191019111912

Slavia - Belgie
6 : 2

Datum: 18. března 1911, Praha

Poznámky: Belgické reprezentační mužstvo.


Slavia - Belgie
5 : 0

Datum: 19. března 1911, Praha

Poznámky: Belgické reprezentační mužstvo.


Slavia - Sparta
9 : 2 (3 : 2)

Datum: 25. března 1911, Praha, hřiště Slavie na Letné

Utkání: přátelské

Sestava: Pimmer - Krummer, R. Veselý - Benda, Macoun, Holý - Široký, Medek, Košek, O. Bohata - Šroubek

Branky: Košek 1:0, Košek 2:0, Košek 3:0, Bělka 3:1, Pilát 3:2, Medek 4:2, Bohata 5:2, Bohata 6:2, Medek 7:2, Macoun 8:2, Košek 9:2

Průběh: Sparta útočila hned od začátku. Slavia s mnohými nováčky ve svých řadách se trápí, Pimmer jen s námahou odvrací Bělkovy nakopávané míče. Jediný muž, který zachovává klid v červenobílém dresu je Košek. Třikrát se dostane k velkému vápnu a vždy přesně zavěsí. Sparťané se nevzdávají a snižují Bělkou a Pilátem až na 3:2. Teprve druhá půle řeší letenskou při. Každých sedm minut vlétá míč do sítě! Suma sumárum: Slavia - Sparta 9:2!

Rozhodčí: Kratina

Diváci: 3.000

Trenér: J. W. Madden


Slavia - Eastbourne FC
5 : 4 (2 : 2)

Datum: 16. dubna 1911, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Pimmer - Krumer, Benda, Jahn ml., Košek, Bohata, Milda ml., Široký, Macoun, Šíra

Branky: 8. ??? 0:1, 10. Košek 1:1, 20. ??? 2:1, 25. Milda 2:2, 50. Košek 3:2, 53. Košek 4:2, ?. ??? 4:3, 72. Košek 5:3, 75. ??? z pen. 5:4

Průběh: Zase jednou ukázka krásné hry anglických amateurů, jichž až divoká rychlost, podporováni přímým podáváním míče vpřed, rozhodné vpády před bránu soupeřovu a vždy v pravý okamžik tvrdá rána na bránu, toť společná vlastnost všech dobrých mužstev amateurských, jež kdy k nám z Anglie zavítala. Ostatní podrobnosti, vlastní tomu či onomu klubu vypěstovány jsou pak na tomto podkladě. Eastrourne je přímo příkladem mužstva, hrajícího mohutný, individuelní football, nesešněrovaný neustálým cvikem v kombinaci, jež ovšem není zanedbávána, proto přece však ceněn je ostrý výpad kteréhokoliv útočníka. Toť zásadní rozdíl mezi profesionálem a amateurem. Profesionál nesmí nic riskovati, nýbrž hráti pokud možno jistě, kdežto amateur zkouší vše možné a tím právě hra jeho nabude obrazu mnohostrannosti a zároveň zajímavosti. Krásně vedené útoky Angličanů měly vždy jiný základ á přece končily pravidelně velkým nebezpečím pro bránu domácích, jinak dobře střeženou Pimmerem, jemuž zdatně pomáhali Krumer a Benda, vytrvale stavíce se v cestu zvláště levé straně útoku soupeřova. V záloze Slavie vše náležitě bylo spojeno, útok neustále vhodně zásobován, takže měl dostatečně materiálu k častým náporům na branku hostí.
  Útok tvořil znamenitou řadu, každý jednotlivec zaslouží plnou pochvalu. Klidná, kombinační a rychlá práce v poli stále dopravovala míč do vhodné posice pro střelbu, v niž všichni se zdarem se střídali, ale ne každá střela končila v síti. Jahn ml., Košek, Bohata, Milda ml., Široký byli vesměs výborně disponováni a hráli, zejména ke konci druhé půlky přímo skvěle. Nejvýše ceníme výkon seniora útoku Koška, jenž jest nyní ve výborné formě.
  U Angličanů nad dobrý průměr vynikalo levé křídlo, spojka, střední útočník a brankář. Útok nerad jen podá míč po šířce hřiště, jeť to patrně zdržovaní, vše, jak jen trochu možno, přímo ku předu, spoluhráč také nikdy nečeká, nýbrž ostře běží vpřed, věda, že míč hned octne se před ním. Tím nabývají útoky ohromné rychlosti, získáno drahně času a co hlavního, soupeř nemůže se stáhnouti do obrany. Mohutná síla těchto útoků zvláště druhého dne vynikla. V celku krásný, zajímavý a napínavý zápas byl obrazem prudčí, temperamentnější hry Angličanů, proti tomu pak jistější postup a možnost obléhání u domácích.
  Slavia má výkop, přestřelky v polovině hřiště, útok Angličanů končí autem, brzo pak domácí vynucují si roh, jejž však vítr snáší do pole. Rovnocenná hra, oba útoky často dostanou se ke střelbě, ale Košek, nejnebezpečnější pro bránu hostí, pilně je střežen zápas plně zajímá 5000 diváků, tísnících se kol barriery. V 8. min. levá spojka Angličanů posílá míč těsně pod tyčí do sítě. Brzo na to dobývají hosté rohu, jenž však odražen do pole.
  Než netěší se Eastbourne dlouho vedení, z kombinace Macoun-Košek-Jahn dostává míč Košek a vyrovnává v 10. min. Udáno nyní úžasné tempo. Červenobílí kopou v 14. minutě roh, ale marně, vítr je proti nim. Výborný brankář Angličanů chytá dobrou střelu Koškovu. Levé křídlo hostí báječně probíhá, vzorně centruje a levá spojka píše druhou bránu ve 20. min. Domácí úporně napadají svatyni protivníkovu a po několika nezdařených pokusech Košek krásně opět vyrovnává ve 25. min. Náhradník Milda ml. zdatně si vede a dobře střílí. V zimničném tempu kmitají se hráči v nejrůznějších variacích před zraky napjatých diváků, ale - ač na obou stranách nescházelo na nebezpečných situacích, do poločasu nic nezměněno.
  Po přestávce má Slavia výhodu větru a již v 5. minutě Košek z podání Mildova dává třetí bránu, k níž po třech minutách, z centra Šírova, připojuje čtvrtou. Krásný boj, zdá se již skoro jistým velké vítězství domácích, ale hosté dovedou pravou spojkou dáti třetí úspěch. Obrana Angličanů hraje bezvadně, mnohé a mnohé rány útoku Slavie jdou odraženy a přece stále znovu se vrací.
  Ve 27. minutě Košek dává 5. bránu, na niž hosté revanchují se bránou z penalty ve 30. min. Skvělá hra útoku Slavie nic na výsledku dále nemění.

Národní listy, 18. dubna 1911

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?


Slavia - Eastbourne FC
0 : 4 (0 : 1)

Datum: 17. dubna 1911, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Romováček - Milda, Košek

Branky: ?. ??? vlastní 0:1,

Průběh: Po krásné hře červenobílých v neděli, kdy měli 3 náhradníky, očekáváno v pondělí jisté jich vítězství, tím spíše, že nastoupili úplní. Hráli průměrně dobře, po celou prvou půlku měli slabou převahu, úspěch však se nedostavoval, ač zejména Košek o něj usiloval. Hra nebyla tak přesná a také v ostatních řadách, zdá se, že příliš byli jisti vítězstvím, stejně jako obecenstvo. O tom svědčí klidné přijetí nového „úspěchu“ Angličanů, kterého se domohli ranou pravého zadáka Slavie do vlastní brány, což bylo jedinou bránou v prvé půli.
  Po přestávce pracovala Slavia plnou silou a ač hra její nebyla na výši dne předcházejícího, přece chvílemi silně obléhala, často střílela, ale úspěch stále se nedostavoval. Dokonce hosté dali druhou bránu. Tu teprve počali připouštěti diváci možnost, že by červenobílí mohli býti poraženi, ač stále ještě doufáno.
  Mnoho ran šlo na branku Angličanů, ti však měli výborného brankáře, svou zálohu stáhli na pomoc zadákům a hradbou svých těl zamezovali míči cestu do brány. Nic nepomohla horečná snaha útočníků domácích. Měli více za hry, ale dosíci úspěchu nebylo možno, za to znamenitá levá strana útoku Eastbourne podnikala skvělé útoky a do konce hry zvýšila počet branek na čtyři.
  Zápas tento jest výborným důkazem náhodnosti výsledku ve footballu, jako vůbec v každé hře. Že hosté dali 4 brány, za daných okolnosti nepřekvapuje; že však energický, osvědčený útok Slavie ani jediné nevstřelil, překvapí každého, kdo jen trochu o poměry v kopané se interesuje. Výborné výkony podali Košek v útoku a Milda v záloze, jež vůbec byla nejlepší řadou.
  V obraně, jež jindy vyniká jistotou a důrazem, tentokráte to „neklapalo“; častá nedorozumění zaviňovala mnoho nebezpečných situací a přirozeně nijak tím nepřispěla ke klidu ostatních řad.
  Útok, v neděli znamenitý, i tentokráte hrál průměrně dobře, jistou hrou získával si převahu, ale prudké, s báječnou rychlostí vedené útoky Gardeners, jeho druhů na levé spojce a ve středu útoku, dovedly neustále míč přenášeti před bránu Romováčkovu.
  Košek několikráte pronikl, ale neměl ve střelbě štěstí; v prvé půli dvě rány do tyče. Mnoho jiných v nemožných posicích brankář odvrátil.
  Tempo bylo po celou dobu hry ostré; v druhé půli pak, kdy Slavia nesčetněkráte napadla bránu Angličanů, stupňovalo se až na míru nejvyšší, což plně odpovídalo zimničnému rozechvění i hráčů i diváků, kteří dlouho nemohli se spřáteliti s myšlenkou, že by štěstí tak jednostranně věnovalo svou přízeň hostům.
  Eastbourne hrál efektní hru amateurského stylu, která hoví individuálním vlastnostem hráče a strhuje diváka rychlostí a měnivostí. Útok jeho vždy jako by na své půlce nabíral sil, pak bleskurychlý výpad a již byla brána protivníkova v nebezpečí. Obzvláště Goudena (?) na levém křídle se skvěl uměním, jež mu doma získalo slávu. Levá spojka a střední útočník jsou stejně vysoké kvality.
  Záloha a obrana se výborně doplňují. Jsou to vesměs hráči vysokých, statných postav, kteří výhody své tělesné váhy dobře dovedou využíti. Nad všechny vyniká brankář, jeden z nejlepších anglických, jež v Praze jsme viděli.
  Dobře soudcoval Kadlíček (Č. S. F.), návštěva 4000 osob.

Národní listy, 18. dubna 1911

Rozhodčí: Kadlíček

Diváci: 4.000

Trenér: ?


Slavia - AFK Kolín
4 : 1 (0 : 1)

Datum: 2. května 1911, Praha

Utkání: Pohár dobročinnosti, finále

Diváci: 4.100

Sestava: Široký, Milda, Bohata, Medek, Košek, Em. Benda, Holý, Jirkovský

Branky: 20. ??? z pen. 0:1, ?. Košek 1:1, 64. Košek 2:1, 76. Košek 3:1, 83. Medek 4:1

Průběh: V rychlém postupu sehrány letos zápasy pohárové. Nápodobením anglického řádu pohárového získán pro soutěž o Charity Cup náležitý spád a hlavně zajímavost zápasů, jež vyvrcholily ve finále, ve stejnou skoro dobu, jako v Anglii. Bezvadná sportovní stránka doprovázena také náležitým úspěchem finančním, takže „Spolku pro potírání chorob plicních“ odvedeno bude as 1500 K.
  Za krásného počasí dostavilo se na hřiště Slavie 4100 diváků, což je rekordní návštěva při domácím zápase. Obě mužstva při nástupu s pohárem fotografována. U Slavie byl Jirkovský ve středu útoku, Bohata na levém křídle, v záloze Em. Benda, Milda a Holý. Místo p. Kratiny soudcoval Tuček.
  Na začátku hry jasná, slunná obloha se zatahuje a zvedl se dosti silný vítr. Slavia vyhrává los a volí hráti po větru. Kolín má výkop, ale domácí hned zmocní se míče, levá jejich strana útočí, ale míč uniká do zámezí. Dvě minuty hraje se na poli Kolínských, pak výpad pravého křídla, Holý nevhodně podává míč před bránu, roh pro Kolín, ale odražen. Udáno ostré tempo, Slavia jde krásně, rychle v před, ale obětavá práce zálohy a obrany Kolína, zvláště pak skvělé výkony brankářovy maří všecko její úsilí. Domácí jsou v převaze, ale hosté častými nebezpečnými výpady dovedou se přiblížiti ke bráně červenobílých, jichž brankář v 8. min. chytá dobrou ránu středního útočníka. Spouští se slabý déšť. S rozhodností a energií napadá Slavia branku Kolína, mnoho tvrdých střel jistě chytá jeho znamenitý brankář, jemuž zdatně pomáhají zadáci, kteří však jsou zřejmě rozčileni. Také záloha si vede dobře. V 15. min. získávají hosté roh, ten správně zahrán, ale obranou Slavie odvrácen míč do pole. Rychlou kombinační hrou mají domácí více ze hry, hosté zejména pravou stranou útoku podnikají výpady, všichni jejich hráči s plnou vervou jdou po míči a úporně se brání, věnujíce hlavně Koškovi takovou pozornost, že nemůže proniknouti. Za to ujímá se střelby záloha Slavie a nejedna krásná rána Mildova ohrožuje bránu Kolína. Ve 20. min.
  výpad pravé spojky hostí, jež před branou sražena - penalty a Kolínští vedou. Z výkopu získává Slavia roh a z toho hned druhý, ale brankář odvrací nebezpečí. Hra domácích není nyní tak přesná, za to však velmi rozhodná, rána za ranou míří na bránu Kolína, jehož zadáci a záloha stahují se do zadu, čímž červenobílí přinuceni stříleti z 20 a více metrů. Slabý déšť ustal. Košek prudce střílí, míč otírá se o tyč a jde do zámezí, také ostatní útočníci nevynechají příležitosti k ráně, ale obránce brány Kolína se ukazuje hodným své znamenité pověsti. Pravá spojka červenobílých často příliš dlouho připravuje míč a tím poskytuje Kolínským příležitosti zakročiti v čas. Až do konce polovice je Slavia v převaze, ale nemůže obětavě hrající zálohou a obranou soupeřovou proniknouti.

Polovice 1: 0 pro Kolín.
  Slavia z výkopu útočí, nebezpečí pro bránu Kolína šťastně odvráceno, hned však dostává Košek s pravé strany míč a vyrovnává. Z výpadu levé strany hostí je roh (třetí pro Kolín). Pak roh pro Slavii. Milda pěkně stáčí nad bránu a brzo potom pátý roh pro domácí brankářem vyražen. V 9. min. krajně nebezpečná situace pro hosty šťastně zažehnána. Brankář Kolínských opětovně skvěle zasahuje do hry. V 11. min. 6. roh pro Slavii končí v rukou brankářových. Z ostrého útoku Kolína resultuje roh v 17. min. (celkem čtvrtý), jenž odvrácen do pole.
  Začíná znovu déšť. V 19. min. střílí Bohata z dálky krásnou bránu, jež však pro off. side neuznána, ale ještě v téže minutě z centra Šírova Košek získává Slavii vedení. Sedmý roh pro domácí. Z kombinace Bohata-Košek nebezpečná rána těsně vedle tyče. Hosté, jichž útok jakoby chvílemi odpočíval a načerpával nových sil, krásně výpadem zaútočí, ale obrana míč vrací a Milda vysílá prudkou střelu na bránu soupeřovu. Ve 28. min. kope Slavia osmý roh, jenž jde do zámezí. Košek, ač stále pečlivě střežen, přece nejčastěji střílí. Silný déšť činí půdu velmi kluzkou.
  V 31. min. Košek proběhne a dobude třetí brány. Záloha a obrana Kolína ku podivu zachovává tempo a vytrvale se brání, nade všecky však vyniká výborný brankář, jenž i na nepříznivé půdě hraje skvěle. Ve 38. min. Medek dává čtvrtý úspěch Slavie, která zcela ovládá situaci. Roh ve 42. min. pro domácí, několik ran na branku hostí a konečně out. Brzo potom zápas ukončen, načež předseda Č. S. F. p. dr. Stan. Prachenský gratuluje vítěznému mužstvu a odevzdává mu pohár.
  Obecenstvo plně uspokojeno napínavým průběhem zápasu pomalu se rozchází.
Jak hráli.
  Kolín překvapil neúmornou vytrvalostí obrany a zálohy. Nejlepším jeho hráčem je brankář, jehož brilantní hra zachránila Kolín před velkou porážkou. Zadáci jsou rozhodní, ale jistota jejich trpěla lehce vysvětlitelným rozčilením. Záloha byla nejlepší řadou, obzvláště ve středu. Útok je rychlý a dovede býti krajně nebezpečný, spoléhá více na výpad, než na kombinaci, míč dlouho si neudrží. Celek tvoří jednotku o značné síle obranné. Několik starých jeho hráčů (střední útočník, pravá spojka, střední halv, pravý zadák) tvoří kmen, o nějž mladší, neostřílení mohou se v kritických zápasech opříti a tím udržeti se na úrovni vyšší, než odpovídá i skutečné síle mužstva.
  Slavia hrála nejlépe prvých 20 minut, tu útok její šel neobyčejně rychle v před, hráči se navzájem dobře ukazovali, nebylo téměř viděti příčného podání, vše při zemi přímo v před. Později nebyla již hra tak dobrá. Ač celkem hrála Slavia - podle měřítka, jež na ni klademe - jen prostředně, byla přece po celou dobu hry v převaze, útok Kolína jen výpady přenášel míč na její půlku. Útok nově přestaven. Zdá se, že tato sestava asi nejlépe vyhoví. Výbornou práci, jako vždy, konal Košek. Také Široký měl dobrý den. Záloha, tato nejlepší řada červenobílých, i tentokráte dokonale zastala svou úlohu. Usilovnou, vytrvalou hrou přímo tlačí útok v před. Nemenší pochvaly zasluhuje její výborná střelba. Obrana, jež chvílemi měla tuhou práci s energickými útočníky Kolínských, byla dobrá a jistá.
  Rohů 9:4 pro domácí. Soudce neměl dobrý den.

Národní listy, 2. května 1911

Rozhodčí: Tuček

Diváci: 4.100

Trenér: ?

Poznámky: Datum není jisté, ale je velmi pravděpodobné.


Slavia - Aberdeen FC
3 : 2 (1 : 1)

Datum: květen 1911, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Pimmer - Krummer, Veselý - Benda, Maizl, Macoun - Široký, Medek, Bohata, Košek, Holý

Branky: Medek 1:1, Holý 2:1, 82. Košek 3:2

Průběh: Skotové střílí první gól, Medek vyrovnává. Po změně stran se změnilo i pořadí branek: napřed vede Slavia střelou Holého a pak Skotové srovnávají. Koška si Skotové hlídali po celý zápas, skoro si ani nevystřelil. V 82. minutě jim však unikla střela asi ze 30 metrů z otočky, která se stočila do pravého horního rohu branky. Sám Košek později tento gól označil za nejskvělejší ze všech šesti set šedesáti šesti, které v červenobílém dresu nastřílel.

Poznámky: Slova očitého svědka říkají: „To, nač se nikdo neodvážil pomyslet, leží před námi jako faktum, jež nikdo na světě nezvrátí a jímž jistě ještě dlouhou dobu budou se pyšniti budoucí naše generace footballové. Každý z jedenácti slavistů do posledního puntíku vyplnil úkol mu uložený. Zde odpadají všecka slova chvály i kritiky, zde má místo jen: ‚Výborně, hoši!’ - Hráči Aberdeenu předstihli naše očekávání, ukázali skvostný běh, technickou vyspělost, kabinetní kousky footballového umění. Zvítězilo-li naše mužstvo nad těmito mistry nejen počtem branek, ale i hrou, jež umožňovala mu chvílemi dokonce převahu, pak netřeba ani slova více. Kdo máš ještě kouska spravedlnosti v těle a třeba jsi nejzarytější odpůrce, zde se smeká!”
Slavia - komb. Viktoria Vinohrady a Nuselský S. K.
5 : 1 (3 : 1)

Datum: 22. června 1911, Praha

Druh zápasu: přátelský

Sestava: Hlaváček - Svoboda, Janko - Wilda, Fichta, Kurel, Hájek, Bělka, Starý, Prošek, Bola

Branky: Bola, Bělka, Prošek 2

Průběh: „Průběh zápasu ukázal, že dlouhá saisona footballová rušivě působí na kondici mužstev a je to hlavně mužstvo Slavie, které mohlo by si zaslouženě odpočinouti. Průběh hry stal se zajímavým mocným odporem, kladeným kombinovanými, v jichž řadách hráli hráči dobrých jmen, jako Vála, známý hráč Viktorie a Hoffer, v záloze, Filipovský, Berzetti a Paukner v útoku. Dlouho trvalo, než Slavie dala prvou branku, kterou při kopu z rohu kombinovaní dovedli vyrovnati. Červenobílí zvyšují své úsilí a zdaří se jim do poločasu změniti stav hry ve svůj prospěch v poměru 3:1. Po poločase docílila Slavia dalších dvou branek, z nichž jedna byla vlastní ze situace, která těžko dala se jinak rozuzliti. Za Slavii dali branky Bola, Bělka, Prošek 2, jeden vlastní. Slavia hrála v sestavení Hlaváček - Svoboda, Janko - Wilda, Fichta, Kurel, Hájek, Bělka, Starý, Prošek, Bola. Velmi dobrou hru ukázali ze Slavie Hlaváček, který chytil i 11metrový pokutový kop, Janko v backu, Fichu a Wilda v záloze. Hájek, Bělka v útoku. Zápas veden ostrým tempem, ve kterém vynikla agressivní a obětavá hra útoku, krásná hra brankáře kombinovaných, který chytal mnohé ostré rány útoku Slavie. Zápas řídil bezpečně s. Červenka.”

Národní listy, 23. června 1911

Rozhodčí: Červenka

Diváci: ?

Trenér: ?


Slavia - Aberdeen FC
1 : 2

Datum: květen 1911, Praha

Utkání: přátelské

Poznámky: Odveta, hrálo se hned druhý den.


Slavia - AFK Union Žižkov
12 : 0

Datum: 1911

Utkání: Pohár dobročinnosti, čtvrtfinále


Slavia - AFK Union Žižkov
5 : 2

Datum: 1911


Slavia - SK Slavoj Žižkov
6 : 0

Datum: 1911

Utkání: Pohár dobročinnosti, semifinále


Slavia - SK Slavoj Žižkov
5 : 1

Datum: 1911


Slavia - Sparta
3 : 1 (1 : 0)

Datum: 08. září 1911, Praha, hřiště Slavie na Letné

Utkání: O stříbrný věnec

Sestava: Pimmer - Krummer, R. Veselý - Benda, Rozmaisl, Macoun - Široký, Medek, Starý, Košek, O. Bohata

Branky: O. Bohata 2, Široký - Bělka

Rozhodčí: Kadlíček

Diváci: 4.200

Trenér: J. W. Madden

Poznámky: Poprvé se nehrálo normální hrací dobu, ale v rámci turnaje pouze 2 x 15 minut. Pohár vypsal ČSF.


Slavia - AFK Vršovice
2 : 1 (1 : 0)

Datum: 10. září 1911, Praha

Utkání: O stříbrný věnec, semifinále

Sestava: Málek, Holý, Starý, Košek, Šíra

Branky: ?. Starý 1:0, ?. Košek 2:1

Průběh: Slavia nastoupila bez Majsla a Bendy, které podle sil svých nahražovali Málek a Holý. Vršovice, hrajíce opatrně na obranu, dovedou plných 12 minut mařiti práci Slavie. Konečně Starý domácím zjednal vedení. Jaké však bylo překvapení, když po polovici Vršovice vyrovnávají, využivše obratně chance, kterou jim dal brankář Slavie nedostatečným odvržením míče. Tento zajímavý stav netrvá dlouho, neboť Košek z podání Starého vrací Slavii vedení. Branka Šírova, jež měla býti třetí, neuznána pro offside. Výborná hra obrany Vršovic a na druhé straně útoku Slavie činí zápas poutavým až do konce. (Národní listy, 11. září 1911)


Slavia - SK Viktoria Žižkov
4 : 2 (2 : 1)

Datum: 10. září 1911, Praha

Utkání: O stříbrný věnec, finále

Sestava: Košek, Starý, Bohata, Veselý

Branky: 3. ??? 0:1, 28. Košek 1:1, 34. Košek 2:1, ?. ??? z pen. 2:2, ?. Starý 3:2, ?. Bohata 4:2

Průběh: Viktorie nastupuje s mnohoslibnou podnikavostí. Slavia, majíc před sebou zápas regulérní délky (2x45 min.), hraje rozvážným tempem, při němž ani nepřekvapuje, že Viktoria získá vedení ve 3. minutě. Zostřené tempo Slavie se tříští o neúnavnou obranu Viktorie, jejíž brankář bezpečně odráží dobré rány, kterých mnoho zejména Košek na bránu hostí vyslal. Avšak i útoku hostí dlužno přiznati, že dal mnoho práce obraně Slavie, která nepřítomností Majslovou a Bendovou byla valně oslabena. V 28. minutě konečně Slavia vyrovnala a po 6 minutách Koškem dobyla vedení. Za stavu 2:1 vyměněny byly branky.
  I v druhé půli Viktoria byla hrou soupeřem výborným; bohužel nemístnými protesty snížila o mnoho sympatie, kterých získala statečným bojem. Slavia hraje poslední půlhodinu s 10 muži (bez Macouna) k dovršení neštěstí soudce nedopatřením - za to, že Veselý zarazil míč hlavou - ukládá jedenáctimetrovku proti Slavii, jíž Viktorie vyrovnává. Ale za chvíli domácí získají Starým vedení, které upevní rána Bohatova, jenž svůj 100. zápas v barvách Slavie hrál v znamenité formě. (Národní listy, 11. září 1911)
Sparta - Slavia
3 : 1 (1 : 0)

Datum: 1. října 1911, Praha, Letná, hř. Sparty

Utkání: přátelské

Sestava: Romováček - Krummer, R. Veselý - Benda, Rozmaisl, Holý - Široký, Medek, Košek, O. Bohata, Šroubek

Branky: Bělka 2, Vaník - Bohata

Průběh: První krok k nečekanému úspěchu Sparty vykonal neúnavný činovník Karel Ledvina. Vydal se kočárem do Teplic a zpátky už cestoval se dvěma mladými pány. Byli to dva Jaroslavové, centrhalv Mysík a levý křídelník Špindler. Zejména ten první válel jako bůh a úplně vygumoval Jendu Koška. Ale tvůrcem triumfu byl i střední útočník Václav Pilát, z jehož báječných uliček nastřílely spojky Bělka a Vaník všechny tři góly, na které poražení dokázali odpovědět jen jediným. Začala éra železné Sparty.

Rozhodčí: Kratina

Diváci: 6.500

Trenér: John William Madden

Poznámky: Hrálo se na hřišti Sparty na Letné, ale v místech, kde později působil SK Smíchov. A mimochodem - Sparta porazila Slavii až v sedmém vzájemném zápase.
(Illustriertes Österreichisches Sportblatt)

Slavia - SSK Olympia Staré Město
6 : 0 (2 : 0)

Datum: 17. září 1911

Sestava: Košek

Poznámky: V jednom z těchto dvou utkání se staroměstskou Olympií vstřelil Košek svůj 700. gól v dresu Slavie.
Slavia - SSK Olympia Staré Město
9 : 0

Datum: říjen 1911

Utkání: přátelské

Sestava: Košek, Bohata, Medek, Milda, Majzl, Em. Benda

Branky: Košek 7, Bohata, Medek

Průběh: Slavia se ukázala v lepší formě než v posledních dobách; zásluhu na tom má nesporně opět úplná řada záložní, Milda, Majzl, Em. Benda. Schází jí sice ještě dosti do staré, slavné formy, ale ovšem stačí proti soupeři, jako jest Olympia VII., které nikterak nepodceňujeme, udržeti svůj útok na postupu a ulehčiti i obraně znamenitě její úkol. Dvojice Veselý-Krumer nepřestává býti oporou mužstva; nejvýše u ní ceniti jest spolehlivost a dobrou formu průměrnou. Hra útoku není dosud náležitě urovnaná; včera činila dojem, jakoby byla nalezla důraz aspoň před brankou. Zda-li tomu tak je, ukáží zápasy anglické. Košek byl včera opět střelcem mužstva, docíliv sám neméně než 7 branek z 9 vstřelených; o zbývající dvě se rozdělil Bohata, pronásledovaný nezaslouženou střeleckou smůlou, a Medek. Ač si Olympia vedla velmi statečně, nedovedla zabrániti velkému score Slavie. Že hosté sami vyšli s prázdnou, vinen jest útok, velmi pěkně v poli kombinující, ale brankou nejistý.

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky: V jednom z těchto dvou utkání se staroměstskou Olympií vstřelil Košek svůj 700. gól v dresu Slavie.
(Národních listech, 16. října 1911 // Illustriertes Österreichisches Sportblatt, 21. října 1911)Slavia - SK Sparta Kladno
11 : 0

Datum: září 1911, Praha

Utkání: ?

Sestava: Košek

Branky: Košek 8

Průběh: ?

Rozhodčí: ?

Diváci: ?

Trenér: ?

Poznámky:
(lllustriertes österreichisches Sportblatt, 30. září 1911)

Slavia - Ipswich Town FC
4 : 0

Datum: 1911, Praha

Utkání: přátelské


Slavia - Ipswich Town FC
1 : 1

Datum: 1911, Praha

Utkání: přátelské


Slavia - Weybridge FC
2 : 2

Datum: 21. října 1911, Praha

Utkání: přátelské

Sestava: Košek, medek, Bohata, Široký, Hajný

Branky: 16. Medek 1:0, 23. Široký 2:0, 32. Bohata 3:0, ?. Košek 4:0, 63. Medek 5:0

Průběh: Slavia příjemně překvapila, ač předehra zápasu nebyla nikterak povzbuzující. Poznamenali jsme včera v závěrečném odstavci své správy o sobotním zápase, že bychom si přáli, aby Slavia nechala experimentů se Špindlerem, jenž neví, či vlastně jest. Včerejšek nám dal skvěle za pravdu. Neboť Š., kterého Slavia už stavěla do mužstva, hrál za Spartu. Poněvadž pro Špindlera Šroubek nebyl stavěn do prvého mužstva, hrál za Reservu a nemohl tudíž hráti ještě jednou. Tu postaven na levé křídlo Hajný a vedl si tam zcela dobře.
  Slavia hrála včera mnohem lépe než v posledních dobách; zdá se, že umění její zase pokračuje vzestupnou linií. Dobrá byla zejména záloha. I útok byl lepší než v sobotu; Medek překvapil návratem svého umění střeleckého.
  Před návštěvou téměř 6000 osob zahájen zápas výkopem hostí, kteří pozbudou míče a jsou ohroženi dvěma rohy Slavie. Za offensivy Čechů střílejí Košek a Medek. Útok hostí zastavuje Veselý. Slavia získá další 3 rohy a v 16. min. Medkovou ranou z podání Bohatova vedení. Po chvíli Medkovu ránu brankář jen tak tak že odráží. V 23. min. dobývá Široký druhé branky. Bohatovu ránu brankář hostí chytá, ale v 32. min. Bohata přece vstřeluje po třetí. Útoky hostí odráží bezpečně pracující obrana Slavia. Výsledkem ostrého výpadu Medkova a Koškova jest branka Koškova, jenž za nedlouho pošle míč znovu do brány z offside posice. Polovice 4:0 pro Slavii.
  Češi v druhé polovině už neusilují tolik o úspěchy, hra tím nabývá stejnoměrnějšího rozdělení. Hosté několikrát zaměstnají i brankáře Slavie. V 18. min. Medek připojuje pátou branku. Po 6 min. proměňuje Medek centrum Hajného a posílá míč do anglické sítě brankáři mezi nohama. Neúnavné úsilí výborného středního útočníka hostí odměněno nedlouho před koncem zápasu zaslouženou brankou, kterou obecenstvo odměnilo nekonečnou pochvalou. (Národní listy, 23. října 1911, Illustriertes Österreichisches Sportblatt, 28. října 1911))

Rozhodčí: Tuček

Diváci: 6.000

Trenér: ?

Poznámky: Datum není jisté, ale je velmi pravděpodobné.


Slavia - Weybridge FC
6 : 1 (4 : 0)

Datum: říjen 1911, Praha

Utkání: přátelské
(Illustriertes Österreichisches Sportblatt, 28. října 1911)

Slavia - AFK Vršovice
5 : 1

Datum: 1911

Poznámky: První vzájemný zápas těchto mužstev.


Slavia - České svazové mužstvo
10 : 2

Datum: konec r. 1911


Slavia - Slavia B
10 : 0

Datum: 1911


Slavia - SK Meteor Vinohrady
9 : 0

Datum: 1911


Slavia - Český Svaz Footballový
6 : 0

Datum: 1911


Slavia - Olympia Bubeneč
4 : 1

Datum: 1911


SK Plzeň - Slavia
2 : 5

Datum: 11. června 1911, Plzeň

Poznámky: Podle Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt ze dne 17. června 1911 se utkání hrálo v Praze.
(Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt, 17. června 1911 // ???)

SK Moravská Slavia Brno - Slavia
1 : 5 (1 : 1)

Datum: 18. června 1911, Brno

Druh zápasu: ?

Sestava: Košek

Branky: Košek

Průběh: Domácí hráli nejlepší hru v jarní sezoně. Hra často otevřená. O brány pražských nejvíce se zasloužil Košek. Branka domácích z penalty. (Národní listy, 19. června 1911)
(Národní listy, 19. června 1911 // Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt, 24. června 1911)

TS Wisła Kraków - Slavia
0 : 7

Datum: 1911, Kraków, Polsko


Slavia - Slavia B
5 : 3

Datum: 1911


Slavia - SK Smíchov
6 : 2

Datum: 1911


Slavia - SK Meteor Praha VIII
10 : 1

Datum: říjen 1911
(Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt, 4. listopadu 1911)

Slavia - SK Slavoj Žižkov
4 : 1

Datum: listopad 1911
(Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt, 11. listopadu 1911)

Slavia - SK Viktoria Žižkov
6 : 2

Datum: 1911


Slavia - SK Meteor Vinohrady
8 : 0

Datum: 1911