy nezapomene.


Slavia - Cricket & FC Vienna
4 : 1 (1 : 1)

Datum: 5. května 1901, Dánsko, Kodaň

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera - Zámostný, Baumruck, Havel, Paclt

Branky: ?. Hoffmann 0:1, ?. Havel 1:1, 50. Zámostný 2:1, ?. Baumruck 3:1, ?. Zámostný 4:1

Průběh: Footballový zápas »S. K. Slavia-A-team« proti »Vienna Cricket and Football Club« z Vídně dne 5. května konaný, skončil vítězstvím českého mužstva 4:1. Výsledek tento jest dosud nejlepší, který při zápasech s Cricketou dosažen a svědčí o tom, že buď »Slavie« jest lepší než bývala, neb že cricketáři jsou horší. Přes to, že saisona již valně pokročila a blíží se ke konci a obecenstvo četné matche již vidělo, byla návštěva i tentokráte velice četná.
  Z počátku hry, kdy prvého goalu docílili hosté, zdálo se, že naši borci, ačkoliv neustále obléhali branku vídeňskou, budou musit všecky své síly napnouti, by hru ve svůj prospěch skončili. První a poslední goal hostů docílen asi v půli prvého odělení a ačkoliv nikterak nechceme výkon hostů snížiti, přece byl to úspěch více méně náhodný, brankář Šustera, který měl za celý match tuto jedinou příležitost svoji tvrz uchrániti, nechal docela klidně volnou cestu míči do sítě.
  Goal hostů docílen levým křídlem Hoffmannem, který sám s míčem proběhl a v síti našich umístit. Naši footbalisté po úspěchu hostů svírají jak železné kleště vídeňské své soupeře, ale dlouho bez úspěchu a mnohá kombinace pokažena jest nerozhodným váháním, co s míčem počít.
  A co naši hoši sami si nepokazí, to zachrání brankář modro-černých, který hraje znamenitě a povážíme-li, že svoji malou postavou nijak za brankáře se nehodí, musíme se obdivovati, jak různé vysoké kopy lehce zadržuje. Nejméně pět goalů jistých propásli naši hráči tím, že buď k rozhodnému shotu odhodlati se dlouho nemohli aneb že z docela blízké vzdálenosti míč špatně kopnut. Teprve ke konci prvé půle hry vyrovnal Havel pěknou hlavou hru a hned na to skončeno prvé oddělení.
  Teprve druhá půle docela uspokojila obecenstvo, nebo tentokrále docílilo naše mužstvo třech goalů, které vesměs nebyly k zadržení. Jediný útok hostů skončil rohem, který ale špatným kopem zahozen. Druhého goalu docilují naši 5 m. po zahájení druhé půlky. Baumruck prožene míč po linii a pěkně scentruje na Zámostného, který »napíše« goal do branky hostů. Třetí úspěch našich nedal na sebe dlouho čekat, neb asi po 15 minutách podá back Paclt míč až před branku. Baumruck pak přižene se jako vítr a již třepe se míč v síti vídeňáků. Konečně čtvrtý goal dociluje opětně Zámostný, který pěkně scentrovaný míč v goalu vídeňském umístí. I v druhé půli mohlo býti goalů více, kdyby štěstí našim borcům bylo přálo. Podotknouti dlužno, že charakter hry byl velice ostrý - zásluha to hostů, kteří však tempo jimi udané sami do konce hry nedodrželi.

Rozhodčí: inž. J. Strádal

Diváci: ?

Trenér: ?

(Národní listy, 6. května 1901)
Národní listy přinesly v den zápasu tento článek:
  Dnes v neděli dne 5. května utká se »S. K. Slavia« A-team s »Vienna Cricket and F. C.« z Vídně. Mužstvo »Crickety« bylo prvé, které mohlo se pochlubiti vítězstvím nad »Slavií«. Hralať »Cricketa« - jak známo - již třikráte s naším mistrovským teamem a to poprvé podlehla 2:0, podruhé zvítězila 2:1, po třetí opět podlehla 2:1. Jest tedy »Cricketa« mužstvo, které utkavši se již několikráte se »Slavií«, zachovalo výsledky ze všech ostatních klubů nejlepší. V »Cricketě« hrají opět hráči, jichž jméno má již zvuk více jak dobrý, a kteří z velké většiny jsou národností Angličané. Tak Shirre, Radfern, Biyth, vesměs Pražanům známý a nový hráč - back - Mac John. Avšak i jména Němců, Wagnera, Leuthea, Hoffmanna atd. mají svůj lesk. Bude zajímavo, zda »Slavii« po různých nehodách s mužstvem, je stíhají ji v letošní saisoně, podaří se zvítěziti. Tím, že jeden z českých borců, Paclt, po nemoci se zotavil, vpravil se již opět do formy, umožněno Kryšovi vrátiti se opět na původní své místo v halfbacku. Kindl ocitá se opět na křídle a Presler na pravém halvu. Schází však Baumruk, jenž sotva bude moci matche se zúčastniti. Hřiště (trainingové, vchod z Ovenecké ul.) označeno praporem »S. K. Slavia«.

Slavia - Karlsruhe F. V. Frankonia
9 : 1

Datum: 16. května 1901, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera - Baumruck, Havel, Setzer, Bloomer II., Růžena

Branky: 5. Havel 1:0

Průběh: Match »Slavie« A-teamu proti »Karlsruher F. V. Franconia« ve čtvrtek sehraný, skončil značným vítězstvím českého mužstva 9:1 svoji saisonu. Po neúspěchu ve Vídni zdálo se, že »Slavia« se více v první řadě neudrží, však vnitřní krise v klubu samotném brzo zažehnána a dnes stojí to mužstvo, které, zejména co se forwards týče, jest vůbec nejlepším z dosavadních »Slavie«. Mužstvo, které hrálo proti »Franconii«, odebere se tento týden do Dánska, by oplatilo loňskou návštěvu footballistům dánským; lze se nadíti, že i tam se ctí obstojí. Match výše zmíněný poskytnul i tentokráte ukázku vyspělosti v kombinaci domácího mužstva. Celý forward držel se znamenitě. Oba noví mužové jeho, Bloomer II. a Růžena, jenž již často do prvého mužstva zaskočil, hráli jako vycvičení zápasníci a nezůstali pozadu za Baumruckem, Havlem a Setzerem.
  Poslední tři hráči potvrdili na novo svoji starou pověst a předstihovali se navzájem. Že opětně Baumruck širšímu obecenstvu byl hrdinou dne, netřeba podotýkati. Halves i backové se řadili k forwardům. Brankář Šustera se rovněž přičinil. V prvé půli hry docíleno za pět minut prvého goalu pro »Slavii« Havlem. Hosté, kteří hlavní svoji přednost, totiž rychlý běh vyvinouti nemohli, docílili úspěchu před koncem hry, kdy jednou míč do sítě bílo-červených vpraviti. Úspěch ten přijat hlučným potleskem.

(Národní listy, 19. května 1901)

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Poznámky: Hosté, sympatičtí hráči, počínali si veskrze »fair«, však v kombinaci se našim nevyrovnají. Zajisté však na tvrdé půdě nebyla by porážka jejich byla tak značná.

(Národní listy, 17. května 1901)

  Před tímto zápasem byl sehrán zápas o mistrovství II. třídy mezi Slavií C a Karlínem, skončil 2:2.
Slavia - MAFC
6 : 0

Datum: jaro 1901, Praha

Utkání: přátelské


København Boldklub - Slavia
1 : 2 (0 : 2)

Datum: 27. května 1901, Dánsko, Kodaň

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera - Baumruk, Setzer, Pressler, Strympl

Branky: ?. Bloomer 0:1, ?. Baumruk 0:2, ?. Nielson 1:2

Průběh: V neděli prohlédnuto město a odpoledne navštíveny mořské lázně. S velkým napjetím očekáván byl pondělní zápas a všeobecně souzeno, že »Slavie« tentokráte odnese si porážku ještě větší, neboť Kjöbenhavn Boldklub získal právě před 14 dny mistrovství Dánska, zvítěziv nad Akademisk Boldklubem 4:0 (nikoliv 3:1). Hráči »Kjöbenh. B. C.« jsou vesměs ohromných athletických postav, tak že naši mladí borci dosti podivně se vyjímali. Hra »Kjöb.« jest táž jako »Akad. B. C.«, mistrovství získali tělesnou převahou. Ve forwardu »Slavie« scházeli centrforward a levé křídlo, za něž hráli náhradníci (Setzer v centru, Pressler pravá spojka a Strympl z B-teamu pravý half.). Již drahný čas před zápasem naplněny prostory obecenstvem, které nadšeně pozdravilo hráče »Slavie« při vstupu na hřiště. Soudce p. Andersen, předseda Akad. B. C. K. B. C. má odkop a rychlým tempem přibližuje se k brance »Slavie«, kdež však back zachraňuje a umístňuje míč na Bamurucka. Mužstvo »Slavie« již zotavené podniká překrásný útok za hlučné pochvaly obecenstva, Baumruk centruje a Bloomer ml. prudkým shootem získává prvního goalu.
  Netrvá dlouho a Baumruk, prohnav si míč až k brance, dociluje druhého bodu ve prospěch »Slavie«. Až dosud byla hra »fair«, nyní však počne K. B. užívati své tělesné síly a bezohledně útočí na muže. Nicméně »Slavie«, dosáhnuvši staré své formy, neustále zaměstnává obranu, v níž zejména levý back, postavou pravý obr, vyniká svou jistotou. »Slavie« získává celou řadu rohů, jež však Dánové vždy zmaří, až konečně přičiněním Baumrukovým třepetá se míč po třetí v síti. Goal však pro porušení »off-side« neuznán. Brzy oznamuje soudce time. V druhé polovině K. B. ihned počne úsilně útočiti s takovou ostrostí, že soudce jest nucen po dvakráte hru přerušiti a pohroziti hráčům K. B. vyloučením ze hry. Nicméně charakter hry jest i na dále ostrý. Dánové podnikají bezohledné útoky, jež však maří velkolepá obrana »Slavie«. Zejména brankář Šustera překonává sám sebe, háje často svatyni svou samojediný proti celému forwardu. Konečně pravé křídlo Nielson (který úplně vyrovná se Gaudilovi) centruje a vítr snáší míč do levého rohu branky. Obě strany nyní marně se namáhají, aby získali nějaký úspěch, tak že hra skončena zaslouženým vítězstvím našich studentů 2:1 nad mistrovským mužstvem dánským. Výkon, který »Slavie« podala, byl nejkrásnějším.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?
(Národní listy, 2. června 1901 // Národní listy, 19. října 1906)

Slavia - Slavia B
11 : 2

Datum: 8. září 1901, Praha, hřiště Slavie

Utkání: ?

Sestava: Denker

Branky: ?

Průběh: Otevřením nového hřiště a klubovny »S. K. Slavie«, klubovým meetingem a výstavkou klubovou dne 8. září roku 1901 zahájeno podzimní období ve hře kopané. Dosti četné obecenstvo s uspokojením pozorovalo nové místnosti »Slavie«, která konečně se zmohla na důstojnou klubovnu a pořádné hřiště. Místo samo je pěkně upraveno a klubový domek vyniká jak jednoduchostí, tak účelností.
  Ve dvou místnostech uspořádaná výstavka těšila se velké pozornosti obecenstva a podala důkaz, jak pilně Slavisté vše shromažďují, co k jejich klubovému životu sebe menší vztah má. Pilnost taková doporučuje se i jiným klubům.
  Po závodech athletických nastoupilo mužstvo »Slavie« k matchům footballovým. Nejdříve hrálo mužstvo A s B. Prvé mužstvo »Slavie« je od jara nezměněno, jen Hrabě hrál v druhém mužstvu, místo něho hraje Denker, který neměl ale při matchi tomto příležitost ukázsti, co umí. Promluviti o hře mužstva a sestavení jeho ponecháváme si pro příště. Prozatím dlužno konstatovati, že A-team s velikou převahoou vítězil a sice v poměru 11:2.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: ?
(Národní listy, 10. září 1901)

Slavia - AFK Union Žižkov
10 : 0

Datum: 1901

Utkání: Mistrovství Čech


Slavia - AFK Union Žižkov
2 : 1

Datum: 1901

Utkání: Mistrovství Čech


Slavia - Alemania Pforzheim
15 : 2 (8 : 1)

Datum: 15. září 1901, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: Jula, Zámostný, Setzer, Setzer, Setzer, Baumruck, Pressler, Hrabě

Branky: ?

Průběh: První podzimní mezinárodní match sport. klubu »Slavia« konán včera proti klubu »Alemania« z Pforzheimu a skončil vítězstvím »Slavie« 15:2. Dle výsledku toho je patrno, že »Alemania« je mužstvem velice slabým. Již při vystoupení německého mužstva na hřiště bylo viděti, že asi »Slavie« s převahou zvítězí, neb mužstvo hostů sestává z velmi mladých hráčů. Útočníci hostů byli ještě z celého mužstva nejlepší, ale též nejmladší a nejlepší jich kombinace mařeny lehce domácí obranou i ochranou. »Slavie« hrála arciť proti takovémuto mužstvu velice lehce a chvílemi až tuze bezstarostně, tak že hosté přece někdy i před branku našich se dostali a dvěma úspěchy pochlubiti se mohli. Goal v první půli hry »Alemanii« přisouzen byl proto, jelikož back Jula, stoje již v brance, rukou míč z trestného kopu přímo do branky kopnutý, zpět odrazil. Kdyby se ho nebyl dotkl, tedy kop ten vůbec nebyl by měl platnosti, ale takto soudcem přiznán »Alemanii« jeden goal. Z našich hráčů opětně znatelně vynikly dvě skupiny a sice trojice bratří Setzrů a Zámostný a Pressler s Baumruckem, jichž hra jednoho pro druhého velkého uznání obecenstva došla. Znamenitý den měl Heuschneider, který je důstojným protějškem Baumrucka. Hrabě opětně hrál v centr half backu a rozhodně lépe se uplatňoval než hráč z minulé neděle. Obrana pracovala velmi dobře, však zkoušku svoji odbude si až jindy, kdy útoky nebudou již na půli cestě zadržány, tak jako se dělo tentokráte.
  Návštěva obecenstva byla dosti slušná, které se dobře bavilo a to chvílemi až snad mnoho, zejména na nejlevnějším místě, kde i smíchem kvitována nešťastná hra mladých hostů, což pěkně nepůsobilo. Našim hráčům doporučovali bychom pro druhé, by se všemu tomu vyhnuli, co jen částečně soupeře směšným činí a nezapomněli, že samotni třeba jednou proti silnějším soupeřům v podobném postavení nalézti by se mohli.
  K úplnosti naší zprávy podotýkáme, že první půle hry skončena v poměru 8:1, druhá pak 7:1.

Poznámky: Tímto zápasem bylo otevřeno nové hřiště Slavie. Stalo se tak díky laskavosti městské rady pražské a známého Spolku pro pěstování her české mládeže. Bylo hned vedle hřiště D.F.C. Na hřišti byla již vybudována prostorná klubovna a na ní prostorná tribuna s jedenácti lóžemi. Dnes jsou v těchto místech tenisové kurty klubu.
(Národní listy, 16. září 1901)

Slavia - Alemania Pforzheim
8 : 0

Datum: 16. září 1901, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: Veselý, Zámostný, Setzer, Setzer, Setzer, Baumruck, Pressler, Hrabě

Branky: ?

Průběh: Odvetný zápas S. K. »Slavie« A-team s pforzheimskou Alemanií konal se v pondělí. Match odvetný ujednán teprve pozdě v neděli večer, následkem čehož nemohlo být obecenstvo dostatečně o konání zápasu zpraveno. Přes to sešel se dosti četný počet ctitelů hry footballové. »Slavie« opětně zvítězila a sice zrovna asi v poměru k nedělní hře: 8:0. Hosté presentovali se tento den lépe a též jiný hráč v branceee lépe hájil, než brankář nedělní. České mužstvo bylo celkem totéž jako v neděli, jen na místo backa July nastoupil náhradník Veselý, který dokázal, že platnou silou byl by i mužstvu prvnímu. Hosté věnovali »Slavii« v upomínku stříbrem kovaný roh a odjeli v pondělí večer do své domoviny, jsouce přijetím v Praze nadmíru potěšeni.

(Národní listy, 18. září 1901)

Slavia - Racing Club de France
8 : 0

Datum: 28. září 1901, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: Starý

Poznámky: Ve dnech svatováclavských (28. až 30. září) bude hřiště S. K. »Slavie« na Letné, jak již oznámeno bylo, svědkem zápasů velmi napínavých, v nichž utkají se spolu dva přední repraesanti sportu footballového, mužstvo »Slavie« s mužstvem francouzským »Racing Club de France« z Paříže. Od svého založení poprvé měří »Slavie« síly své s mužstvem sympatických Pařížanů, jimž předchází výborná pověst sportovní. Dva zdatní soupeři, neznající síly druhého, zápasiti budou dnes o předáctví na pláni letenské. Nejen dnešek, nýbrž i zejtřek rozhodovati bude o kvalitě obou mužstev. K zápasům svatováclavským postaví »Racing Club« své nejlepší mužstvo (bez náhradníků):

brankář Echenoz
Tunmer   Graham
Cardwell   Debruche   Gueroult
Fraysse   Zeiger   Jordan   Saint Julien   Coudouin

  »Slavie« pak pošle do pole své osvědčené již borce, kteří budou míti dnes velmi tuhou práci, již pro ostré tempo, které budou asi Francouzové, jako znamenití běžci, udávati. Začátek dnešního zápasu za soudcování p. M. Horáčka přesně o 3. hodině odpolední. Časná hodina zvolena z toho důvodu, že »Slavia« chce ukázati svým hostům život na slavnosti Matiční na výstavišti, kamž po zápase odejdou hromadně členové »Slavie« s R. C. F.
  Rovněž zejtra v neděli, kdy sehrán bude na Letné revanch-match A-teamu »Slavie« s borci francouzskými, jest začátek o 3. hod. odpolední z důvodu právě sděleného. Není pochyby, že i druhý zápas bude velmi nappínavý, neboť obě strany napnou zajisté všechny síly, aby vítězství připoutaly ke svým barvám.
(65 let SK Slavia // Národní listy, 28. září 1901)

Slavia - Racing Club de France
9 : 2

Datum: 29. září 1901, Praha, Letná

Utkání: přátelské
(65 let SK Slavia)

Torna Club Budapešť - Slavia
1 : 5

Datum: 1901
Slavia - Civil Service
4 : 3 (2 : 3)

Datum: 6. října 1901, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: Karel Vosátka [pseud. Ženíšek II.] - Baumruk, Zámostný, Setzer

Branky: Setzer 2:1, Baumruk 2:2, Baumruk 3:2, Zámostný 4:3

Průběh: Slavia dostala dva góly, a když už se zdálo, že dostane třetí, padl gól do opačné branky. To Setzer popadl míč a pádil s ním jako tank do sítě. Když pak Baumruk obloudil svého strážného halva a upláchl obránci, bylo to 2:2. Ale Angličané vymysleli do půle ještě jeden gól. Slavisté zaťali zuby a vrhli všechny síly do útoku. Pak opět Baumruk rychle prokličkoval všechno co bylo na hřišti a vkopl brankáři míč za záda. Zdálo se už, že Slavia dokáže uhrát se slavným klubem remízu, když Zámostecký vnukl centrovanému míči takovou faleš, že balón letěl a kroužil a fičel, až jej vírný proud stočil do brány Angličanů.

Rozhodčí: M. Horáček

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Slavia uštědřila tomuto amatérskému družstvu anglického klubu první porážku na evropském kontinentě. Jeden sportovní redaktor k utkání napsal tento článek:
  „Byl to památný a slavný den českého footballu, neboť poprvé na půdě české, na klassickém jevišti těch slavných sportovních bitev, Letné, hosté z mateřské země sportu odcházeli poraženi z bojiště a obecenstvo, vzavši v deliriu nadšení útokem bariéry, vniklo do hřiště, aby zahrnulo svou pochvalou a uznáním udatné české borce, kteří ,vykopali’ Praze slávu sportovního mužstva par excellence.”  Dnes v neděli setká se mistrovské mužstvo »Slavie« s anglickým mužstvem »Civil Service F. C.« z Londýna na vlastním hřišti na Letné. Jest to roku letošního již třetí mužstvo anglické, které přichází do Prahy, aby zápasilo se »Slavií«, jež získala si již dosti značné popularity ve vlasti sportu. Borci, kteří dnes měřiti budou síly své s naším mužstvem, representují přednější třídu anglickou. Obšírná jest řada vítězství, jichž letošního roku dobyli; stačí zmíniti se o vítězství nad »Richmond A. F. C.« 4:2, a nad »Wampires F. C.« 1:0.
  Z hráčů »Civil S. F. C.« vyniká zejmena pravé křídlo, Lauglin, jenž získal již na 50 cen v běhu na krátkou vzdálenost. Zápasem s mužstvem tím utvrdí »Slavie« svou dobrou formu, aby pak čestně obhájila barvy své proti konkurenci kontinentální.

Mužstvo »Civil Service F. C.«:
M. Johnson
Lucius o'Brien - J. Turner
G. Turk - Sidnea Bryant - Fr. d Ritchie
M. Laughlin - G. Newton - H. Bedford - F. Gooseman - J. J. Scott.

  Začátek zápasu jest určen na 31/2 hod. odpol. Soudce p. M. Horáček.
  Angličané hrají též zejtra v pondělí, dne 7. října odvetný zápas proti »Slavii«; začátek určen jest na čtvrt na 5. hodinu odpoledne. K zápasu dnešnímu vydala »Slavie« 3. číslo »Half-time« (cena 10 haléřů). Po oba dny zápasův otevřena jest závodní kancelář v restauraci u »Choděrů«, Ferdinandova třída, od 10-1 hod. odpoledne.
(Národní listy, 6. října 1901)Slavia - Civil Service
0 : 5

Datum: 7. října 1907, Praha, Letná

Utkání: přátelská

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: Slavia hrála se 3 náhradníky, p. Hergreaves soudcoval podle Národních listů podivně.

Rozhodčí: Hergreaves

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 30. března 1907)

Slavia - Slavia B
11 : 6 (5 : 0)

Datum: 13. října 1901, Praha

Utkání: Mistrovství zemí koruny české, 2. kolo

Průběh: Hra B-teamu byla dobrá, obzvláště ve druhé půli.

Poznámky: Podle Národních listů ze 13. října 1901 měl naposledy v této sezóně za Slavii hrát Zámostný, jenž nastupoval vojenskou službu v Hradci Králové. Rozhodčím měl být M. Horáček.
(Národní listy, 13. října 1901 // Národní listy, 16. října 1901)Vienna Cricket FC - Slavia
1 : 6

Datum: 27. října 1907, Wien

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: ?

Rozhodčí: M. Horáček

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Jak uvádí Národní listy (8. prosince 1907), do té doby jediný zápas, který ve Vídni soudcoval český rozhodčí.
(Národní listy, 8. prosince 1907)

Magyar Uszó Egyesület - Slavia
1 : 5

Datum: 2. listopadu 1901, Budapešť

Utkání: přátelské

Poznámky: Magyar Uszó Egyesület byl budapešťský klub.
(Národní listy, 4. listopadu 1901)

MAFC - Slavia
1 : 4

Datum: 3. listopadu 1901, Budapešť

Utkání: přátelské

Poznámky: Mužstvo Slavie nastoupilo pouze v deseti mužích a mimo to nehráli Bloomer, Setzer, Hrabě a back Dlouhý.
(Národní listy, 4. listopadu 1901)

Slavia - Budapesti Torna Club
4 : 1 (3 : 0)

Datum: 10. listopadu 1901, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera, Benda, Baumruck, Novotný, Heuschneider, Jula, Paclt, Kryš, Pressler

Branky: ?. Yenny 1:0, ?. Novotný 2:0, ?. Benda 3:0, ?. Heuschneider 4:0, ?. ? 4:1

Průběh: Včera na Letné konaný footballový zápas »Budapesti Torna Clubu« z Pešti proti A-teamu sportovního klubu »Slavia« skončil vítězstvím českého mužstva v poměru 4:1.
  K zápasu tomuto dostavilo se obecenstvo mnoho tisíc hlav čítající, které jednotlivě momenty velice napínavé hry bouřlivou pochvalou provázelo a vůbec bylo svědkem hry, jaká málo kdy na pláni letenské provedena byla.
  Proti »Slavii« stál tentokráte nejlepší klub maďarský a dle dosavadních výsledků soudilo se na zápas skoro nerozhodný. Chance »Slavie« na vítězství byly tím menší, že musila postaviti do svého mužstva nové síly a to zejmena řada útočníků měla být seslabena nezúčastněním se bratří Setzerů a Novotného. Tím větší bylo překvapení, když aspoň Novotný v centr forwardu se objevil a z náhradníků Benda takovou hrou se vyznamenal, že lépe hráti nikdo nemohl. Hráč tento je výbornou sílou v řadách útočníků »Slavie« a měl by definitivně v prvém mužstvu postaven býti. Též druhý náhradník Yenny činil se seč mohl, však chybu má tu, že je tuze nerozhodný, dlouho míčem pohrává a pak do takých zápasů, jako byl s Tornou, schází mu nezbytná odvaha. Celý team pak »Slavie« pracoval tak, jako dávno jsme již neviděli. Zejmena Kryš hrál velkolepě a bouřlivé salvy potlesku platily hlavně jemu. Backové Jula i Paclt byli všude, kde jich zapotřebí bylo a v odvážnosti se překonávali. Že Baumruck s Presslerem hráli ku všeobecné spokojenosti, to ani podotýkati se nemusí. Heuschneider několika obdivuhodnými výkony přispěl ke zvýšení score »Slavie« a Hrabě zejmena v druhé půli hry často branku »Slavie« před stečením uchránil. Brankář Šustera zejmena se vyznamenal ke konci hry, kdy hráno docela po tmě a kdy skoro neustále Maďaři útočili, neb míč, který již obecenstvem ani více nebyl viděn, vždy zachytil a zpět do pole podal.
  Hra hostů byla nad míru rychlá a tempo jimi udané přímo úmorné, tak že poprvé pozorovali jsme, že naši hráči v poslední čtvrthodině hry byli se svojí silou hotovi a zvláště k obraně obrátiti se musili. Mužstvo hostů má jinou taktiku než naši, neb úspěchů svých dociluje rychlým během a náhlým útokem jednotlivce, kdežto naše mužstvo důmyslnou kombinací úspěchy si zajišťuje.
  V prvé půli hry docilují naši 3 goalů, kdežto hosté žádného. První goal padne v první čtvrt hodině, hlavně zásluhou Kryše, který míč forwardům připraví a Yennym, který nezadržitelně shotuje. Po prvém stečení branky maďarské útočí naši stále a dávají příležitost brankáři hostů, by se vyznamenal.
  Po skvělé kombinaci Baumrucka s Presslerem a Bendou píše druhý goal Novotný. Však útoky nyní střídají se skoro stejnoměrně na obě branky a Šustera zasahuje účinně do hry. V zápalu hry dá se však unésti, vběhne daleko do pole a míč mine a tu jen Jula naši branku od dobytí zachrání, neb v nepřítomnosti brankáře krásnou »hlavou« míč přes branku do »rohu« pošle.
  Bouřlivá pochvala obecenstva kvituje tento skvělý výkon. Třetího goalu pak dociluje Benda, který míč podaný mu Heuschneidrem z bezprostřední blízkosti do branky hostů vpálí. Hned na to končí prvá půle. V druhé půli hry z počátku opět naši mají převahu a dociluje prvého (v celku čtvrtého) goalu Heuschneider, po pěkné souhře celého forwardu. Však také útoky hostů nezůstaly bez úspěchu a jeden z prudkých útoků maďarského centr forwarda končí stečením branky české. Kdežto nyní Maďaři na tempu hry nic neslevují, tedy naši silně povolují a musí i Kryš nastoupiti do backu, neb Jula nemůže více tak běhati, jak by chtěl a tím útok našich zřejmě seslaben. Mimo to je již taková tma, že hra nedá se dobře dále stopovati. Do konce hry nedociluje více žádná strana úspěchu a tak končí match zaslouženým vítězství našich.

Rozhodčí: Ing. C. Josef Strádal (M. Horáček ?)

Diváci: ? (mnoho tisíc)

Trenér: ?

Poznámky: Dnes odpoledne rozhodovati se bude na hřišti »Slavie« na Letné o primát mezi footballem českým a uherským, jejž representují mistrovské mužstvo uherské »Budapesti Torna Club« z Pešti a náš mistrovský A-team »Slavie«. Zajisté dnešní zápas náležeti bude k nejnapínavějším zápasům, jež dosud byly v Praze svedeny. Dosud pokaždé zvítězila ve třech utkáních s »B. T. C.« výborná kombinace a souhra »Slavie«, avšak dnes zápasí proti »Slavii« mužstvo, které skoro celé léto cvičilo pod dozorem výborného hráče, professionala ze »Southampton F. C.« Millwarda (známého dobře ze zápasu »Slavie«-»Southampton«), jenž bohatým klubem maďarským získán. Zajisté dobrý zvuk mají jména hráčů tohoto klubu: Badonyi, Wagner, Harsady, Ordody, Lucius (mistr zemí koruny české v běhu na 100 m.), Manno, Guttmann (vítěz v běhu v první Olympiádě v Athénách) atd. Bohužel, že ve »Slavii« oběma Setzrům, známým výborným útočníkům, není možno zápasu se zúčastniti, tak že ze starého, osvědčeného forwardu zbývá neúnavný, výborný Baumruck a Heušnajdr. Výsledek zápasu závisí tedy na obraně »Slavie« a na proslulé hradbě halfbacků.

»B. T. C.« hraje v tomto postavení:
Badonyi (brankář)
Wahner - Harsady
Lucius - Ordody - Scrabak
(capt.)
Buda - Fey - Manno Milt. - Hajos Guttmann - Minder
»Slavie«:
Veselý - Heušnajdr - Jenny Starý - Benda - Baumruck
Kryš - Hrabě - Pressler (capt.)
Dlouhý - Paclt
Šustera

  Začátek přesně o 3. hod. odpol. Soudce pan Ing. C. Jos. Strádal. K zápasu tomtu vydán »Halftime«.
(Národní listy, 10. listopadu 1901 // Národní listy, 11. listopadu 1901 // Národní listy, 12. října 1906)

Slavia - AC Vorwärts Wien
9 : 0

Datum: 17. listopadu 1901, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hrabě, Benda, Baumruck, Yenny, Pressler, Šustera, Krýž, Veselý

Branky: 15. Benda 1:0, ?. Benda 2:0, ?. Baumruck 3:0, ?. Yenny 4:0, ?. Yenny 5:0, ?. ? 6:0, ?. ? 7:0, ?. Hrabě 8:0, ?. Hrabě 9:0

Průběh: Řada podzimních mezinárodních zápasů v kopané S. K. »Slavie« blíží se již ke konci, však návštěvy obecenstva a zájmu pro hry neubývá. Důkazem toho byla velice četná návštěva obecenstva při včerejším matchi A-teamu »Slavie« proti F. C. »Vorwärts« z Vídně, který skončil velkým vítězstvím českých hráčů v poměru 9:0. Ačkoliv vítězství v takém poměru očekáváno, přece zápas byl zajímavý, jelikož vídeňští hráči, kteří velice sympaticky se představili, neohroženě silnějšímu soupeři čelili. »Slavie« nastoupila s náhradníky, kteří vhodné příležitosti této použili, by prokázali, že »Slavie« má ještě dosti borců, kteří v mezinárodní soutěži obstáti mohou. Opětně vynikla dvojice forwards Baumruck a Benda, dále backové Veselý a Kryž, a brankář Šustera, který sice měl málo práce, ale přece několikrát měl příležitost s úspěchem do hry zasáhnouti. Hosté pak mužstvem mladých hráčů, mají pěknou techniku míčovou a zejmena pěkná jich hra při zemi vynikla. Vyznamenali se levý back a pak zejmena brankář, který »s klidem Angličana« chránil svůj stánek a často k velké pochvale strhl četné obecenstvo.
  Hra započala hned prudkým útokem »Slavie«, však úspěch nedostavil se tak brzo, jak očekáváno, neb celé mužstvo vídeňské bylo pohotové k obraně. Teprve po 15 minutách prohání Benda míč po pěkné kombinaci s Baumruckem brankou hostů. Druhého goalu dociluje opět Benda, který pěkně do středu podaný míč Preslerem s takovou prudkostí do branky posílá, že ačkoliv brankář hostů míč zachytil, týž mu zase vyklouzne a cestu nachází. Po druhém úspěchu našich přecházejí hosté k útoku, však dále než k backům nedojdou a nemohou zabrániti, aby jim Baumruck třetí goal nezpůsobil.
  Druhá půle počíná opět útokem »Slavie« a rána na ránu jde na branku vídeňskou, však brankář hostů chrání znamenitě. Čtvrtého goalu pro české barvy dociluje Yenny, který míč, brankářem již jednou zpětně odražený, z velké dálky do sítě kopne. Na malou chvíli obléhají pak také hosté, kterým prospělo, že levý jejich back nastoupil do středu útočníků. Však Slavisté naši náhle se vyprosťují ze sevření a Yenny dociluje pátého úspěchu pro »Slavii«. Vídeňští též útočí a dávají příležitost i Šusterovi do hry zasáhnouti, který však s lehkostí odvrací řídké, ale nebezpečné útoky hostí. Šestý goal »Slavie« spadá na účet společné práce Bendy s Baumruckem a sedmý goal lehko vletěl z velké dálky do sítě Vídeňáků okolo bezstarostně stojícího brankáře. Osmý i devátý pak goal docílen Hrabětem, který též z velké dálky se štěstím se pokusil o stečení tvrze Vídeňáků.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 18. listopadu 1901)Slavia - S. K. Union
4 : 2 (4 : 2)

Datum: 24. listopadu 1901, Praha, Letná

Utkání: Challenge Cup

Sestava: Šustera, Yeny, Benda, Pressler, Veselý II, Kryša, Růžena

Branky: 15. ? 0:1, 20. Benda 1:1, 25. Benda 1:2, ?. Šustera 2:2, ?. Yeny 3:2, ?. Šustera 4:2

Průběh: První předběžný zápas o »Zlatý pohár« (Challenge-Cup) vypisovaný Vienna Cricket and Football Clubem ve Vídni konán v neděli 24. t. m. v Praze na Letné a sice zápasil A-team »Slavie« proti S. K. »Union« z Prahy. »Slavie« ve vědomí své převahy postavila mužstvo slabší, které po velkém boji zvítězilo pouze v poměru 4:2.
  Výsledek tento překvapil, neb čekal se mnohem větší rozdíl v počtu branek. »Union« učinil od poslední hry se »Slavií« veliký pokrok a zejména kombinace znatelně se zlepšila. Též obrana pracovala velice dobře a přímo znamenité výkony podal brankář. Za to hra »Slavie« nestála na obvyklé výši. Vinu toho nese přestavení mužstva. Tak v brance červeno-bílých poprvé stál brankář B-teamu, který nikterak nenahradil Šusteru, jenž zase postaven do řady útočníků. Též obrana seslabena, jelikož nehrál Veselý I. Nástupce jeho Veselý II. hrál sice dobře, ale stopy přestálé choroby nedovolovaly mu plnou sílu vyvinouti. Jen ochránci stáli na obvyklé výši, až na několik nešťastných kopů Kryšových do zámezí v druhé půli hry. Nejlépe ten den hrál kapitán Pressler, který vždy byl všude, kde jeho pomoci bylo zapotřebí. Hra započala ostrým útokem »Slavie«, však brzy přenáší »Union« boj do pole mistrovského našeho klubu a ostrý útok jeho jen špatně mířenou ranou na branku v nivec přiveden. Zápas koná se se střídavě v obou polovicích hřiště. Ke všeobecnému překvapení dociluje v 15. min. prvý goal »Union«. Však již v minutě 20. vyrovnává Benda ve prospěch »Slavie«. To ale Unionisty nezarazí a ostrý jich útok v 25. minutě končí druhým goalem, který z velké chumelice před goalem píše Bendův bratr. »Slavie« ale nelení a zle obléhá nyní branku bílo-červeně pruhovaných a ke všeobecné veselosti druhý goal ve prospěch »Slavie« dociluje exbrankář Šustera. »Slavie« stále obléhá a několik pěkných, příhodných okamžiků k docílení úspěchů zničeno jest nerozhodnou hrou Yenyho. Teprve ke konci prvé půle dociluje »Slavie« dvou úspěchů za sebou a sice o třetí branku zásluhu nese Růžena, který pěkně míč až před branku prožene, podá na Yenyho a ten míč do branky pošle. Posledního pak úspěchu pro »Slavii« dociluje opět Šustera. V druhé půli hry změnil se obraz hry úplně, neb nyní obléhá »Slavie« skoro v jednom kuse branku »Unionu«, však úspěchu docíliti nemůže, jednak nerozhodnou hrou a špatnou střelbou na branku a pak skvělým bráněním Unionistů. Ke konci nemožno opomenouti při této hře i pana soudce, který nikterak způsobilost k takovému úřadu neprokázal a zbytečně obecenstvo i hráče svým usuzováním u klidu přiváděl.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Dnes odpoledne hraje se na hřišti »Slavie« na Letné první kolo předběžné v zápasech o vídeňský Challenge Cup mezi A-Slavií a A. S. K. Unionem. Původně zamýšlela »Slavie« změřiti opět po dlouhé době síly své s výborným mužstvem severoněmeckým z Cottbusu (Lužice) s klubem »Brandenburg«, který nabídl již dříve »Slavii« termín. Avšak klub ten hraje dnes v Berlíně, proto zápas svůj se »Slavií« přeložil na jinou neděli. Místo toho dohodla se »Slavie« s »Unionem« na dnešním zápasu předběžném o Ch. C. Mužstvo »Unionu« požívá jisté pověsti v našem sportovním světě, zejmena svou souhrou. Do nedávna tvořil »Union« kroužek, nyní však přetvořil se v sportovní klub a hned v prvním svém zápase měří síly své s odpůrcem vážným. Hra dnešní poskytne jistě mnohé zajímavé momenty, a řaditi se bude dobře i k zápasům mezinárodním, ježto mužstvo »Unionu« snese přirovnání i s mnohdy kluby cizími. Začátek zápasu jest o půl 3. hod. odpol.
(Národní listy, 24. listopadu 1901 // Národní listy, 25. listopadu 1901)

Slavia - Vienna Cricket & Football Club
3 : 1 (1 : 1)

Datum: 8. prosince 1901, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera, Baumruck, Kryš, Denker

Branky: 15. ? 0:1, 25. Denker 1:1, 44. ? 2:1, 59. Kryš 3:1

Průběh: Footballový zápas A-teamu S. K. »Slavia« proti »Vienna Cricket and Football Clubu« z Vídně konán včera na Letné a skončil vítězstvím českého mužstva v poměru 3:1.
  Přes nevlídný čas dostavilo se velice četné obecenstvo k předposlednímu matchi »Slavie«, který mohl býti velice zajímavým, neb proti českým hráčům postavil se starý jich soupeř o prvenství v tomto soustatí. Hra však nebyla tak zajímavá jako jindy, neb vídeňští dostaviti se musili s náhradníky a pražské mužstvo pak nepřišlo po celý match do pravého ohně. Půda hřiště byla silně rozmoklá, tak že hráči často padali a nejisté jich kopy zmařily všecku snahu po kombinaci.
  Ve vídeňském mužstvu je celá řada hráčů, kteří dosud v Praze nehráli. Ze starých známých vynikl opětně Angličan Sbires, který byl ten den nejlepším hráčem v poli. Výborný jest brankář Singer, který má velkou zásluhu o to, že mužstvo vídeňské větší porážky neutrpělo. Podporován pak byl velice dobře oběma obránci Fritlingem a Schnittlerem, kteří hráli na místě osvědčených hráčů Leutheho a Siemse. V řadě útočníků vídeňských mimo Frillinga scházeli i Mani, Friedl a Rabe a zastoupeni byli dosti dobře Hölzlem a Kesslerem (pseudonym českého hráče ve Vídni usazeného). Ve středu útoku hrál pak Beck na místě Smitha.
  Slavie vyslala mužstvo jako obyčejně, jen ve středu útoku hrál Denker, který přes to, že dvě branky na jeho účet spadají, do řady útočníků dobře se nehodí a místo své lépe vyplní co obránce neb ochránce. Arciť vyloučeno není, že by i v útoku dobré služby konal, kdyby s ostatními hráči sehrán byl. Za pokus by bylo tentokráte stálo postaviti jednou Kryše do středu útoku, který by podle našeho mínění byl pravým »střelcem« nezadržitelných ran do branky.
  Prvního úspěchu, ale též posledního, docílili hosté asi za 15 minut od početí hry a to jen náhodného. Šustera vyběhl totiž z branky proti míči a posílá jej zpět do pole, avšak míč odrazí se od hráče protivné strany a vlétne zpět do opuštěné branky. Po úspěchu tomto zle obléhají vídeňští naši branku a Šustera má často příležitost svoji dovednost uplatniti. V minutě 25. učiní náhlý výpad Baumruck, prožene míč po čáře mezné až dolů a podá do středu. Tam stojí dobře připraven Denker a pěknou »hlavou« dociluje vyrovnávacího bodu. Naši opětně útočí, však do poloviny hry nemohou více již nic docíliti, neb zejména brankář hostů všecko zadrží.
  Tak končí první půle hry v poměru 1:1.
  Druhá půle hry započíná lepším a ostřejším tempem a v minutě 8. opětně Baumruck míč pěkně podá přímo před branku, kdež z veliké chumelice padne druhý goal ve prospěch našich. V druhé půli hry mají naši hráči převahu a v minutě 13. dociluje třetího úspěchu pro české barvy Kryš, který provede na velkou dálku jeden ze svých pověstných dlouhých kopů. Tempo hry po úspěchu našich zostří se jen na chvíli a je pak již do konce hry velmi chabé. Jelikož ani naši ani vídeňští nedocílili více jakéhos úspěchu, končí hra ve prospěch »Slavie« v poměru 3:1.

Rozhodčí: inž. J. Strádal

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Podle Národních listů ze 7. května 1903 se hrálo toto utkání 8. listopadu 1901. Bohužel mi již není známo, kde jsem informaci s datem 8. prosince získal. Je možné, že z Národních listů.
(Národní listy, 9. prosince 1901)

  Oficiální počet slavistických zápasů (pokud se nemýlí) v roce 1901 je 29. Zde je jich uvedeno více. Je možné, že některý ze zápasů může patřit do jiného roku, nebo je zde jeden dvakrát (soupeř je pokaždé pod jiným názvem a nepodařilo se mi je dosud určit).