Politicko-výchovná práce ve Slavii

Od poslední výroční schůze oddílu kopané pracuje nově složená politicko-výchovné komise pod vedením Ing. Josefa Plachého, která si klade náročné úkoly ve svém plánu na rok 1986. Hlavní úkoly jsou mimo jiné vyjádřeny v socialistickém závazku, který vedení oddílu kopané, navazující na slavné tradice fotbalu ve Slavii a na úspěšné výsledky minulého roku, zejména prvoligového mužstva, ve snaze dosahovat trvalých sportovních i společenských úspěchů, uzavřelo na rok 1986 na počest XVII. sjezdu KSČ a 90 letého trvání organizované kopané ve Slavii. Socialistický závazek je podložen podrobnými závazky všech družstev oddílu kopané a je nedílnou součástí přihlášky oddílu kopané v soutěži o "Stříbrnou plaketu ČSTV".

V oblasti společensko-politické o výchovné činnosti budou funkcionáři a pracovníci oddílu kopané v celém komplexu působit na výchovu hráčů všech družstev oddílu kopané tak, aby jejich charakterové a morálně volní vlastnosti řádného občana a sportovce se rozvíjely v duchu socialistických zásad v našem socialistickém společenství. Funkcionáři a hráči se zúčastní na celospolečenských oslavách jako je 1. Máj, na organizovaných besedách se sportovci, na kulturních a veřejných akcích.

V rámci pracovní aktivity odpracují hráči všech družstev na zvelebování sportovišť a sportovních zařízeních nejméně 500 brigádnických hodin.

V oblasti sportovní činnosti se vytváří podmínky u ligového mužstva pro takové umístění v jarní části ligy, které zabezpečí jeho účast v některém z evropských pohárů, v soutěži slušnosti zlepšíme své postavení a konečné umístění nebude ovlivněno vědomě nesportovním chováním hráčů Iigového mužstva na hřišti. Na jaře 1986 máme cíl snížit počet trestných bodů proti podzimu 1985 o 30%. Splnění tohoto cíle bude odvislé i od chování Vás diváků.

Politicko-výchovná komise se bude dále podílet na zabezpečení informovanosti diváků o problematice slávistické kopané prostřednictvím sdělovacích prostředků Zpravodaje, Poločasu, rozhlasu na hřišti a vývěsními skříňkami v areálu stadionu. Bude se rovněž podílet na zvýšení návštěvnosti diváků na stadionu výběrem vhodných termínů a začátků utkání. Spolu s pořadatelskou komisí chceme cílevědomě ovlivňovat chování diváků na stadionu všemi dostupnými prostředky a provádět opatření k likvidaci případných výstřelků.

Jedním z rozhodujících úkolů politicko-výchovné komise v letošním roce je podílet se na přípravě a zabezpečení důstojných oslav 90. výročí založení slávistické kopané ve spolupráci s odborem přátel Slavie.

Naším cílem je rovněž získání nových členů do oddílu kopané cestou náborových akcí. Jsme přesvědčeni, že Slavia má drtivou většinu svých příznivců slušných a proto ať při každém, byť i nevydařeném utkání burácí stadionem "Slavia do toho".

Ing. BÁLEK Jaroslav, CSc. člen politicko-výchovné komise