190319041905

Slavia - Slavia B
6 : 0 (4 : 0)

Datum: 14. února 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Kocián, Firling

Branky: ?

Průběh: V neděli zahájeno jarní období v kopané na hřišti »Slavie« na Letné. Pěkný čas vylákal četné obecenstvo na pláň letenskou, které po delší pause opět mělo příležitost oblíbené hráče »Slavie« při práci shlédnouti. Zápas sehrálo A mužstvo »Slavie« proti »Slavia reserves«. Obě mužstva nejsou ještě daleko v kondici a celý zápas ukázal zvláště, že Šustera (v brance reservistů) nic ze svého umění dosud neztratil, naopak chytal včera rány, zejména nízké od Kociána, které sotva by byl Hejda udržel. Též obránce Firling je již v dobré formě a »držel« se znamenitě. V prvním mužstvu hrál v halvu nový hráč (za Presslera), který do nedávna byl členem Unionu. Získáním jeho - nezískala nijak »Slavie«, neb v reservě je několik lepších hráčů než onen hráč. Match skončil vítězstvím A mužstva v poměru 6:0. První půle skončila v poměru 4:0. V druhé půli hry sklapla docela obě mužstva a nedostatek traininku byl zřejmý. Do mezinárodních zápasů musí mužstvo pilně cvičiti, neb období letošních zápasů bude velice bohaté na soupeře znamenité.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 17. února 1904)

Slavia - FC Union Berlin
13 : 2 (4 : 0)

Datum: 21. února 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Košek

Branky: Košek 7

Průběh: První mezinárodní zápas v kopané letošního období konán včera na Letné a skončil velkým vítězstvím »Slavie«, která porazila berlínský klub »Union« v poměru 13:2. Výsledek tento nikdo neočekával, nejméně tak mužstvo klubu berlínského. »Slavia« hrála tak, jako ve svých nejlepších dnech a tím vysvětlen jest velký poměr branek. Berlíňáci vyrovnají se asi nejlepším klubům maďarským, které v posledních zápasech ve stejném poměru poraženy byly. Mužstvo hostů chtělo zřejmě něco ukázati, snažilo se kombinovati a bojovalo do poslední chvíle - ale proti »Slavii« nemohlo ničeho poříditi. Je-li klub tento teď nejlepším v Berlíně, tu není football berlínský na velké výši, neb poměr 13:2 nedocílila by »Slavie« ani proti českým klubům druhé třídy. Obecenstva, přes nepříznivý čas, neb pršelo po celou dobu zápasu, sešel se značný počet, které mužstvo »Unionu« velmi laskavě přijalo a první jeho úspěch s velkým potleskem kvitovalo. První půle hry končila v poměru 4:0. V druhé půli hry kombinuje řada útočníků »Slavie« s přesností dokonalou a rána na ránu se sype do branky hostů. Teprve po deváté brance našich znamenají hosté první branku a druhou po desáté, ačkoliv tato druhá byla docílena již z »off side«.

Rozhodčí: Steiner

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Berlín přijel do Prahy ihned po zrušení bojkotu české kopané Německým fotbalovým svazem.
  V deštivém počasí padaly góly do sítě Unionu jako listí na podzim. Nálada v obecenstvu byla všeobecně dobrá. Jen v prostřední lóži korespondoval výraz tváří s mračným nečasem. V ní seděla berlínská delegace a činovník Slavie Horáček. Když vstřelil Košek svůj sedmý gól, nevydržel to již Horáček, který si uvědomoval, že všechno má své meze a že součástí důstojného pohostinství je i nezbytná míra taktu, povstal a zády pobledlých berlínských hostů nabádal deštníkem Koškův útočný šik k umoudření: jednou mávl svisle, podruhé vodorovně; byla to jakási křížová signalizace k zastavení palby. Dříve než hráči si deštníkových výzev povšimli diváci, pochopili Horáčkovi starosti a začali skandovat: „Přes-taň-te stří-let!”
  Hráči pochopili, poslechli, přestali.

Poznámky: Národní listy píší 7. března 1904 článek o utkání Slavia - Sport-Favorit Praha. Zmiňují se v něm o utkání Slavia - Union Berlin poznámkou, že se hrálo 14 dní před zápasem se Sport-Favorit. To by tedy vycházelo na konec února 1904.
(Národní listy, 22. února 1904)

Slavia - FC Sport-Favorit Prag
10 : 1 (8 : 1)

Datum: 6. března 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: Včera utkal se »S. K. Slavia« s pražským klubem »Sport Favorit« a zápasem tímto potvrdil náš úsudek o berlínském klubu »Union«. Slavia zvítězila v poměru 10:1 (proti Unionu 13:2), tedy s výsledkem menším než před 14 dny. Polovice hry končila v poměru 8:1. V první půli hry měla Slavie velikou převahu, ne tak ale v druhé půli a ačkoliv po celou tuto dobu obléhala, nemohla neb nechtěla více než dvě branky napsati.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 7. března 1904)

Slavia - Berliner TFC Helgoland
10 : 0 (4 : 0)

Datum: 13. března 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: Berlínský klub »Helgoland«, který zařaděn do II. třídy klubů berlínských, poražen byl včera »S. K. Slavia« v poměru 10:0. První půle končila v poměru 4:0. Mužstvo má dobrou obranu, zejména brankář a levý back převyšují ostatní hráče, za to útok neumí mnoho a propásl v prvé půli několik docela jistých chancí. Též ve »střílení« se útočníci »Helgolandu« nevyznají. Mužstvo »Slavie« hrálo vlažně a k nespokojenosti obecenstva. Je jisto, že »Slavie« nemůže za to, že její soupeřové jsou hodně slabší, ale k vůli obecenstvu má mužstvo vždy napnouti všechny síly, chce-li, aby na zápasy takové obecenstvo chodilo. Návštěvníci zápasů znají asi přibližnou sílu jednotlivých klubů a vědí, že »Slavie« v jistých případech zvítěziti musí. Navštěvují přece i tyto zápasy, ačkoliv vědí, že naši jistě zvítězí, ale chtějí vidět svoje hráče »hrát« a nejsou spokojeni, když jen jednotlivci chvílemi do hry zasáhnou a to, když zrovna musí. Proto byla návštěva zápasu asi slabší a první mužstvo »Slavie« musí podniky svého klubu tím podporovati, že vždy ukáže hru hodnou mužstva prvé třídy mezinárodní.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: V článcích Národních listů dochází k často k rozporům dat u utkání. Např. 13. května 1904 vyšel v NL článek vztahující se k tomuto zápasu začínající slovy: Dnes hraje „Slavia“ proti „F. C. Helgoland“ z Berlína. Ale 15. března začínal další článek k utkání výše uvedeným výňatkem: Berlínský klub »Helgoland«, který zařaděn do II. třídy klubů berlínských, poražen byl včera »S. K. Slavia« v poměru 10:0. To znamená, že podle prvního článku se utkání hrálo 13. března, podle druhého až 14. března. Jak jsem ale vysledoval, autoři zřejmě článek připravovali až druhý den a psali o něm tedy jako o včerejčím. V novinách ale vyšel až další den, z čehož vyplývá i tato nesrovnalost.
  Uvedenou potíž je možné nalézt u řady zápasů této doby. Pokud tedy o utkání hovořilo více článků a jeden z nich jej uváděl jako „dnešní“, držel jsem se i já tohoto data. Pokud jsem ale v archívech našel jen zápis o „včerejším utkání“, nezbylo mi, než přiřadit skutečné „včerejší“ datum, bez ohledu na to, kdy se článek do tisku dostal.
(Národní listy, 15. března 1904)

Slavia - TuFC Viktoria Berlin
2 : 2 (0 : 1)

Datum: 20. března 1904, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?. ? 0:1

Průběh: Na Letné zápasil včera proti »S. K. Slavia« berlínský klub »Viktoria«, v tomto období již třetí klub berlínský. Naše předpověď o zajímavějším se potvrdila, ač překvapeni jsme byli výsledkem nerozhodným, zrovna tak jako překvapeno bylo obecenstvo i naši hráči samotni. Výsledky »Viktorie« i »Unionu« není možno vedle seve srovnati. Zápas skončil nerozhodně v poměru 2:2. Do půle hry vedli Berlíňáci v poměru 1:0. »Viktorie« ukázala docela jinou hru než »Union«. Mužstvo její je odvážné, velmi živé a hraje s chutí neutuchající. Poslednější není ožno říci o mužstvu »Slavie«, které upadalo též ve staré chyby: zbytečně se rozčilovalo, místo na míč - hrálo silně na muže, čímž mnoho chyb nadělalo. A zrovna při matchi s »Viktorií« bylo záhodno, aby »Slavie« dokázala, že výsledek docílený s »Unionem« nebyl nahodilý, jak s mnoha stran předhazováno. Na omluvu »Slavie« dlužno uvésti, že hrála s jedním náhradníkem, však »Viktoria« postavila náhradníky dva a mimo to strávila noc ve vlaku. Za těch poměrů musila, vlastně měla »Slavie« zvítěziti.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 21. března 1904)

Slavia - Süddeutscher FC
10 : 0 (4 : 0)

Datum: 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Hrabě

Branky: ?

Průběh: Nové opět mužstvo německé představilo se našemu obecenstvu při včerejším zápasu proti S. K. Slavia. Nevedlo se mu mnohem lépe než ostatním krajanům z říše, neb „Süddeutscher F. C. Stuttgart” odešel poražen z hřiště a to v poměru 10:0. Do půle hry vedla Slavie v poměru 4:0. Mužstvo německé hrálo dosti dobře a jen nerozhodná a špatně střílející řada útočná je vinna na tom, že úspěchu nějakého nedocílilo. Výborní jsou obránci a zejmena levý z nich všeobecně se zamlouval a často hlučnou pochvalou byl vyznamenán. Týž je starším hráčem, kterému schází na levé ruce skoro celé předloktí Přes to hraje velmi odhodlaně a zejmena jeho „hlavy” směle soutěžily s „hlavami” našeho Hraběte. Hra byla „fair” a ukázalo se opět, že naši při klidné hře mnohem více docílí, než při hře surové a „na muže”. Výborný den měl Hejda, který odhodlaností svou mnoho uchránil. Nedělní zápas s Cricketou možno tudíž se zájmem očekávati.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 26. března 1904)

Slavia - Vienna Cricket FC
6 : 1 (6 : 0)

Datum: 27. března 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Baumruck, Benda, »František«, Veselý

Branky: ?

Průběh: S. K. »Slavia« porazil v neděli »Vienna Cricket and Football Club« z Vídně v poměru 6:1. První polovice hry končila v poměru 6:0. K tomuto zápasu sešlo se velmi mnoho obecenstva, které bylo spokojeno se hrou »Slavie«, zejména v prvé polovici hry, kdy »Slavie« vyráběla branky, což se jí již v druhé polovici hry nedařilo, ač hrála zrovna tak dobře. Jen kapitán »Slavie« silně povolil v druhé polovici hry, zdálo se ale, že následkem nějakého poranění. Mužstvo »Slavie« hrálo tentokráte s chutí a zejména krásně kombinovali útočníci, jsouce dobře podporováni ochránci. Střílení na branku často se nezdařilo a nejslabší »střelec« je »František«, který jinak dobře své místo vyplňuje. Tento týden měl by pilně »šutovat«, neb při posledních zápasech často měl příležitost k jistým kopům, které ale často zahodil. Zvláštní zmínky zasluhuje ale Veselý, který byl všude, kde ho bylo zapotřebí a často sám útok nepřátel odvrátil. Mužstvo »Crickety« je zejména v ochraně a obraně velmi dobré a nejlepší, mužem přece je jen brankář Wagner, který pověsti »nejlepšího brankáře Vídně« plně zadost učinil. Výborní jsou obránci Leuthe a Siems, zejména prvnější odvrátil v druhé polovici hry nebezpečné útoky Baumrucka i Bendy. Příští neděli utká se »Slavie« s Angličany klubu »Civil Service«, kteří nebezpečnější jsou soupeřové, než kluby, které doposud se »Slavií« hráli. Ke konci malou poznámku pro obecenstvo. Opětně se stalo, že mezi hrou vběhli do hřiště psi. Kdo už psa sebou míti musí, nechť aspoň ho má na provázku uvázaného, aby nemohl do hřiště vběhnouti a hru rušiti.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Nevím, jak se hráč „František” opravdu jmenoval.
(Národní listy, 29. března 1907)Slavia - Civil Service
6 : 3 (3 : 3)

Datum: 3. dubna 1904, Praha, hř. Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Hrabě, Hejda, Košek, Benda, Vaněk

Branky: 8. ? 0:1, 11. Benda 1:1, 26. Hrabě 2:1, 28. ? 2:2, 31. ? 2:3, ?. Benda 3:3, 61. Vaněk 4:3, Franta (Hrabě ?) 5:3, 90. Košek 6:3

Průběh: Oba footbalové matche »S. K. Slavie« proti londýnskému »Civil Service F. C.« skončily vítězstvím českých hráčů. Co nikdo neočekával, aspoň ne tak, jak se stalo, stalo se skutkem. První den mužstvo úplné »Slavie« porazilo s převahou Angličany v poměru 6:3. Příčiny vítězství »Slavie« byly lehce patrny. »Slavie« se zlepšila a Angličané zůstali na tomtéž bodu výkonnosti, nezhoršili se. Po porážce v Praze nemají Angličané naděje na vítězství ve Vídni též velké, leda by ukázali jinou hru než v pondělí. Krásný zápas byl nedělní. Za velké návštěvy obecenstva (4000 osob) a krásného, pravého footballového počasí nastoupila obě mužstva na hřiště, uvítána bouřlivou pochvalou. Za soudcování pana Horáčka počala hra hned prudkým tempem a útoky Angličanů. V 8. minutě Hejda odvrátí ostrý útok, ale než se naděje, již letí míč zpět do branky, z velké dálky obráncem Angličanů přímo tam poslaný. Netrvá to ale dlouho a Jenda brzo vyrovná (11. minuta) z podání Baumruckova. Následují útoky našich, při kterých mnoho jistých chancí je našimi hráči zahozeno. Jen Hrabě se místy silně uplatňuje a v minutě 26. po kopu z rohu dociluje druhé branky pro »Slavii«. Z trestného kopu v minutě 28. pro »ruku« Novýho vyrovnají se Angličané, v minutě 31. získají vedení lehkou brankou, protože Hejda vyběhl z branky. Již se zdálo, že Angličané v první půli hry budou vítězi, když právě před koncem půle Benda překrásnou ránou hru vyrovná. Končí tudíž poloviny hry nerozhodně v poměru 3:3.
  V druhé půli hry očekáváno, že spíše Angličané prudkou hru vydrží, ale stal se právě opak, tak že Angličané poraženi v druhé půli 3:0. Baumruck v minutě 16. podá míč Bendovi, ten Vaňkovi, který neudržitelně střelí 4. branku. Pátý gól je z rohu. Hrabě »hlavou« podá míč před branku a Franta vpíše. Angličané silně ve hře povolují a jich útoky báječně lehce odvrací Hejda, který má dnes svůj nejskvělejší den. Ale ještě jednou ztekou naši branku Angličanů a poslední úspěch z práce Baumruckovy dociluje Jenda. Hra našich byla vesměs pěkná a dosti klidná. Angličané zvláště se vyznamenávali dlouhými kopy na branku a stříleli ze všech možných i nemožných míst. Brankář jejich nevyrovná se našemu a též kombinace našich je lepší než u »Civil Service«. Z našich jen František kdyby lépe »šutoval«.

Rozhodčí: M. Horáček

Diváci: 4.000

Trenér: ?

Poznámky:

Článek z Národních listů (3. dubna 1907):

    Večírek na počest Civil Service F. C. se koná v pondělí 4. dubna o 8. hod. večerní v zimní zahradě Národního domu na Král. Vinohradech. Při této příležitosti předvedeny budou kinematografické snímky z posledních zápasů »Slavie«, jež zachytil známý pražský lékař. Večírek jest přístupný všem přátelům klubu. Záznamy na kuverty (po 3 K) přijímá p. M. E. Rajm, úřadník Zemské banky, telef. 3013.
(Národní listy, 3. dubna 1907 // Národní listy, 6. dubna 1904)Slavia - Civil Service
3 : 2 (2 : 1)

Datum: 4. dubna 1907, Praha, hř. Slavie

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Tmel, Franta, Jenda Košek, Toníček, Setzer-Bloomer

Branky: 22. Košek 1:0, 36. Tmel 2:0, ?. ? 2:1, 81. Franta 3:1, ?. ? 3:2

Průběh: Druhý den nastoupili naši bez Baumrucka. Na místě jeho hrál Toníček a toho zastupoval veterán-reservista Bloomer-Setzer. Nebyly tudíž naděje na vítězství našich velké. Dnešní hra byla podobá hře s berlínskou »Viktorií«. Angličané se nevyznamenávali, neb ukázali hru, která chvílemi obecenstvem přijímána s hlasitým smíchem. Když totiž útoky našich byly hodně nebezpečné, vždy některý z Angličanů (někdy s hrozně srdcelomným výkřikem) se na zem položil a to jen proto, aby hra na chvíli byla zastavena a aby po případě po soudci vymohli pokutový kop. To se opakovalo ale tolikrát, že »effekt« ten se minul cílem i u soudce, ač ze začátku silně mi podléhal. Angličané začali silně hru »na muže« a tím již vyloučen byl pěkný průběh hry. V minutě 22. znamená Jenda první úspěch a v 36. z velké dálky píše Tmel druhou branku. Angličané docilují jediného jich úspěchu v první půli z trestného kopu. Půle končí 2:1 pro »Slavii«. V druhé půli hry střídají se útoky sem tam a opět se vyznamenává Hejda, který chytne i 10metrový trestný kop. V 36. min. po prudkém útoku na branku anglickou získá Franta třetí branky pro »Slavii«. »Civil Service« často teď útočí a konečně podaří se mu ještě jednu branku získati, tak že hra končí v poměru 3:2 pro »Slavii«.

Rozhodčí: O. Šustera

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 6. dubna 1907 // Národní listy, 30. března 1907)

Slavia - Corinthians FC London
4 : 7 (2 : 2)

Datum: 9. dubna 1904

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Nový, Veselý - Krátký, Hrabě, Tmel, Baumruk, Benda, Franta, Jenda Pseudonymy, Vaněk

Branky: Vaněk 1:0, Day 1:1, Day 1:2, Košek 2:2, Košek 3:2, Day 3:3, Košek 4:3

Průběh: Včerejší zápas v kopané skončil vítězstvím Angličanů v poměru 7:4. Půle hry končila 2:2. Přes nepříznivý čas docílena návštěva rekordní, neb na 6000 diváků tlačilo se kolem hřiště. Tak rozčilující hru, jako včera, dosud v Praze obecenstvo nevidělo. Angličané i naši uvítáni bouřlivou pochvalou. Ke všeobecnému překvapení již v 5. m. získají vedení naši, však Angličané hned z výkopu vyrovnají. Angličané více útočí a v 10. m. získávají druhé branky, která lehko byla k držení. V 26. m. opouští Veselý hřiště, ale po několika minutách se vrací zpět. Mezi tím znamenitě hraje Tmel v ochraně. Též Hejda chytá báječné rány Angličanů a i brankář hostů se vyznamenává. Již zdá se, že při stavu 2:1 skončena bude půle hry, když náhlý útok našich dopraví míč ke brance a Janda nezadržitelně střelí vyrovnávací goal. Půle 2:2. V druhé půli opět naši získají vedení a Jendovo »solo« přinese Slavii ve 3. m. vedení. Hrál-li Tmel v prvé půli dobře, tedy teď náhle ulevuje. Naši teď silně útočí a po děsném bombardování získá Jenda pro Slavii čtvrtou branku. Naši nedovedou teď příznivé situace využitkovati a jen brániti. Jináče by si byli v tomto případě jistě počínali vídeňští »Athletikové«, kteří majíce vedení, jistě by teď jen bránili. Angličané přidávají páry a v minutě 24. po krásné kombinaci vyrovnají. Napjetí obecenstva dosahuje svého vrcholu. Angličané skvěle kombinují a docilují v 29. pátého goalu, v minutě 41. šestého a hned na to sedmého. Vesměs po nádherné hře útočníků. Hra Angličanů byla nejlepší, kterou jsme dosud viděli a zejména kombinování celého mužstva to byla, která větších úspěchů docílila. Náš útok ukázal se býti Angličanům rovnocenný a ve střelbě docela byli naši lepší. Hrou včerejší postavila se Slavie na prvé místo mužstev na pevnině.
  Ke konci malou poznámku pp. pořadatelům. List náš a všecky listy české jistě co nejvíce podporují podniky Slavie. Náš referent, který na hřiště přišel 1/4 hodiny před zápasem, nenašel v loži referentské místo, aby mohl řádně o zápase referovati, neb lože obsazena byla »referenty« německých časopisů, kteří když o Slavii již psáti musí, tedy píší jen »ein Prager Club« a o Slavii jen tehdy vědí, když na vedlejším, německém hřišti nic se neděje.

Rozhodčí: ?

Diváci: 4.500

Poznámky: Vynikající anglický klub. Dosud toto mužstvo poráželo evropské kluby vysoko a s nulou.

  Jiný zdroj uvádí průběh zápasu takto: Hra začíná. Míč šelestí po mokré trávě, vlétá, padá, svištivě prořezává vzduch a duní jako údery bucharu. Obecenstvo ani nedutá a ozve se teprve tehdy, když Benda prorazí hlouček těl a doklepne Vaňkův centr do brány. Angličan Day bez meškání vyrovnává a o pár minut nato pojistí britskému impériu vedení. Minutku před přestávkou zachycuje Baumruk u pomezní čáry míč, servíruje ho nabíhajícímu Koškovim který jej v plném kalupu natře. Už jak slyší Baumtruk úder míče a sleduje jeho parabolický let, ví, že brankář tuhle petardu nechytne. Jenda (jak se bylo možno nazítří dočíst v časopisu Sport a hry) vyrovnal „za všechno živelní silou strhujícího jásotu” na 2:2.
  Košek se pak brzy po přestávce ujal míče vyraženého Hejdou a hnal jej před sebou po blátivé trávě dobrých osmdesát metrů. Směr: brána. Cíl: gól. Slavia vede 3:2; hlasivky ruměnných diváků řinčí silou hromovládných živlů. „Well done,” poklepává G. O. Smith, kapitán Corinthians, Koškovi na rameno.
  Den se chýlí k podvečeru a Day do třetice všeho nepříjemného vyrovnává. Boj pokračuje a vrcholí. Košek vypaluje z těžkého úhlu, míč otřásá tyčí a napíná síť. Slavia vede 4:3. Červenobílí jásají a objímají svého ostrostřelce. Ale jejich síly jsou už úplně vyčerpány. Nikdo z nich není schopen tarasit finální zteč Angličanů. V posledních dvaceti minutách nastříleli Angličané čtyři branky a Corinthians zvítězili 7:4.

  G. O. Smith: „Hejda v bráně byl dobrý, Baumruk na křídle doslova uběhal našeho obránce, ale nejlepší ze všech je Košek. Byl by jistě i v konkurenci našich profesionálů first class, kdyby myslel víc na souhru. Domnívám se, že vůbec málo kombinujete, váš centrforward se příliš vrací, což si mohou u nás dovolit pouze spojky. SK Slavia praktikuje hru rush and kick (výpad a rána); je to nejlepší tým, který jsem kdy na kontinentě viděl.”
(Národní listy, 10. dubna 1904)

Slavia - Corinthians FC London
1 : 4 (0 : 3)

Datum: 11. dubna 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Vaněk, Jenda, Zámostný, Baumruck, Firling

Branky: Vaněk

Průběh: Odvetný zápas »Corinthians« proti »Slavii« skončil vítězstvím hostů v poměru 4:1. I tentokráte dostavil se velký počet návštěvníků a turnikety u vchodu ukazovaly přes 6000. Zápas byl ještě zajímavější než v sobotu a mužstvo české drželo se znamenitě; zejména obrana a ochrana byly v druhé půli na výši situace a držely »nepřemožitelné« Angličany v šachu. V prvé půli útočili hosté skoro v jednom a bylo patrno, že úspěchy se brzo dostaví, však mnoho ran bylo špatně střeleno. Teprve až v minutě 20. našla dlouhá rána cestu do branky, kterou Hejda sice chytil, však míč mu uklouz a tak cestu do branky našel. Hned na to útok Angličanů korunován jest brankou druhou. Angličané hrají teď velkolepě a přes to, že naši hrají urputně, zameziti nemohou, aby v minutě 31. nezískali Angličané z velké chumelice branky 3. Však naši též nelení a v minutě 40. zdá se, že úspěch se dostaví. Jendovi povede se náhlý výpad a jen brankář sám stojí proti našemu střelci. Však v rozčilení střelí týž přes a obecenstvo hlučně projevuje svoje zklamání. Brzo na to končí půle v poměru 3:0. V druhé půli začínají naši ostrou a velice rychlou hru. Útoky střídají se z pole do pole a za ohlušujícího pokřiku získávají naši konečně v minutě 11. první branky. Baumruck proběhne jako vítr s míčem a skvostně podá do středu. Tam Zámostný výborně maskuje hru. Vrhá se proti míči, však v poslední chvíli uskočí, neb pozoruje, že křídlo i spojka jsou volné a již třepetá se míč v síti hostů. Úspěch našich povzbudí Angličany, kteří po promyšlené hře dlouhou ranou do rohu čtvrté branky docílí. Však úspěch ten jest poslední. Všecko další namáhání Angličanů jest marným, neb obrana i ochrana pracuje bezpečně. V halvu hrál dnes výborně mladý Firling, který křest svůj, jako zástupce Toníčkův, znamenitě přestál.
  O hře Angličanů napsáno již tolik, že zbytečno by bylo přednosti jich dokonalé hry znovu opakovati. Výborně soudcoval p. Horáček, který nedal se ani zbytečným křikem obecenstva z klidu svého vyrušiti. Tentokráte obecenstvo úlohu mu značně stěžovalo a nebralo ohled na to, že soudce odpíská jen ty chyby, které vidí a to okamžitě. Aby pak pískal to, co nevidí a po chvíli a snad jen následkem křiku obecenstva, to od soudce žádati se nesmí.

Rozhodčí: Horáček

Diváci: 6.000

Trenér: ?
(Národní listy, 12. dubna 1904)

Slavia - First Vienna FC
11 : 0 (5 : 0)

Datum: 24. dubna 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: Velikou porážku utrpěl vídeňský klub »I. Vienna Football Club« při nedělním zápase se »Slavií« neb poražen v poměru 11:0. Tak už to ale vždycky se »Slavií« bývá. Hraje-li jednu neděli hůře, tedy vynahradí to zase při zápase neděle následující. Mimo to hrála »Slavie« bez Baumrucka, však hráč na jeho místě postavený úplně ho nahradil; dlužno však vyčkati, jak osvědčí se při zápasech těžších, neb Baumruck nebude prý letos již více hráti. Vídeňské mužstvo, první to vídeňská třída, je o hodně slabší »Slavie«. Ubohý byl brankář Hildebrand (vlastně Pekarna), který docela opuštěn byl obyčejně od backů, takže úplně sám stál proti ostrým útokům »Slavie«. V první půli končila hra v poměru 5:0 a v druhé 6:0.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Uvádí se, že Košek dal jednou v zápase s Viennou 6 branek a zápas skončil 11:0. Bude to tedy pravděpodobně tento zápas.
(Národní listy, 27. dubna 1904)

Slavia - BSC Hertha Berlin
5 : 3 (3 : 0)

Datum: 28. dubna 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Jenda, Hrabě, Zámostný

Branky: 10. Zámostný 1:0, ?. Zámostný 2:0, 20. Jenda 3:0, ?. ? 3:1, ?. ? 3:2, ?. ? 3:3, ?. Jenda 4:3, ?. ? z pen. 5:4

Průběh: Při nedělním zápase „Slavie” proti „Herthě” z Berlína. zvítězil český klub v poměru 5:3. Do půle hry byl poměr 3:0 pro „Slavii”. Kdo očekával, že „Slavie” lehce zvítězí, ten se zklamal, ačkoliv první půle hry na to ukazovala.Ale kdo bedlivě hru sledoval, ten jistě musil uznati, že hosté v první půli hráli s velkou „smůlou”, neb tři jisté branky proti „Slavii” jen čirou náhodou docíleny. Hned z počátku hry „Hertha” jistý úspěch náhodou propase. V 10 m. dociluje „Slavia” roh, Hrabě podá hlavou před branku a Zámosta píše první branku. Hned na to berlínští po druhé jistou chanci zahazují. Druhé branky docilují naši opět z rohu a zase „hlavou” Hraběte a zásluhou Zámostovou, který cestu pro míč připraví. Třetí branky dociluje Jenda, která však pro „off side” neuznána. To povzbudí Jendu k „solovému” útoku, který v minutě 20. zdařile provede a končí brankou třetí. Do půle hry ještě jednou berlínští o jistý úspěch se připraví. V druhé půli se však kostky obrátí. Berlínští docilují po pěkné kombinaci útočníků 3 branek a „Slavie” s velkou námahou, ale jen jednotlivců, neb někteří hráči „Slavie” hráli náramně vlažně a pomalu, získává Jendou branky 4. a z pokutového kopu konečně i branky 5. Berlínské mužstvo hrálo velmi pěkně a je v celku úplně vyrovnané, ač útok přece jen vyniká. Úspěchy hostů přijaty s bouřlivou pochvalou, kteří nelíčeně též radost svoji projevovali. „Slavie” v druhé půli hry hrála docela bezhlavě a „halvové” úplně odpadli. Před zápasem tímto porazili „Juniori” „Slavie” v poměru 4:2 „Reservs” „Slavie”.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 19. dubna 1904)

Slavia - Akademisk BK København
4 : 0

Datum: duben 1904, Praha

Utkání: přátelské

Utkání: Zápas byl uveden ve výpisu mezinárodních zápasů Slavie, který jsem získal od jednoho španělského fandy. Nevím ale o žádném klubu, který by nesl tento název. Může se však jednat o jiný klub (např. AB København). V knize vydané k 65. výročí SK Slavia jsem dále našel další zápas s Akad. Boldklub Kodaň, který skončil výsledkem 3:0 pro Slavii. Uvádím jej zde jako další zápas.


Slavia - M. F. & C. C. Viktoria Magdeburk
16 : 1 (7 : 1)

Datum: 1. května 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Vaněk, Benda, Jenda

Branky: ?

Průběh: Footballový zápas Slavia-Viktoria (Magdeburk) skončil velikým vítězstvím Slavie v poměru 16:1.Tak slabou obranu, jako měla Viktorie, již dlouho jsme neviděli. Kdykoliv dostal některý náš útočník míč, tu bylo jisté, že dojde k ráně na branku a po případě že bude goal. Naši útočníci měli příležitost ukázat nejen pěknou kombinaci ale i solovou hru. Zejmena Jenda a Benda i Vaněk prováděli takový »tanec«, že hosté byli úplně bezmocní. Půle hry končila v poměru 7:1. Jediný goal hostů byl docílen po slušné kombinaci forwardů.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 2. května 1904)

Union Berlin - Slavia
5 : 3

Datum: 8. května 1904, Berlin

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: Včerejší den zapíše si »Slavie« jistě jen do svojí černé knihy, neb první její mužstvo a úplné poraženo bylo v Berlíně klubem »Union« v poměru 5:3. Kdo viděl zápas pražský, při kterém »Union« poražen v poměru 13:2, ten nedovede si výsledek berlínský vysvětliti, byť i mužstvo berlínské novými silami (3 hráči) sesileno bylo. »Slavie« sice vždy hraje v cizině špatně, ale tentokráte nemělo se tak stát, neb výsledku berlínského použijí ti, kteří na »neregulérní« výsledky pražské poukazují.

Rozhodčí: Boxhammer

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: S. K. »Slavia« v Praze. Poprvé representovati se bude v neděli český sport footballový v Berlíně. »Slavii« chystají se velké uvítací ovace. Uvítání zúčastní se: všechny sokolské jednoty berlínské, dále celá kolonie česká, ruská, polská z Berlína, Cottbusu, Magdeburku a j. Officiálního přivítání dostane se »Slavii« od předsednictva »Deutscher Fussball-Bundu«, »Verbandu der Berliner Ballspiell-vereine«, »Märkirscher F. Bund«, »Berliner F. Vereinigung« atd. Že mezi vítajícími scházeti nebudou členové klubů kteří se »Slavií« hráli, samo sebou se rozumí. K výpravě té posílá »Slavia« následující mužstvo: Hejda, Rolf, Veselý, Jenda I., Hrabě, Tmel, Baumruk, Benda, František, Jenda II., Vanček. »Union« berlínský sesílen jest v goalu Eichelmanem, nejlepším brankářem Berlína, Jestrainem (»Brittania«) na levém backu a Kobrzinowským (»Fortuna«) na pravém, kteří pokládáni za nejlepší zadáky Německa. Centra hraje Perry (Brittania) jeden z nejlepších střelců Berlína. Doufáme přes to, že »Slavia« četně obstojí. Tournee zúčastní se mnoho českého obecenstva z Prahy. Odjezd dnes ve 3 hod. odpol. z Hybernské ulice.
(Národní listy, 8. května 1904 // Národní listy, 9. května 1904)

Slavia - Old Boys Basel
6 : 1 (2 : 0)

Datum: 11. května 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Malý, Benda, Baumruck, Vaněk, Tmel, František, Benda II.

Branky: 14. Benda 1:0, 25. Malý 2:0, 54. ? 2:1, 56. Vaněk 3:1, 57. ? 4:1, 62. Vaněk 5:1, 77. Baumruck 6:1

Průběh: Footballový zápas včerejší mezi S. K. Slavia a »Old Boys« z Basileje skončil vítězstvím Slavie v poměru 6:1. Z počátku útočí naši a docilují po nebezpečném obléhání rohu ve 3 m., který ale zahozen. Hned na to útok hostů chytá Hejda. Okamžitě odpovídají naši a rána Bendova jde vedle. Hned na to Malý střílí přes. Slavie útočí více než hosté při velmi ostrém tempu. Z trestného kopu pro naše střelí Benda přes branku. Pěkný útok Vaňkův zadrží švýcarský obránce. Za 14 m. konečně přemění pěkný centr Tmelův v 1. branku Benda. Báječný na to bombardement Slavistů končí bez úspěchu. Opětovný krásný útok Slavie končí ranou Vaňkovou přes branku. Hned na to roh pro Slavii, jenž nevyužitkován. Naši neustále útočí, ale střílí vedle až 25 m. Malý vpálí 2. branku. Ve 28 m. znamenají Švýcaři první roh, který zahozen. Naši pořád útočí a brankář hostů krásně zachraňuje. Půle hry končí pak v poměru 2:0 pro Slavii. (Hráno 40 minut.) Slavie nastoupila dnes v jiném postavení. Na místě Jendy hrál Malý a v half-backu Benda II. Z mužstva hostů vyniká zejména obrana, za to útok mnoho neukazoval.
  V druhé půli hry útočí opět naši více. Náhlý útok hostů končí srážkou hráčů před brankou a soudce usuzuje trestný kop proti našim, který přeměněn v branku v 9. minutě. V 11. minutě útok našich, Baumruck centruje a Vaněk píše 3. branku. Minutu na to společný útok středních forwardů přináší 4. branku pro »Slavii«. Naši hrají teď velmi pěkně a zejmena obrana se vyznamenává. V minutě 17. proběhne Vaněk a píše pátou branku. »Slavie« neustále útočí a velmi krásně hraje. Náhlý útok hostů s velikou jistotou odvrací Hejda, vyhnuv se pěti Švýcarům. V 30. minutě docilují hosté rohu, který nezužitkován. V minutě 32. centruje Tmel, František podá Baumruckovi, který píše branku 6. Na to velký shluk u branky »Slavie«, kde ale Hejda krásně uchrání. Naši útočí bez přestání, ale brankář hostů skvěle uchraňuje.
  Dnes hrají »Old Boys« odvetný zápas se »Slavií« o 4. hodině odpolední.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 12. května 1904)

Slavia - Old Boys Basel
2 : 1 (0 : 0)

Datum: 12. května 1904, Praha

Utkání: přátelský

Sestava: sestava

Branky: ?

Průběh: Old Boys drželi v poločase remízu 0:0, pak dlouho vedli, nakonec však odešli poraženi 1:2.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 28. září 1906)

Slavia - F. K. Sport-Favorit Praha
8 : 1

Datum: 15. května 1904, Praha

Utkání: přátelské

Poznámky: Slavia hrála s neúplným prvním mužstvem
(Národní listy, 17. května 1904)

Slavia - Boldklub 1893 København
1 : 3

Datum: 22. května 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Tmel,Baumruck, Vaněk, Jenda, Benda, František

Branky: ?

Průběh: Kdo nemohl dobře pochopili porážku »Slavie« v Berlíně, ten, byl-li přítomen zápasu »Slavie« proti »Koebenhavn Boldklubben of 93«, jistě při zápase tomto o tom poučen byl, jak může »Slavie« prohráti proti mužstvu slabšímu. Ne, že by snad Dánové byli slabší, to docela ne, neb oni byli při zapase nedělním jistě lepší a poměr 3:1 jest síle obou klubů odpovídající. Ale nedělní způsob hry Slavistů nemohl nikoho uspokojiti. Z mužstva jediný Hejda stál na výši situace a s velikou obětavostí a až i velkou odvážností často svoji branku uchránil. Též Tmel hrál ještě dosti dobře, držel totiž Gaudila velmi dobře, ale ke konci hry též povolil a mimo to často podal míč na nepravou adresu. V útoku Baumruck a Vaněk ještě tak tak vyhověli, ale Jenda i Benda neměli tentokráte »svůj den« a František při vší dobré vůli není takým, jakým býval. Ale souhra – ta byla docela pryč a celé mužstvo hrálo tak bezhlavě a beze všeho ohně, že již dlouho takovou hru u »Slavie« jsme neviděli. Mimo to postavení starého hráče do halvu ukázalo se býti docela pochybeným, neb hráč ten, nám jinak docela sympatický, v poslední době v žádném zápase do konce hry tempo nedodržel a jsa churav, nemá v tak těžkém zápase hráti. Oba backové hráli tak jako obyčejně, ale síly jejich nestačily proti skvělé řadě útočníků dánských. Za to Dánové skvěle hráli a poslední porážku dobře opravili. Celé mužstvo si dobře rozumí a konečně i pokřiky se výhodně dorozumívá, což však docela neschvalujeme. Technika míčová vesměs jest u nich dokonalá a jen rychlý běh nebylo pozorovati. Zejmena Gaudil není již tak rychlý jako dříve býval. Mužstvo Dánů hrálo s velikou chuti a dosti drsně, o čemž zejmena Hejda by mohl písničku zpívati. Zejmena backové byli velkolepí a zadrželi náš útok skoro vždy, takže »střelec« Jenda nepřišel skoro ani k shotu. Ke všemu ještě Baumruck nešťastně zahodil trestný kop a od té chvíle byl osud našeho mužstva zpečetěn. První půle hry končila v poměru 1:0 pro Dány. V druhé půli hry získali Dánové dvě branky a naši teprve v minutě 46. jediný úspěch získali s centra Baumruckova, které v branku převedl Jenda. Obecenstva sešel se slušný počet, ačkoliv nebyla návštěva tak veliká.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 26. května 1904)

Slavia - Celtic FC Glasgow
1 : 4 (0 : 2)

Datum: 25. květen 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Vaněk, Hrabě, Baumruck

Branky: 15. ? 0:1, ?. ? 0:2, 47. ? 0:3, 54. Vaněk 1:3, 55. ? 1:4

Průběh: Včerejší zápas S. K. »Slavia« proti skotskému klubu »Celtic« skončil vítězstvím hostů v poměru 4:1 za velké návštěvy obecenstva.
  Hra počíná útokem Škotů, kteří hned v 1 m. docilují rohu. První ránu na branku hostů dá Baumruck, kterou brankař chytne, ač soudce píská off side. Hned na to zaražen útok hostů pro off side. Trestný kop pošlou hosté brankáři do ruky. Hosté útočí a Hejda má příležitost zachraňovati. V 15 m. píše pravé křidlo hostů první branku. Na to veliké obléhání branky české, ale Hejda výborně brání. Naši na to podniknou útok a zkazí si jistou chanci. A brzo na to opět jistý již goal Benda střelí přes. »Slavie« silně útočí a hosté jen s největší námahou uchraňují. Náhlý jich útok odvážně uchrání Hejda. Škotové docilují dvou rohů a po druhém získávají 2. branky. Před koncem půle útočí naši silně, ale brankář hostů chytá i ty nejtěžší míče. Půle končí v poměru 2:0 pro Škoty. Naši hráči dnes hrají dobře a zejména Hrabě se vyznamenával.
  Hned o 2 m. Hejda v druhé půli hry míč uchytí; ale náhlý kombinovaný útok hostů již neudrží a míč sedí po třeti v síti. Naši podniknou opět prudký útok, který ale opět brankář hostů báječně odvrátí. V 9 m. konečně povede se našim útok a Vaněk píše 1. branku. Hned z výkopu docílí hosté 4. branky. V 34 m. srazí se náš back s levým křídlem hostů, které odstupuje ze hry, neb je lehce zraněno. Obecenstvo i hráči jsou po příhodě této velice rozčileni, tak že soudce hru již odpískává, však na přání hostů hraje se dále. Hra teď je tak ostrá, že soudce v minutě 40. odpíská konec.
  Dnešní zápas byl velice ostrý a tak rozčilující, že podobného jsme dosud v Praze neviděli. Škotové hráli jako praví »řemeslníci«. Byli patrně dobře o »Slavii« informováni a proto udali hned tak ostrou hru, kterou doufali »Slavii« zdolati. Ale chyba lávky. Přes to, že hráči »Slavie« jsou tělesně mnohem slabší, přece okamžitě se naši hře přizpůsobili a následkem toho hra byla velmi ostrá, chvílemi až surová a přiváděla hráče i obecenstvo do velikého rozčílení. Škotové jsou praví mistři hry kopané a ukázali rychlou a kombinační hru. Střelba na branku byla velkolepá a obrana nikdy neselhala. Brankář je pak pravý jongleur, který s virtuositou vše zachycuje. Naši v novém postavení hráli dobře a možno tudíž na revanche proti Danům se těšiti.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Slavia se poprvé setkává se svým pozdějším dlouholetým trenérem Johnem Williamem Maddenem.


Národní listy

  První vystoupení »Celtic« klubu na pevnině neudělalo veliký dojem. Vídeňské listy mužstvo nechválí a náš dopisovatel sděluje nám následující: Mužstvo škotské vyniká zvláště míčovou technikou, v které provádí báječně triky a to při velké rychlosti. Však kombinace je u mužstva nedosti vyvinuta a nedosahuje daleko skvělé kombinace Korinťanů. Též střelba na branku nebyla valná a mnoho ran šlo vedle a nad. Též brankář ve Vídni nevynikl a kromě toho povoloval si zacházky až do půle hřiště, což asi v Praze dovoliti si nebude moci. Náš důvěrník soudí, že »Slavie« při šťastném dnu jistě nad »Celticy« zvítězí.

• • •

  Dnes o 6. hod. odp. hraje škotský klub »Celtic« proti S. K. »Slavia«. »Celtic« patří mezi nejlepší professionální kluby ve Škotsku a podařilo se mu i »Korinťany« poraziti v poměru 5:2. V turné po pevnině porazil ve Vídni »Wiener Athletic-Sport-Club« v poměru 4:2. Dále porazil mužstvo vídeňské football. »Unie« v poměru 6:1 a konečně v pondělí pražský německý »D. F. C.« v poměru 3:0. Není tudíž pochyby, že obecenstvu našemu představí se mužstvo velmi dobré, které tentokráte asi lehce zvítězí, ačkoliv vyloučeno není, že »Slavie« opět ukáže svoji nejlepší formu, což obyčejně se stává, když od »Slavie« se mnoho neočekává.
(Národní listy, 22. května 1904 // Národní listy, 25. května 1904 // Národní listy, 26. května 1904)

Slavia - Boldklub 1893 København
6 : 4 (3 : 2)

Datum: 30. května 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Trmal Fr., Jenda, Malý, Benda, Baumruck, Firing

Branky: 1. ? 0:1, ?. ? 0:2, 18. Benda 1:2, ?. Baumruck 2:2, 36. ? 2:3, ?. Jenda 3:3, ?. Benda 4:3, ?. Baumruck 5:3, ?. Jenda 6:3, ?. ? 6:4

Průběh: Odvetný zápas S. K. Slavie proti Koebenhavn Boldklubben of 93 skončil krásným vítězstvím Slavie v poměru 6:4. Dánové mají odkop a netrvá to dlouho a již v 1 m. třepe se míč v síti Hejdově. Po krátkém oblehání Dánů dostanou se i naši k útoku a docílí prvního rohu. Hra pohybuje se z pole do pole. Prudký útok Dánů končí též rohem, z kterého velký útok Slavie, ale brankář Dánů lehkou ránu udrží. Brzy na to docílí naši rohu. Výpad Dánů korunován úspěchem, neboť Hejda vyběhne z branky. Brzy na to docílí naši rohu a z něho 1. branky krásnou ranou Bendovou v minutě 18. Naši často přijdou k útoku a docílí branky, kterou ale soudce pro off side neuzná. Netrvá to ale dlouho a Baumruck sólovým útokem docílí uznané 2. branky. Jediná chyba Firingova stačila, aby Dánové získali 3. branky v minutě 36. Z pokutového kopu nedocílí Dánové ničeho, naopak naši přejdou k útoku. Půle hry pak končí v poměru 3:2 pro Dány. Z mužstva českého vyznamenával se střední útočník Malý, který z celé řady forvardů nejlépe hrál. V druhé půli hry hned z počátku Jenda přestřelí a roh na to hned zahozen. Ihned na to ostrá rána Jendova brankářem zachycena. Naši silně obléhají, ale nemohou úspěchu docíliti, neboť Dánové zuřivě brání. Konečně povede se Jendovi jeden z jeho pěkných útoků a 3. branka pro naše jest docílena a tím hra vyrovnána. Na to velká skrumage u branky Dánů a brzo po tom ostrý útok Baumruckův, který končí přestřelením branky Dánů. Po báječném útoku našich, nádherně skombinovaném, střelí Benda 4. branku a hned na to jistá opět rána našich jde vedle. Naši obléhají silně a úspěch jich brzo se dostaví, neb Baumruck píše nezadržitelně branku 5. a brzy na to střelí Jenda 6. branku. Přes to, že naši neustále útočí, povede se Dánům jeden útok, který končí 4. brankou pro Dány. Hra je teď velmi ostrá a obě mužstva namáhají se úspěchu docíliti. Však píšťala soudcova oznamuje konec bry a vítězství »Slavie« v poměru 6:4. »Slavie« dobře se revanchovala Dánům, kteří utrpěli úplně pravidelnou porážku a nemohou tentokráte na nic se vymlouvati.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Zápas byl kvůli rozmoklému terénu o den odložen.
(Národní listy, 31. května 1904)Slavia - Č. A. F. K.
9 : 0 (4 : 0)

Datum: 11. září 1904, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Baumruck, Malý, Jenda, Tmel (?. Zámostný)

Branky: 16. Jenda 1:0, 26. Jenda 2:0, ?. Baumruck 3:0, 38. Baumruck 4:0, 46. Jenda 5:0, 55. Malý 6:0, 59. Jenda 7:0, 64. Baumruck 8:0, ?. Jenda 9:0

Průběh: V neděli hrál S K. »Slavia« proti Č. A F. K., nad kterým zvítězil nadmíru lehce v poměru 9:0. Původně měl hráti Č. A. F. K. na svém hřišti proti „Čechii” a našemu listu ještě v sobotu odpoledne zaslána určitá zpráva, že zápas ten bude na Vinohradech. Teprve pozdě večer zaslána nám „Slavií” nová opravná zpráva, která již ale redaktora rubriky této nezastihla. K zápasu na Letné sešlo se dosti obecenstva, které se dobře bavilo. „Slavia” ukázala pěknou kombinační hru, jakou obyčejně ukazuje, hraje-li se slabším mužstvem. A „Vinohrady” jsou hodně slabší mužstvo, od něhož mnohem více jsme očekávali. O energické hře (někdy až i hodně tvrdé) nebylo ani památky a druhá půle hry byla hra „kočky s myší”. Proti pěkně založeným útokům „Slavie” byli Vinohradští úplně bezmocní. Z počátku střídaly se útoky na obou stranách a brankář Vinohradských často ukazoval své umění. Týž jest nejlepším hráčem mužstva. „Slavia” znamená první branku v 16. m., kterou na svou pěst provede Jenda, druhou získá týž dlouhou ranou v 26. m. a hned na to Baumruck píše třetí. Na to nebezpečí nastává brance „Slavie” a ačkoliv Hejda je z branky venku, přece athletikové míč do sítě nevpraví. Pokutový 10m. kop pěkně chytá vinohradský brankář, který několikrát se zase vyznamenává, až v 38. m. Vaněk pěkně s míčem prožene, podá do středu a Baumruck získá branku čtvrtou. Půle hry končí v poměru 4:0. V druhé půli hry nastupuje Zámostný za Tmela a vyplní místo jeho lépe, neb Tmel je letos velmi slabý. Pátou branku znamená Jenda v 1. minutě, šestou Malý v 10. m., sedmou Jenda v 14. m., osmou Baumruck z centra Vaňkova v 19. m. a devátou opět Jenda. Před zápasem tím hráli „Reserves” v poměru 2:0 proti „Čechii”.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 13. září 1904)Slavia - Akad. BK København
4 : 0 (3 : 0)

Datum: 28. září 1904, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: František, Benda, Malý, Jenda, Vaněk

Branky: 17. Jenda 1:0, 19. Benda 2:0, ?. Malý 3:0, 73. Benda 4:0

Průběh: Včerejší zápas »Slavie« proti dánskému studentskému »Akademisk Boldklubu« byl pravým opakem nedělního zápasu Slavia«-»Union«. Nanejvýš »fair«, elegantní a dokonalá ve všech směrech hra včerejší ukázala, že možno hráti football bez nejmenší hrubosti. Zasluhu o krásný průběh zápasu mají nejen obě mužstva, ale i soudce Andersen z Kodaně, který zápas řídil s takovou dokonalostí, že mužstva hrála s úplným klidem a nebyla zbytečným okřikováním obecenstva vyrušována, neb i diváci brzo poznali, že soudce je úplně nestranný a nepotřebuje žádného »upozorňování«. Za takového soudce není pak ani možno, aby zápas neskončil ke všeobecné spokojenosti. Ale i hráčům patří dík a (o zvláště hostům, kteří porážku svoji snášeli s velkým sebezapřením a nedali se svésti k násilné hře, přes to, že zoufale se bránili a úspěchu docíliti chtěli. »Slavia« hrála bez Baumrucka, jehož místo pěkně vyplnil Jenda a tohoto opět dostatečně zastoupil František, který sice »Slavii« o jeden jistý goal připravil, ale jinak nic nezkazil. Skvělý den měl Malý, který při »fair« hře a klidem a přesností pracuje. Přes to, že půda byla silně rozmoklá, kombinováno bylo krásně, ač časté pády několik chancí oběma stranám pokazily. První branku docílili naši v m. 17. Jendou, po pěkné kombinaci tohoto s Bendou. Za dvě minuty na to Benda pěknou »hlavou« vpraví míč, Malým mu podaný, do branky. O třetí branku rozdělily se dvě »hlavy«. neb výborně Vaňkem do středu podaný míč nejdříve Benda a pak Malý hlavou do sítě pošle. Půle končí pak v poměru 3:0 pro »Slavii«. V druhé půli hry teprve v minutě 28. posílá Benda míč do sítě a ačkoliv často ještě naši střílí na tvrz dánskou, nemohou více úspěchu docíliti, neb obrana hostů pracuje neúnavně a zejména brankář všecko schytá. Naši docílí ještě jedné branky (»slepou« nazval ji starý jeden footballista), kterou ale soudce právem neuznal. Končí tedy zápas v poměru 4:0 pro »Slavii«. Kéž by zápas příští neděle s berlínskou »Herthou« měl také tak krásný průběh.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 28. září 1904)Slavia - FC Sport-Favorit Prag
5 : 0

Datum: 2. října 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera - Kotouč, František

Branky: ?

Průběh: Na místě zápasu s berlínskou „Herthou” sehrál včera S. K. „Slavia” zápas proti pražskému mezinárodnímu klubu „Sport-Favorit”, jenž poražen v poměru 5:0. Do půle času 4:0. „Slavia” hrála s náhradníky a sice za Baumrucka Kotouč, za Jendu František a za Hejdu Šustera. Malé poměrně skóre vysvětluje se výbornou a šťastnou hrou brankáře „Sport-Favoritu”, který pěkně mnoho ran schytal.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 3. října 1904)

Slavia - Akademisk Boldklub København
3 : 0

Datum: 1904


Slavia - Rangers FC
0 : 5 (0 : 3)

Datum: 2. června 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Hrabě, Baumruck, Petersen (Dánsko), Benda

Branky: 23. ? 0:1, ?. ? 0:2, ?. ? 0:3, ?. ? 0:4, 65. ? 0:5

Průběh: Poslední zápas jarního období konán včera na Letné. Zápasili skotští »Rangers« proti S. K. Slavia s výsledkem 5 : 0. Mužstvo Slavie nastoupilo úplné, jen za Tmela hrál malý Dán Petersen, který nastoupil v barvách Slavie na hřiště a byl uvítán bouřlivou pochvalou obecenstva. Hra počíná útoky Rangers, kteří hned z počátku snaží se úspěchu docíliti Za 5 m. docilují hosté prvního rohu, který zahozen. Hned na to krásnou vysokou ranou zachraňuje Hejda do rohu a v mačkanici u branky opět se osvědčuje. Skotové nemohou úspěchu docíliti a začínají hráti surově a při jedné srážce docela kope jeden Skot malého na zemi ležícího Petersena do zad, což vzbudilo bouři nevole u obecenstva. Brzy na to chytl Hejda míč a skotský hráč vrazí ho i s míčem do branky. Soudce chce branku uznat, ale po vzájemném dohodnutí branka nedána. Za 14 m. odchází Hrabě z hřiště. Hrají tudíž naši s 10 muži. Konečně ve 23 m. získají Skotové dlouhou ranou první branku, neb Hejda míč mine. V tomtéž okamžiku vstupuje Hrabě opět do hřiště. V minutě opět útok Skotů, Hejda míč chytí, který mu ale vyklouzne a druhá branka lehce docílena. V 37 m. povede se našim krásně až ke brance se prokombinovati; ale Benda špatnou ranou zkazí skoro již jistý úspěch. Před koncem půle hry docílí Skotové rohu, který krásně Hejda odvrátí, ale než se vzpamatuje, jest míč ochráncem Skotů přímo do branky vrácen.
  Hned na to půle hry skončena v poměru 3:0 ve prospěch Skotů, kteří po celou půli hry byli ve velké převaze a až na výstup s Petersenem docela korrektně si počínali. Bohužel obecenstvo opět silně se do hry mísilo a tak úlohu soudci stěžovalo. Druhá půle hry počíná zas obleháním naší branky a opět malý Petersen s velkou bravurou zachrání branku českou. Rangers, kteří dosud slušně hráli, počínají používati i triků nedovolených, takže soudce diktuje dva trestné kopy proti Skotům. Na to opět srážka mezi hráči, při které Skot jeden žene se za Bendou. Obecenstvo hlučně proti cizímu hráči protestuje, takže soudce hru na chvíli přerušuje. Z útoku docílí pak Skotové 4. branky, kterou ani Hejda nepokouší se chytat. V 20. minutě roh pro Skoty a z něho pátá branka. Naši zmuží se konečně na velký útok, při kterém Baumruck je sražen k zemi, tak že i tato chance nevyužitkována. V 31. m. docílí naši prvního rohu, který krásně Hrabě dá - přes branku. Útoky střídají se teď do obou polí, ale do konce hry nedocílí již žádná strana úspěchu, takže hra končí v poměru 5:0.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 3. června 1904)

WAC Vídeň - Slavia
3 : 0

Datum: 1904

Poznámky: Tento zápas je uveden ve výpisu mezinárodních utkání Slavie, který jsem získal od jednoho španělského fanouška. Je možné, že se jedná o špatně zapsané utkání Slavia - Wiener Sport Club (WSC=WAC?) 0:3 .


Slavia - FC Sport-Favorit Prag
11 : 0 (4 : 0)

Datum: 8. září 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Hejda - Jenda, Malý, Baumruck, Hrabě, Vaněk

Branky: 5. Jenda 1:0, 10. Jenda 2:0, 20. Malý 3:0, 35. Vaněk 4:0, 60. Jenda 5:0, 63. Jenda 6:0, 67. Baumruck 7:0, 73. Hrabě 8:0, 80. Baumruck 9:0, 84. Malý 10:0, ?. Baumruck 11:0

Průběh: ?Včera hrál A-team Slavie zápas proti německému klubu »Sport Favorit«, který je vlastné teď internacionální, neb několik českých (?) hráčů sesiluje tento. Slavie zvítězila s velikou převahou. »Sport Favorit« je letos ještě v hodně špatné formě, neb nebyl po celou hru ani okamžik Slavii nebezpečný, ačkoliv obrana této odvažovala se daleko do předu a Hejda procházel se v půli hřiště, hledaje v trávě šťastný »čtyřlístek« jetelový. V první půli hry branky znamenali: v 5 m. Jenda, v 10 m. Jenda, v 20 m. Malý a v 35 m. po pěkné kombinaci útočné řady Vaněk. Skončila tudíž půle hry 4:0. V druhé půli výrobu branek načal v 15 m. Jenda, šestou branku v 18 m. znamenal Jenda po pěkné souhře s Malým a Vaňkem, za 22 m. po velkém bombardování Baumruck sedmou, osmou docílil Hrabě z rohu v 28 m., devátá byla solo Baumruckovo v 35 m. Pak hraje Slavie bez Vaňka a v 39 m. píše Malý desátou a hned na to Baumruck jedenáctou a poslední.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 9. září 1904)Slavia - SK Smíchov
8 : 0

Datum: 18. září 1904, ?

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: ?

Rozhodčí: J. Gruss

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 16. prosince 1906)Slavia - Union Berlin
2 : 1

Datum: 25. září 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: ?

Rozhodčí: Steiner

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 18. listopadu 1906)

Slavia - Minerva Berlin
11 : 0

Datum: 9. října 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: První mužstvo »S. K. Slavia« porazilo berlínský klub »Minerva« v poměru 11:0, do půle 5:0. Berlínský klub je o třídu slabší než »Slavie« a stačili by naň i »Reservs Slavie«. »Slavie« obléhala od počátku až do konce a několik útoků hostů bylo lehce odvráceno. Z počátku mnoho ran »Slavie« odvrátil berlínský brankář, který sklízel pochvalu četného obecenstva.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 9. října 1904)

Slavia - SC Schlesien Vratislav
12 : 0 (7 : 0)

Datum: 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera - Benda, Benda, Malý, Moudrý, Kotouč

Branky: ?

Průběh: S. K. Slavia připravil včera návštěvníkům veliké překvapení, postaviv přes noc nové »A« mužstvo, které se hned pěkně uvedlo a porazilo S. C. Schlesien z Vratislavi v poměru 12:0. Mužstvo s Vratislavi jest velmi sympatické, ale bohužel mnoho toho neumí, tak že »nové« mužstvo Slavie lehkou poměrně mělo práci. V mužstvu Slavie zůstali z dřívějšího A mužstva jen Bendové, Malý a Moudrý. V brance hrál veterán Šustera; v útoku na pravém křídle Kotouč a ve středu František a na spojkách Benda a Malý. Nové bylo levé křídlo a vyznamenalo se pěknými ranami do branky. Kotouče už dlouho neviděli jsme tak pěkně hrát a jeho »centry« byly docela á la Baumruck. V obraně výborně hrál Firing (?) a Benda. V první půli končila hra v poměru 7:0. Nejlepší muž ale byl Malý, který drží útok pohromadě a svojí rozvážnou a klidnou hrou pěkný příklad dává spoluhráčům.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: V knize "Ve stopách Koška, Bicana a Pláničky" (1966) je uveden zápas s SC Schlesien Breslau, který skončil také 12:0, tým má pocházet z Německa.
(Národní listy, 24. října 1904)Slavia - BSC Hertha Berlin
6 : 0 (3 : 0)

Datum: 1. listopadu 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Šustera - Malý, Zámostný, Kotouč, Benda, Čížek

Branky: 6. Kotouč 1:0, ?. Zámostný 2:0, 18. Malý 3:0, 47. Zámostný 4:0, 75. ? 5:0, ?. Zámostný 6:0

Průběh: Včerejší zápas »S. K. Slavie« proti berlínské »Hertě« skončil vítězstvím českého klubu v poměru 6:0. Výsledek to, který asi málo kdo očekával, neb »Hertha« patří do prvé třídy klubů berlínských a při posledním zápase s »Preussen« vítězila v poměru 5:4. Nové mužstvo »Slavie« obstálo tudíž v prvém zápase se silným soupeřem znamenitě a může tudíž klub bez starosti dalším zápasům vstříc hleděti. Mužstvo »Slavie« hrálo živě a obětavě, s velikou chutí a ostré tempo vydrželo až do konce hry. Kombinace byla chvílemi znamenitá a jen ještě lepší kontakt útoku s ochránci byl by žádoucí. Šustera v brance měl štěstí (patrně měl u sebe »čtyřlístek«, kdežto berlínský brankář »pro štěstí« vzal si do kapsy — tři brambory — ale nepomohly mu) a musí ještě trochu cvičiti, aby staré své zručnosti zase získal. »Hertha« měla smůlu a zasloužila za pěknou hru též úspěchů, ale štěstí jí nepřálo a přes to, že ke konci hry často nebezpečně ku brance »Slavie« se dostala, nemohla míč do sítě dostati. První branku získá dlouhou ranou Kotouč v minutě 6., drubou Zámosta a třetí po nádherné kombinační hře v 18. m. Malý. Půle 3:0. V druhé půli hned v 2. minutě píše Zámosta 4. Pátou »vmáčknou« v 28. m. Kotouč s Bendou a šestou Zámostný z podání Čížkova.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 1. listopadu 1904)

Slavia - Leipziger BC
6 : 4 (2 : 3)

Datum: 13. listopadu 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Moudrý, Vaněk

Branky: ?

Průběh: »S. K. Slavia« zvítězil proti lipskému »Ball-spielklubu« v poměru 6:4 (půle 3:2 pro lipské). Mužstvo lipské zdálo se býti nebezpečnější, než skutečně bylo, neb hraje sice pěkně, ale v kombinaci volně a ne celé mužstvo jevilo taký oheň v nadšení ke hře jako mladý team »Slavie«. To také rozhodlo o vítězství, neb u »Slavie« pracovalo celé mužstvo s velkým nadšením a nahromadilo tím mnohé nedostatky. Časem bylo ohně až mnoho a zejména Moudrý by se měl často »umoudřit«. V mužstvu hrál také již »povstalec« Vaněk, který byl v poslední chvíli »spojka z nouze dobrá«.

Rozhodčí: ?

Diváci: pocet

Trenér: ?

Poznámky:

Článek z Národních listů (22. listopadu 1904):

  Nedělní zápas »Slavie« proti berlínskému »Ballspielklubu« skončil velkým skandálem, neb obecenstvo, zbytečně nejapností soudce rozčilené, tohoto po hře obklopilo a insultovalo. Byl to pán z Lipska, který arcit teď doma bude povídat pěkné věci o »sportovním« publiku pražském, které kdesi a kdysi přechvalováno za sportovně uvědomělé a hře dokonale rozumící. Včera podán ale důkaz o opaku. Je sice pravda, že soudce byl slaboch, jakého dosud na hřišti »Slavie« nebylo, ale nemalou část na jeho chybách nesou hráči i obecenstvo. Tak hráči dělali co chtěli a obecenstvo je v tom ještě podporovalo (rozumí se, že naše hráče) a naopak, přisoudil-li soudce něco ve prospěch hráčů cizích, tu opět výsměchem jeho soud provázelo. Proto bylo by chybou, ať už se to použije jakkoliv, zakrývati pravý stav věci zápasu včerejšího a obecenstvu musí se opět co nejdůtklivěji připamatovati, že je to jen »hra«, při které nemusí se nikdo zbytečně tak rozčilovali, byť by se mu zase i namlouvalo, že »zápas tahal nervy jako athlet šňůry sesilovače svalů«. »Slavie« (neb berlínští) pozvala si do Prahy dokonce dva soudce, kteří oba přijeli a oba soudcovali. Berliňak v prvé půli, lipský v druhé. Vedeni »Slavie« dlužno vytknouti, že nezdělila berlínskému soudci i hráčům, že hraje se u nás dle nových pravidel, následkem čehož soudce první půle hry volný kop »Slavie« (který direktně šel do branky, který ale berlínský brankář nechytal, neb dle starých pravidel direktní kop neplatil) neuznal a tím o jeden goal připravil. Za to v druhé půli hry (ve prospěch berlínských) soudce branku v podobném případě přiznal.
  O hře nedá se mnoho říci. Surová na nejmožnější stupeň, velice rychlá s málo kombinaci (zejména u berlínských). V mužstvu »Slavie« brál Bloomer, který v poli je nula, za to před brankou výhodně opět pracuje pro své spoluhráče a měl tentokráte podíl i na střelbě branek. První půle hry končí v poměru 3:1 pro Berlin. V druhé půli hraje se tak divoce, že druhou branku dají si berlínští sami a chvílemi konají se na hřišti »řecko římské zápasy« ve stoje i v leže. Brankář (»Slavie«) vylítne z branky (2x) na soudce a domlouvá se s ním, hráči pokopáni leží na zemi a podobné obrázky střídají se každou chvíli. A obecenstvo píská a hlučí a rozčiluje ještě více hráče i ubohého soudce. Tato »hra« skončila pak konečně v nerozhodném poměru 4:4.
(Národní listy, 18. listopadu 1904 // Národní listy, 22. listopadu 1904)

Slavia - Wiener Sport Club
0 : 3 (0 : 3)

Datum: 27. listopadu 1904, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: Moudrý, Vaněk, Veselý

Branky: ?. ? 0:1, ?. Moudrý vlastní 0:2, ?. ? 0:3

Průběh: S. K. »Slavia« poražen včera »Wiener Athlelic-Sportclubem« v poměru 3 : 0. Výsledek to, který větší asi část sportovního obecenstva očekávala po posledních ukázkách umění nynějšího prvního mužstva »Slavie«. Porážkou tonto mizí »Slavia« z prvého místa řady klubu nejlepších v tomto soustátí a nastává jí opět tuhá a perná práce, aby do jara dosáhlo její prvé mužstvo té výkonnosti, jakou chlubilo se mužstvo staré. V zápase s »W. A. C.« byto teprve řádně viděti rozdíl proti mužstvu prvé třídy, neb vídeňský klub, zejména v prvé půli hry, daleko převyšoval »Slavii«, zejména ve hře kombinační a ve střelbě na branku; zejména poslední »umění«, zdá se, vymizelo z řad »Slavie«, neb těch málo ran na branku vídeňskou bylo vesměs »přestřeleno«. A tak mnohý divák v okamžicích neštastné střelby vzpomněl si na Banmrucka i Jendu a potichu si zamručel : »Kde jsi, kde jsi, zda vrátiš se zas ?« A všecko je možné, neb na pokusech asi scházeti nebude, aby staří hráči získáni byli, přes to, že přední osoba »Slavie« prohlásila »jen přes moji mrtvolu«. Hraje Vaněk, včera objevil se »náčelník stávkářů« Veselý opět na hřišti a když nepůjdou staří hráči zpět — lehká pomoc — v Praze je ještě dosti dobrých hráčů v jiných klubech. Poslední zásadou řídila se »Slavie« již k tomuto zápasu, neb poprvé v brance hrál Jeník, do nedávna brankář Č A. F. K., kterému ochotně a se sportsmanským porozuměním udělal Šustera místo ve brance »Slavie«. K zápasu samotnému dlužno pak ještě dodati: W. A. C. byl zejména v prvé půli hry ve znatelné převaze a »Slavii« zdařily se jen jednotlivé výpady, které ale špatnou střelbou zahozeny. Druhou branku dala si »Slavie« sama, vlastně její hráč »Moudrý«, který ale vlastně měl by mít pseudonym jiný, neb »moudrá« hra jeho docela není, spiše naopak. Výsledek 3:0 docílen již v prvé půli hry. V druhé půli hry hosté poleví a žádná strana nedocílí úspěchu. Soudce Löwe z Vídně je dobrý, však přehlédl několik »offside« a pak to, že Jeník s míčem v rukou běží víc kroků, než dva.

Rozhodčí: Löwe

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Zpět k zápasu WAC - Slavia
(Národní listy, 28. listopadu 1904)

Slavia - Olympia Leipzig
13 : 0

Datum: 1904, Praha

Utkání: přátelské
Slavia - Magyar Atletikai Club
5 : 0

Datum: 6. listopadu 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: ?

Rozhodčí: Dreichlinger

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 4. listopadu 1906)

Slavia - Berliner Ballspielclub
4 : 4

Datum: 22. listopadu 1904, Praha

Utkání: přátelské
(Národní listy, 7. května 1905)

Slavia - Wiener Athletic Club
0 : 1

Datum: 1904, Praha

Utkání: přátelské


Slavia - First Vienna FC
1 : 0

Datum: 1904, Praha

Utkání: přátelské


Slavia - Cricket & FC Vienna
2 : 2 (2 : 1)

Datum: 11. prosince 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Jeny, Moudrý

Branky: ?

Průběh: Včerejší zápas »S. K. Slavie« proti »Vienna Cricket and Football Clubu« skončil nerozhodně v poměru 2:2. Do půle hry vedla »Slavie« v poměru 2:1. Hra byla velice ostrá, místy až surová. »Cricketa« neměla v Praze to mužstvo, jako při posledních zápasech ve Vídni a hra její zvláště se nezamlouvala. Zejména v kombinaci stála »Cricketa« daleko za »Slavií«. Nejlepší muž Vídeňáků, Angličan Siainsfield, těšil se »vidilelné« i »slyšitelné« pozornosti našich hráčů, přes to obě branky »Crickety« spadají na jeho účet. Celkem pak měla »Slavie« více ze hry, daleko více též útočila a jen špatná střelba a nerozhodnost před brankou (zejména Jeny odpustil si jednu jistou branku) ji o vítězství připravila. Mimo Steinsfielda vyznamenal se u hostů ještě starý brankář Wagner, oba obránci a v ochraně zejména Grossnann, který ale chvílemi tuze »moudře« hrál, ale »Moudrého« přece jen nepředstihl.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?
(Národní listy, 12. prosince 1904)

Slavia - Sportfreunde Leipzig
15 : 1 (9 : 0)

Datum: 18. prosince 1904, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: ?Včera hrál S. K. Slavia proti lipskému klubu »Sportfreunde« a porazil ho v poměru 15:1 (možná, že také 16:1), půle bry 9:0. O klubu lipském zdělovalo se, že patří do dobře I. třídy klubů jihoněmeckých a že řadí se výsledky po bok lipským klubům: Bewegungsspieler, Ballspielklub a Wacker. A takové mužstvo porazila Slavie v poměru 15:1. Bijeme se v prsa a uznáváme teď znamenité kvality nového mužstva. Tak přímo báječný byl brankář Slavie; co ten prováděl, to jsme ještě neviděli a byl jen tento den překonáván brankářem lipským. Ten byl ještě lepší. Též obránci Slavie měli báječný den, nikdy míč neminuli a znamenitě v šachu drželi útočníky hostů. Vůbec Slavie tento den ukázala báječnou hru.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Národní listy, 18. prosince 1904

  ?Dnes hraje S. K. „Slavia” proti lipskému klubu „Sportfreunde”. Lipský klub není novému mužstvu „Slavie” nebezpečný a bude asi s pěkným „nákladem” poslán domů. Letošní období protahuje se do nekonečna a docela prý i o Vánocích bude „Slavia” footballový zápas pořádati. Nemohou si tudíž nadšení přátelé sportu footballového nikterak naříkat na nedostatek sportovní „stravy”.
(Národní listy, 18. prosince 1904 // Národní listy, 19. prosince 1904)

First Vienna FC - Slavia
5 : 3 (2 : 1)

Datum: 16. října 1904, Wien

Utkání: přátelské

Sestava: Baumruck, Hrabě , Benda, František, Kotouč

Branky: ?. ? 1:0, ?. ? 2:0, ?. ? 2:1, ?. Albert 3:1, ?. ? 4:1, ?. ? 4:2, ?. ? 5:2, ?. ? 5:3

Průběh: Na báječnou reklamu, kterou Vídeňáci k zápasu »Slavie First-Vienna« dělali, dostavil se poměrně malý počet obecenstva. Mužstvo »Slavie« nastoupilo bez Jendy a Malého, za které hráli František a Kotouč. Tím arciť útočná řada »Slavie« byla velmi oslabena. Hra z počátku pohybuje se ve středu hřiště. První branku zaviňuje Nový, který podá špatné míč zpět na Hejdu, ten vyběhne míči vstříc, mine ho a první branka »Vienny« je zaznamenána za burácejícího potlesku Vídeňáků. Vídeňáci úspěchem vzpruženi hraji teď ostře a drží se v půli »Slavie«. Konečně míč dostane Baumruck, proběhne s ním, Pekárna běží vstříc, Baumruck šutuje — ale vedle. Na to střílí vedle Hrabě i Benda. Levé křídlo vídeňských proběhne, střelí a druhá branka docílena, která byla k chycení. »Slavie« pěkně kombinuje, dostává se před branku domácích a dociluje prvé branky. Na to »Slavie« bombarduje branku »Vienny«. Ve velkém shluku u branky upadne Pekárna (vídeňský brankář) a jen duchapřítomnosti vídeňského obránce, který míč od samé branky pošle do outu, zachráněna branka vídeňských. Konči tudíž půle 2:1 pro Vídeň. V druhé půli znamená »Slavie« roh, který ale zahozen. Na to pravé křídlo vídeňských centruje z »off side« a Albert (střed) vráží míč přímo do branky. Od té chvíle »Slavie« povolila značně a hraje beze všeho anima, kdežto »Vienna«, obecenstvem povzbuzována, snaží se zvýšiti počet branek. »Vienna« dociluje rohu, ochránce střílí a Hejda sice míč chytí, ale pustí mezi nohami do branky. Vítězství Vídeňáků, kteří vedou 4:1, jest již jisté, neb »Slavie« hraje líně. Druhé branky dociluje pak »Slavie« po kopu z rohu. Úspěch jen vzpruží zase české hráče a »Slavie« hezky oblehá — ale pozdě. Hrabě dostane míč, zbytečně podá do zadu na levého backa, ale levé křídlo vídeňských je rychlejší, je hned u míče a střílí pátou branku. Naši opět zmohou se na útok, ale Baumruck před samou brankou střílí do zámezí. Na to následují trestné kopy pro »Slavii« a z jednoho resultuje třetí a poslední branku. Hra končí v poměru 5:3 pro »Viennu«. Výsledek jest úplně pravidelný. »Vienna« byla ten den lepší a hra »Slavie« neuspokojila tamější obecenstvo, které očekávalo docela něco jiného a bylo i na porážku »Vienny« připraveno.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: Příčina porážky byla možná i v tom, že nehrál Jan Košek, Slavia nastoupila s náhradníky a na hřišti byl pěkný nový trávník, na němž slavistům klouzali kopačky, protože nebyly vybaveny kolíky.
  Brankář Hejda pustil tři Ebrokovy falšované padáčky. Jistý fanda z Prahy, který se zájezdu zúčastnil, mu toto nemohl odpustit, a tak si pro výbor SK Slavie v Praze vymyslel na slavistického brankáře hrubé nařčení. Prý se Hejda ještě s Vaňkem po Vídni vozili s dámami kočárem a navštívili pak veřejný zábavný podnik. Zatím ale oba hráči byli s několika českými Vídeňáky jenom v jejich cirkusu.
  Mužstvo hrubé invektivy a nařčení odmítlo a projevilo pak s oběma hráči solidaritu. Zdálo se, že po čase bude zase vše srovnáno, ale nebylo. Nařčení zůstalo a tak Hejda záhy vrátil brankářský dres a pověsil svoje kopačky na čas na hřebík! Někteří jiní slavističtí hráči dokonce přestoupili ke konkurenci - do Sparty, jiní rovněž přestali hrát.
  Spor se táhl dosti dlouho. Bylo utvořeno nové mužstvo SK Slavia, z prvního celku zůstali a nastupovali pouze E. Benda, J. Benda, Malý a Moudrý. A tak bylo A mužstvo doplněno z rezervy, ale i staršími hráči, z nichž mnozí už nějaký čas nehráli. Vzniklo tehdy nové slavistické mužstvo.

  Mužstvo odcestovalo podle Národních listů (16. října) kompletní až na Jendu, kterého pro utkání zastupoval František.
(Národní listy, 16. října 1904 // Národní listy, 19. října 1904)Slavia - kombinované mužstvo
4 : 0 (1 : 0)

Datum: 8. prosince 1904, Praha, Letná

Utkání: přátelské

Sestava: ?

Branky: ?

Průběh: Včera hrála »Slavie« proti kombinovanému mužstvu českému, které sestaveno z klubů: »Slavie«, »Č. A. F. C.« a »Smíchov«. »Slavie« zvítězila po dobré hře v poměru 4:0 (půle 1:0). Mužstvo kombinované, jako všecka mužstva, sestavená z hráčů různých klubů, hrálo sice dosti dobře, ale ve hře si nerozumělo. Nejslabší byl útok; za to obrana byla velmi dobrá. V neděli bude asi »Slavie« hráti s vídeňskou »Cricketou«, jak tomu nasvědčují předběžné zprávy o formě »Crickety«.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: poznamky
(Národní listy, 9. prosince 1904)

Slavia - Eintracht Braunschweig
8 : 3

Datum: 26. prosince 1904, Praha

Utkání: přátelské...bez záruky, poznámky

· Další možné, ale neověřené zápasy:
7. srpna: Benešov (studentské mužstvo) - Slavia 1:11 (Národní listy, 10. srpna 1904)
11. září: utkání v Kladně (Národní listy, 11. září 1904)