Počátky klubu

Vznik „malé” Slavie 2. listopadu 1892

  Historii sportovního klubu Slavia Praha lze rozdělit na dvě období; první, kdy Slavia byla pouze sportovním odborem tehdejšího studentského literárního a řečnického spolku Slavia, a druhé pak, když Literární a řečnická Slavia byla koncem října 1894 policejně rozpuštěna a sportovcům (tehdy převážně cyklistům) nezbylo, než si založit samostatný klub, což se stalo na ustavující valné hromadě posledního května 1895.

  Vznik první malé Slavie - tak byl zván Akademický cyklistický odbor Slavie na rozdíl od ústřední velké Slavie, to jest zmíněného Literárního a řečnického spolku Slavia - je nutné hledat v podzimních měsících roku 1892.

  Když se po prázdninách 1892 sjeli studenti do Prahy, byla ve větší oblibě stále ještě cyklistika nežli kopaná. Trojice studentů, zajímající se o sport (byli to Hausmann, Kratochvíl a Schöbel) se potkala ve Vodičkově ulici před sídlem Literární a řečnické Slavie. Všichni tři byli nadšení milovníci sportu. Jaký div, že měli touhu založit sportovní klub. Byl to Hausmannův nápad a Kratochvíl se Schöblem s ním radostně souhlasili.

  Po krátké poradě se rozhodli jít pro radu ke zkušenému a pracovitému členu výboru literární a řečnické Slavie Čížkovi. Nalezli ho ve výborovně. S jejich plánem plně souhlasil, ale protože byla právě doba zápisu, to jest neúnavné spolkové činnosti Čížkovy, požádal je, aby několik dní posečkali. Aby při tom nezaháleli, snažili se všichni tři získat svému plánu příznivce, což se jim podařilo. Tak získali zejména tehdejšího asistenta profesora Maixnera dr. Srbu, jeho přítele dr. Kubra aj.

  Po zápise vzal vše do rukou energický a zkušený Čížek. Svolal schůzi zájemců, na které se sice ozvaly hlasy pro i proti, ale přece jen byl zvolen užší výbor, který pokračoval v poradách. Výsledkem těchto porad bylo: nezakládat nový samostatný sportovní klub, nýbrž organizovat sportovce v samostatném odboru Literární a řečnické Slavie.

  Avšak to nebylo lehké. Překážky byly - v politice. V literární Slavii byly totiž dvě strany: nezávislí a pokrokáři. Mezi pokrokáře patřil Čížek, a tak, když na valné hromadě 2. listopadu 1892 dal návrh na zřízení sportovního odboru, narazil, jak se dalo čekat, na odpor nezávislých, kteří tvrdili, že sport nepatří do spolku literárního, řečnického atd. Rozprava byla prudká, ale když se hlasovalo, Čížek vyhrál. U Literární a řečnické Slavie byl tedy zřízen sportovní odbor pod názvem Akademický Cyklistický Odbor Slavie - čili stručně A. C. O. S. Prvním starostou byl zvolen lékař dr. Kubr, jednatelem MUC Hausmann, náčelníkem Kratochvíl a pokladníkem Schöbel.

  Pěstoval z počátku skutečně jen cyklistiku, takže do dějin kopané vstupuje teprve počátkem roku 1896.